Menu

 

ZERO marnowania wody

Nasza ambicja ZERO marnowania wody została ustanowiona w naszym poprzednim programie ESG, Together Towards ZERO (TTZ). Wraz z ewolucją programu do Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) zaostrzyliśmy nasz poziom ambicji i wprowadziliśmy dodatkowe cele i działania, a także nowe kamienie milowe do 2030 roku.

Będziemy nadal podążać ścieżką wyznaczoną w naszym programie Together Towards ZERO z coroczną poprawą efektywności wykorzystania wody i wiodącym w branży globalnym celem zużycia wody na poziomie 2,0 hl/hl, przy jednoczesnym utrzymaniu naszego celu 1,7 hl/hl dla browarów na obszarach o wysokim ryzyku wodnym. Na obszarach wysokiego ryzyka wprowadzamy dodatkowo nowy cel polegający na kompensacji 100% wody zużywanej w browarach.

ZERO Marnowania Wody inforgrafika.jpg