Menu

Trzeźwe myślenie oczami Polaków

Większość, bo ponad 80% Polaków konsumuje alkohol rozsądnie i z umiarem. Potrafimy sięgać po alkohol odpowiedzialnie i mamy odwagę powiedzieć „nie” – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii społecznej „Trzeźwo myślę” na zlecenie Carlsberg Polska .

W dobrą stronę

Racjonalne podejście do alkoholu ma coraz większą grupę zwolenników. Czy jesteśmy narodem, który potrafi korzystać z alkoholu w sposób odpowiedzialny? Większość z nas deklaruje, że zna swoje granice i umiar w piciu (71%), a jeśli spożywa alkohol, to w taki sposób i w takiej ilości, aby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje (68%).

 - Przyczyn możemy się doszukiwać przede wszystkim w tendencjach dotykających innych obszarów naszego życia. Obecnie panująca moda na zrównoważone życie motywuje nas do przywiązywania większej wagi także do tego, jak się bawimy czy relaksujemy. W dobie mediów społecznościowych niektórzy z nas czują się też niejako zmuszeni do dbania o to, jak wygląda nasz wizerunek w sieci. Chociażby dlatego podczas wspólnych imprez ze znajomymi bardziej staramy się zachować kontrolę nad naszym zachowaniem po alkoholu - wyjaśnia Magdalena Chorzewska, psycholog, ekspert kampanii „Trzeźwo myślę“.

 Co ważne, badanie potwierdza, że znacząca większość z nas, choć jeszcze niestety nie wszyscy, ma również wiedzę na temat tego, kto nie powinien spożywać nawet najmniejszej ilości alkoholu. Wymieniono kolejno – kobiety w ciąży (87%), matki karmiące (83%), osoby, które będą prowadzić samochód (80%), rodziców opiekujących się małymi dziećmi (74%) oraz osoby niepełnoletnie (72%).

 

 

Kto trzeźwo myśli, ten…

Bycie odpowiedzialnym w życiu za siebie, swoje decyzje i innych jest dla 57% respondentów jednym z ważniejszych aspektów „trzeźwego myślenia”, czyli nieodłącznego elementu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Ta postawa przenosi się na filozofię życia, której przyświeca kierowanie się rozsądkiem oraz dokonywanie racjonalnej oceny sytuacji przed podjęciem działania. Trzeźwe myślenie to także umiejętność nieulegania wpływom. Jak wypadamy w tej kwestii?

 Asertywność w modzie

O wysokiej świadomości odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu w Polsce świadczy fakt, że najczęściej odmawiamy go, gdy po prostu nie mamy na niego ochoty (67%). Co ważne, połowa z nas potwierdza, że w polskim społeczeństwie coraz częściej akceptuje się, gdy ktoś mówi „nie”, niezależnie od powodów.

 - Coraz bardziej popularna jest postawa zgodna z przekonaniem, że „piję, kiedy mam na to ochotę, a nie wtedy, gdy nie potrafię odmówić“ – komentuje Magdalena Chorzewska. - To właśnie możemy nazwać asertywnością. Jak ją definiować? To umiejętność wyrażania własnego zdania, opinii i uczuć – prosto, naturalnie  i otwarcie. W  jej ramach zachowujemy się z szacunkiem zarówno wobec siebie, jak i innych. Warto podkreślić fakt, że asertywność jest umiejętnością nabytą  i każdy może się jej nauczyć – dodaje.

 Choć nadal pokutuje popularne powiedzenie „ze mną się nie napijesz?”, zdecydowana większość z nas nie spotyka się z żadnymi nieprzyjemnościami  z powodu odmowy (67%) i nie czuje się również z tego względu wykluczona  z towarzystwa (63%). Jednak nadal 1/3 Polaków czuje się zobowiązana do tłumaczenia powodów swojej decyzji, w szczególności podczas imprezy.

Alkohol i kluczyki? To nie koniec edukacji!

Jak wynika z badania „Trzeźwo myślę“, większość badanych dostrzega pozytywny trend i zgadza się ze stwierdzeniem, że coraz częściej w polskim społeczeństwie widać wyraźny brak przyzwolenia na prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu (63%). Niestety, 21% respondentów przyznało, że zdarzyło im się choć raz prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. 38% z nas było świadkami sytuacji, gdy ktoś po wypiciu alkoholu chciał usiąść za kierownicą. W takich momentach mamy obowiązek reagować i coraz częściej to właśnie robimy.

 

 

 - Z osobami nietrzeźwymi najlepiej jest nie wchodzić w dyskusję, ale stanowczo sprzeciwiać się prowadzeniu samochodu, a także uprzedzać o konkretnych konsekwencjach. Zabierzmy kluczyki, zaproponujmy nocleg lub alternatywny transport. Możemy poprosić inne osoby o wsparcie. Co ważne, reagujmy adekwatnie i nie wahajmy się również niezwłocznie poinformować odpowiednie służby – doradza Magdalena Chorzewska.

 Jakie działania podejmujemy w takich sytuacjach? Zazwyczaj „bierzemy sprawy w swoje ręce“ poprzez próby przemówienia kierowcy do rozsądku (51%) bądź bezpośrednie zabranie kluczyków do auta (39%). 11% respondentów zdecydowało się na poinformowanie odpowiednich służb, jednak 7% nie zareagowało w ogóle.

 Choć na poziomie deklaratywnym świadomość odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu rośnie, nadal pozostają obszary wymagające edukacji. Kluczowe jest uwrażliwienie społeczeństwa również na nieodpowiedzialne zachowania, których są świadkami. To bardzo ważny krok do rozsądnej konsumpcji alkoholu lub całkowitej rezygnacji z jego spożycia, gdy wymaga tego sytuacja. Jednym z celów kampanii „Trzeźwo myślę“ jest właśnie zwiększenie świadomości w tym zakresie.

  

TRZEŹWO MYŚLĘ

Druga odsłona kampanii TRZEŹWO MYŚLĘ, zainicjowana przez Carlsberg Polska, będzie realizowana w czerwcu i w lipcu 2018 roku. Zaplanowano działania, które łączą w sobie elementy edukacyjne i aktywnie angażujące konsumentów: komunikację wyników  badania, współpracę z influencerami, kampanię displayową we wszystkich  placówkach Lux Med i Medicover oraz promocję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu podczas wydarzeń   w partnerskich lokalach w Warszawie. Działania kierowane są także do pracowników firmy.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]