Menu

ZERO wypadków

Nasza ambicja ZERO wypadków została ustanowiona w naszym poprzednim programie ESG, Together Towards ZERO (TTZ). Będziemy kontynuować realizację naszych zobowiązań Together Towards ZERO, w tym corocznej redukcji wskaźnika wypadków do ZERA do 2030 r.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników we wszystkich czynnościach zawodowych jest podstawową wartością sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność. Wierzymy, że wszystkim wypadkom można zapobiec i że kultura ZERO wypadków jest niezbędna dla bezpiecznego środowiska pracy.

Osiągniemy kulturę ZERA Wypadków zawsze stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo, zaczynając od przykładu ustanowionego przez naszych liderów i osiągniętego dzięki zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników w przestrzeganie przepisów BHP i redukcję ryzyka.

ZERO Wypadków inforgrafika.jpg