Menu

Zero emisji dwutlenku węgla i o połowę mniejsze zużycie wody w browarach – nowe cele zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg do 2030 r.

Grupa Carlsberg ogłosiła nowe cele zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Together Towards ZERO”, które stanowią ambitne odniesienie dla branży. Zakładają one, że do 2030 r. Grupa zminimalizuje emisję dwutlenku węgla do zera, obniży o połowę zużycie wody w browarach, zredukuje do zera liczbę wypadków we wszystkich swoich lokalizacjach na świecie oraz zapewni konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw. Etap pośredni do 2022 roku zakłada wykorzystywanie energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Nowe cele są odpowiedzią na konieczność ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i potrzebę edukacji konsumentów w zakresie odpowiedzialnego spożycia alkoholu. Priorytety „Together Towards ZERO” są częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg. 

Cele „Together Towards ZERO” zostały opracowane we współpracy ze uznanymi ekspertami m.in. z Carbon Trust oraz WWF. Są one również spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jak i ustaleniami po konferencji klimatycznej   w Paryżu.

 

Założenia i cele „Together Toward ZERO” 

ZERO emisji dwutlenku węgla

 • Zmiany klimatyczne to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego świata i jak potwierdzono w Porozumieniu Paryskim, należy im jak najszybciej przeciwdziałać. Grupa Carlsberg we współpracy z organizacją Carbon Trust, na bazie danych naukowych ustaliła swoje cele dot. redukcji emisji CO2.
 • Celem Grupy Carlsberg jest ZERO emisji CO2 w browarach
  do 2030 roku i stosowanie 100% energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych do 2022 roku.
 • Carlsberg, w ramach Carlsberg Circular Community (Społeczności Obiegu Zamkniętego), angażuje również swoich partnerów do zredukowania emisji CO2 o 30% do 2030 roku w ramach łańcucha wartości.

ZERO marnowania wody

 • W dzisiejszych czasach jest zbyt wiele miejsc na świecie, w których wodą nie gospodaruje się w sposób optymalny, a jej niedostatek stanowi poważne zmartwienie. W 2016 roku Grupa Carlsberg podjęła współpracę z organizacją ekologiczną WWF, aby zidentyfikować te ze swoich browarów, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów wody.
 • Celem jest ograniczenie zużycia wody w browarach o 25 proc. do roku 2022, a do roku 2030 - o 50 proc.
 • Grupa Carlsberg podejmie też współpracę z partnerami w celu odpowiedzialnego gospodarowania wodą w tych browarach, które leżą
  na terenach z ograniczoną dostępnością do wody (Azja).

 

ZERO nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu

 • Należy zapobiegać nadużywaniu alkoholu i nieodpowiedzialnej jego konsumpcji, szczególnie przez kierowców, kobiety w ciąży i osoby niepełnoletnie. Tego typu nieodpowiedzialne zachowania są często wynikiem wielu czynników społecznych i indywidualnych. Carlsberg podejmuje szereg działań, których celem jest edukacja nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
 • Nowe cele zakładają, że do 2022 roku konsumenci będą mieli 100 proc. możliwości wyboru wariantów piw bezalkoholowych, dostęp do informacji o wartościach odżywczych na opakowaniach i w Internecie, symbole odpowidzialnościowe np. „ W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” będą umieszone na 100 proc. opakowań.
 • Dodatkowo działania edukacyjne nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu będą prowadzone na wszystkich rynkach, na których działa firma, zarówno poprzez kampanie własne, jak i we współpracy z partnerami, tak by skutecznie dotrzeć do konsumentów wybierających piwa Grupy Carlsberg.

 

ZERO wypadków

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników jest zawsze na pierwszym miejscu w Grupie Carlsberg. Dotyczy to pracowników produkcji, biur i przedstawicieli handlowych.
 • W 2016 roku nie doszło do żadnego wypadku w ponad połowie lokalizacji Grupy Carlsberg na świecie.
 • W przyjętych celach Grupa zobowiązuje się do 2022 roku zredukować liczbę wypadków o 15 proc. rocznie, zaś do 2030 r. zero wypadków we wszystkich lokalizacjach na świecie.

 Cele określone w „Together Towards ZERO” wynikają misji Grupy Carlsberg - warzymy dla lepszego dziś i jutra. Grupa będzie nadal pracować wspólnie ze światowymi ekspertami, aby móc zrealizować wyznaczone, ambitne na tle branży cele. Ponadto, bazując na naukowym zapleczu laboratorium Carlsberg, które działa od 140 lat, Grupa planuje zaprosić do współpracy młodych naukowców, którzy zajmą się kwestiami ograniczenia emisji CO2, ochrony zasobów wodnych i zrównoważonego procesu warzenia piwa.

 

Cees’t  Hart, prezes zarządu Grupy Carlsberg:

 „Światowe wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne czy niedostateczne zasoby wody, wymagają zdecydowanego wspólnego działania. Dzięki celom „Together Towards ZERO” w ramach naszej strategii SAIL’22,  ustanawiamy w branży nowe standardy dla zrównoważonego rozwoju, opartego na wspólnocie działania  i zdobyczach nauki.”

 „Together Towards ZERO” to bardzo ambitne cele. Jestem pewien, że ich osiągnięcie  poprawi naszą wydajność, zmniejszymy ryzyko i pozwoli na stworzenie bardziej elastycznego modelu biznesowego, który będzie służył zarówno środowisku, jak i społecznościom lokalnym, w których funkcjonujemy.”

 Wyznaczenie tak ambitnych celów było możliwe dzięki współpracy z kluczowymi globalnymi organizacjami jak Carbon Trust oraz WWF International, które przeprowadziły wnikliwe analizy działalności Grupy.

 - Samo stawanie się lepszym już dziś nie wystarcza. Ambicje Carlsberg dot. zmniejszenia emisji dwutlenku węgla sięgają dalej niż wskazania naukowców, mówiące o utrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza. Carlsberg przejął rolę lidera w kilku najważniejszych kwestiach środowiskowych, jakie stoją obecnie przed światem. A to dzięki ambitnej, długoterminowej strategii biznesowej, która skupia się na zapewnieniu zrównoważonej przyszłości -  komentuje cele Grupy Carlsberg Tom Delay, dyrektor generalny Carbon Trust.

 - Wraz z Grupą Carlsberg wspólnie przeanalizowaliśmy ryzyka związane z brakiem wody na obszarach, na których działa firma i z aktualną strategią dotyczącą wody. Cieszymy się, że Carlsberg wyznacza innym firmom ambitny kierunek. Potwierdzono, że odpowiedzialne zarzadzanie zasobami wody wymaga znaczących innowacji technologicznych w browarach i współpracy z innymi zainteresowanymi, którzy działają w rejonach borykających się z problemami niewystarczających zasobów wody. Wszystko po to, by zapewnić długotrwałą jej dostępność ludziom, planecie, a także przedsiębiorstwom - powiedział Jochem Verberne, dyrektor ds. partnerstwa globalnego WWF International.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]