Menu

ZERO śladu rolniczego

Wraz z ewolucją naszego programu ESG od Together Towards ZERO (TTZ) do Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), wprowadziliśmy rolnictwo jako nowy obszar zainteresowania ESG. W ramach tego mamy ambicję ZERO śladu rolniczego, która obejmuje nowe cele i działania w naszym łańcuchu wartości na wyższym poziomie oraz nowe kamienie milowe do 2030 i 2040 roku.

Będziemy pozyskiwać nasze surowce ze zrównoważonych źródeł i z regeneracyjnych praktyk rolniczych. Nasz cel to30% wszystkich surowców pochodzących z rolnictwa regenertywnego do 2030 r. i 100% do 2040 r.

Działania, które podejmiemy, aby osiągnąć naszą ambicję ZERO śladu rolniczego, przyniosą również korzyści w zakresie wpływu na emisję dwutlenku węgla, które przyspieszą postęp w kierunku ZEROWEGO śladu węglowego w całym naszym łańcuchu wartości do 2040 roku.

ZERO Śladu Rolniczego inforgrafika.jpg