Menu

ZERO odpadów opakowaniowych

Wraz z ewolucją naszego programu ESG od Together Towards ZERO (TTZ) do Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), wprowadziliśmy opakowania jako nowy obszar zainteresowania ESG. W ramach tego mamy ambicję ZERO odpadów opakowaniowych, która kształtuje nowe cele i działania w naszym łańcuchu wartości oraz nowe kamienie milowe do 2030 roku.

Zależy nam, aby 100% naszych butelek i puszek nadawało się do recyklingu, wielokrotnego użytku lub było z materiałów odnawialnych, a 90% z nich było zbieranych i poddawanych recyklingowi po użyciu. Ponadto dążymy do zmniejszenia o 50% tworzyw sztucznych opartych na pierwotnych paliwach kopalnych i 50% zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w naszych butelkach i puszkach.

Działania, które podejmiemy, aby osiągnąć naszą ambicję ZERO odpadów opakowaniowych, przyniosą również korzyści w zakresie wpływu na emisję dwutlenku węgla, które przyspieszą postęp w kierunku ZERO Śladu Węglowego w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 roku.

ZERO Odpadów Opakowaniowych inforgrafika.jpg