Menu

Warunki obowiązują w przypadku dostawcy o statusie dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 6 „Ustawy o ograniczeniu opóżnień”

Ogólne Warunki Współpracy (DD) wersja 2022.09.30 PL

Generals Terms and Conditions (DD) valid from 2022.09.30 ENG

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy Carlsberg Polska sp. z o.o. 

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy Carlsberg Supplu Company Polska S.A.

 

Warunki obowiązują w przypadku dostawcy o statusie mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 5 „Ustawy o ograniczeniu opóżnień” („status MŚP”)

Ogólne Warunki Współpracy (MD) wersja 2022.09.30 PL

Generals Terms and Conditions (MD) valid from 2022.09.30 ENG