Menu
Taxi_Teaser1.JPG

Kontakt

Biuro w Warszawie

Carlsberg Polska
Ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa

INFOLINIA: 801 888 333 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)

Kontakt na recepcję siedziby firmy:
+ 48 22 543 15 00
+ 48 22 543 14 00

e-mail: [email protected]

 

Zwrot środków trwałych

Jeżeli chcą Państwo oddać środek trwały (lodówka, schładzarka, nalewak piwa, ogródek piwny, parasol i inne) przekazany w użytkowanie Państwu przez Carlsberg Polska to proszę przesłać informację mailową na adres [email protected] umieszczając w treści maila następujące informacje:

1. Nazwę firmy i adres z jakiego należy odebrać sprzęt,
2. NIP firmy,
3. Nr telefonu do osoby, z którą można umówić godzinę odbioru,
4. Numery identyfikacyjne lodówki (opcjonalnie)

Kontakt handlowy

Jeśli Twoja sprawa dotyczy kontaktu handlowego np. współpracy z nami, skontaktuj się bezpośrednio z biurem w Twoim regionie. Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Współpracy, w języku polskim lub angielskim: Ogóle Warunki Współpracy (DD) - link, Ogólne Warunki Współpracy (MD) - link oraz z Kodeksem postępowania dostawców i licencjobiorców Grupy Carlsberg.

Teleserwis Gastronomiczny

+48 782 100 533

[email protected]

 

Zadzwoń, wyślij sms lub e-mail.

Adresy biur regionalnych

Region Bosman (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie)
Sonia Szulc
Administrator Biura Regionalnego
tel. +48 601 922 597

Region Piast (woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie)
Agnieszka Woś
Administrator Biura Regionalnego
tel. +48 607 688 722

Region Okocim (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie)
Marzena Serwatka
Administrator Biura Regionalnego
Tel. (14) 69 35 103

Region Kasztelan (woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie)
Małgorzata Wąsowska
Administrator Biura Regionalnego
tel. (24) 369 11 91

 

 

Adresy i kontakt do Browarów

Browar w Brzesku                     
ul. Browarna 14
32-800 Brzesko
tel. (014) 662 50 00
fax. (014) 662 52 88

Browar w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 27
09-200 Sierpc
tel. (024) 369 10 00
fax. (024) 369 10 10

Browar Bosman w Szczecinie
ul. Chmielewskiego 16
70 – 028 Szczecin
Tel. (91) 822 3000
Fax (91) 822 3027

Kontakt dla mediów

Dyrektor ds. komunikacji

Beata Ptaszyńska - Jedynak

Tel +48 602 411 680 Email :[email protected]

Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, PL 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 43669 Kapitał zakładowy: 666.200.000 zł, REGON: 851638844, NIP 869-163-74-82

Carlsberg Polska Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, PL 02-255 Warsaw, ul. Krakowiaków 34. Registered by District Court for the capital city of Warsaw XIII Commercial Department of the National Court Register. Entered into National Court Register under No. 43669, The share capital: 666.200.000 PLN, VAT No.: 869-163-74-82

Zgodnie z Ustawą - Prawo atomowe Dz.U. z 2019 poz. 1792 art. 32c pkt. 2. informujemy, że prowadzona przez Carlsberg Supply Company Polska SA działalność związana z narażeniem na działanie jonizujące nie ma wpływu na zdrowie osób z ogółu ludności i na stan środowiska naturalnego. 

Carlsberg Supply Company Polska SA z siedzibą w Warszawie, PL 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 34. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 35347. Kapitał akcyjny: 28.720.701,00 PLN (w pełni opłacony), NIP 869-000-30-54

Carlsberg Supply Company Polska SA with its registered office in Warsaw, PL 02-255 Warsaw, ul. Krakowiaków 34. Registered by District Court for the capital city of Warsaw XIII Commercial Department of the National Court Register. Entered into National Court Register under No. 35347, The share capital: 28.720.701,00 PLN (fully paid), NIP 869-000-30-54