Menu

Together Towards ZERO & Beyond

Nasz program ESG Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) składa się z ambicji i celów dotyczących kwestii środowiskowych (E – ang. environmental), społecznych (S – ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (G – ang. governance), które są istotne dla naszej firmy jak i dla społeczeństwa. W ramach naszej działalności działań podejmujemy liczne inicjatywy, aby osiągnąć kroki milowe w 2030 i 2040 roku.

 

TTZAB jest naszą odpowiedzią na globalne wyzwania takie jak nierówności społeczne, kryzys klimatyczny i niedostatki wody, ale także rosnące zainteresowanie społeczne wokół tematów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Program jest osadzony w naszej misji warzenia dla lepszego dziś i jutra i zintegrowany z naszą strategią biznesową.

 

Dążąc do realizacji naszych celów, pracujemy nad odpowiedzialnym zarządzaniem naszymi najbardziej istotnymi wpływami na otoczenie, jednocześnie podejmując działania, które pozytywnie wpływają na społeczeństwo. Osiągnięcie naszych ambitnych celów jest możliwe tylko w ramach partnerskiej współpracy z naszymi dostawcami, klientami, konsumentami i społecznościami, w których działamy.