Menu
Green Fiber Bottle with glass.png

Zrównoważony Rozwój

Jacob Christian Jacobsen, twórca firmy i piwa Carlsberg, uważał, że tylko wysokie wartości etyczne przejawiające się w dbałości o produkty, filantropii oraz uczciwości, mogą zbudować biznes odporny na mody i pokusy – godny i gotowy, by trwać i rosnąć przez pokolenia. Miał rację, a potwierdza to każdy rok działania naszej organizacji, która swój początek wzięła od browaru zbudowanego w 1847 roku na wzgórzu na przedmieściach Kopenhagi. Pozostajemy wierni wartościom J. C. Jacobsena. Uważamy, że odpowiedzialne, etyczne decyzje podejmowane z myślą o społeczeństwie, środowisku i pracownikach to nasz obowiązek, ale również dziedzictwo i źródło długotrwałego sukcesu.

 

Wspieranie idei zrównoważonego rozwoju to część naszej globalnej strategii, realizowanej również w Polsce, w takich kluczowych obszarach jak:

1. Energia i CO2

2. Woda

3. Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Carlsberg_Sustainability_Hands_22.02.2017_HalfHero_Green.png

Jesteśmy odpowiedzialni na wielu płaszczyznach

Kierujemy się Kodeksem Etyki Biznesu, jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, laureatem rankingów CSR, należymy do Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie oraz Stowarzyszenia Eko-Pak, bierzemy udział w pracach United Nations Global Compact i Rady Etyki Reklamy.

 

Dowiedz się więcej o naszej strategii zrównoważonego rozwoju