Menu

Browar Kasztelan – stabilny rozwój, bezpieczeństwo i silna marka Kasztelan

2016 rok to czas stabilnego działania. Realizowana w latach 2014 i 2015 kompleksowa rozbudowa browaru zaowocowała zwiększeniem mocy produkcyjnych do około 2,6 mln hl rocznie i zmniejszeniem parametrów środowiskowych. Marka Kasztelan Pszeniczne Niepasteryzowane nagrodzona brązowym medalem na European Beer Star 2016.

Branża piwna i trendy konsumenckie w 2016 roku

2016 był kolejnym stabilnym rokiem dla branży piwowarskiej, która wg. danych Nielsena zanotowała niewielki wzrost wolumenu o 2,1proc. i wartości o 1,4proc. Na nasyconym już rynku piwa ważne są trendy konsumenckie, które dyktują popyt na określone rodzaje chmielowego trunku. Wg danych Nielsena Polacy są coraz większymi entuzjastami piw bezalkoholowych, czyli o zawartości alkoholu do 0,5 proc. W 2016 ten segment odnotował najbardziej dynamiczny wzrost wartości (58 proc.) i wolumenu sprzedaży (64 proc.). W 2016 stabilny był segment lagerów, chętnie wybieranych przez Polaków, zaś podobnie jak w latach poprzednich spadki dotknęły segment piw mocnych (spadek ilościowo o 3,3 proc, wartościowo o 4,2 proc.).

Dane Nielsena potwierdzają też, że konsumenci nadal chętnie kupują piwo w małych sklepach, które odpowiadają za 64,4 proc. jego sprzedaży, i które stanowi ok. 30 proc. obrotów kategoriami spożywczymi, pozostając kluczową kategorią dla tych placówek. Na znaczeniu nieznacznie straciły dyskonty i inne sieci wielkopowierzchniowe.

Polacy coraz większą uwagę zwracają na jakość piwa. Według Nielsena w 2016 roku sprzedano więcej piw markowych (wzrost ilościowo o 2,2 proc, wartościowo o 1,4 proc.), zaś marki własne sieci detalicznych odnotowały 3,5 proc. spadek ilościowy i 3,1 proc. spadek wartościowy sprzedaży.

Marka Kasztelan rozwija się

Marka Kasztelan Niepasteryzowane jest od kilku lat liderem segmentu piw niepasteryzowanych. W kwietniu 2016 roku wprowadziła na rynek innowację piwną - Kasztelana Pszenicznego Niepasteryzowanego - pierwsze w Polsce piwo, które jednocześnie jest niepasteryzowane i zachowuje przejrzystość charakterystyczną dla jasnego pełnego piwa. Brak mętności daje poczucie, że smak nowego Kasztelana jest zdecydowanie lżejszy i delikatniejszy niż klasycznych piw pszenicznych. Z tego powodu może być wyborem dla osób lubiących klasyczne lagery jak i wielbicieli piw pszenicznych. Piwo zostało docenione brązowym medalem przez jury jednego z najbardziej prestiżowych konkursów piwnych European Beer Star2016 oraz w konkursie Good Beer Poland.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, dążenie do zera wypadków

Carlsberg Polska dokłada starań, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne miejsce pracy. W firmie prowadzony jest wnikliwy monitoring potencjalnych zagrożeń oraz wdrażane są zapobiegające im programy.

 

W 2016 roku w Kasztelanie certyfikowano system OHSAS 18001- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Do najważniejszych celów systemu należy: zapobieganie urazom pracowników i związanymi z nimi stratami, eliminowanie chorób zawodowych pracowników i minimalizowanie ich absencji chorobowej, zaangażowanie pracowników do działań w zakresie BHP, zwiększenie wydajności i jakości pracy w organizacji. Dzięki temu w browarze Kasztelan zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków ze zwolnieniem z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r.

W czasie zintegrowanego audytu re-certyfikowano także system 14001, którego zadaniem jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne
w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

Browar Kasztelan przyjazny środowisku

W 2016 roku Browar Kasztelan otrzymał nagrodę dla najlepszego Browaru za rok 2015 w obszarze ochrony środowiska w Grupie Carlsberg. Browar, wykorzystując nowoczesne techniki ochrony środowiska, które zostały wdrożone w trakcie jego rozbudowy w poprzednich latach osiąga bardzo dobre parametry w dziedzinie ochrony środowiska:
o Zużycie energii: W Carlsberg Polska zużycie energii (cieplnej i elektrycznej) jest poniżej średniej grupowej. Kasztelan w tej kategorii jest jednym z najlepszych w Grupie Carlsberg. W ciągu ostatnich 5 lat (2011- 2016) zużycie energii cieplnej spadło ponad 40%, a energii elektrycznej ok. 20% rocznie.
o Wydajność w gospodarowaniu wodą: Carlsberg Polska osiąga bardzo dobre rezultaty na tle Grupy i najlepsze spośród browarów w Polsce. W ciągu ostatnich lat 5 lat (2011 – 2016) zużycie wody spadło w browarze o około 30 %.

 Browar Kasztelan – dobry pracodawca i lokalny przedsiębiorca

Sprawne działanie browaru Kasztelan i warzone tam piwa to zasługa zgranego zespołu pracowników. Firma inwestuje w rozwój pracowników poprzez szkolenia, możliwość udziału w projektach realizowanych zarówno w Polsce jak i w innych krajach, w których działa Grupa Carlsberg. Oferuje również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. W firmie cenimy dobrą atmosferę pracy, w której stawiamy na kulturę przedsiębiorczości, elastyczności, umiejętność sprawnego i szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych. Takie podejście w ostatnich latach zapewniło firmie Carlsberg i browarowi Kasztelan dynamiczny rozwój i wiele sukcesów.  Obecne zatrudnienie w Sierpcu i w regionie sprzedaży wynosi ok. 310 osób, zaś pośrednio browar może tworzyć nawet ponad 3 tys. miejsc pracy w powiązanych branżach, takich jak m.in.: rolnictwo, logistyka, usługi marketingowe, handel detaliczny i usługi gastronomiczne. Wynika to z szacunków firmy Regioplan, która w 2016 roku, już po raz drugi przygotowała raport wkładu ekonomicznego Grupy Carlsberg „Economic Contribution Report”, zgodnie z którym 1 pracownik Grupy Carlsberg tworzy 10 miejsc pracy poza firmą, w powiązanych branżach, średnio cztery miejsca w rolnictwie i u innych dostawców, pięć w Horeca i jedno w handlu.

 Projekty społeczne dla Sierpca i okolic
Od trzech lat Carlsberg Polska w ramach programu grantowego „InicJaTyWy” zachęca swoich pracowników do zgłaszania i realizacji projektów służących społecznościom lokalnym wokół browarów. Firma przeznacza po 7 tys. zł. na każdy projekt. Kapituła konkursu, w skład której wchodzą m.in. członkowie Fundacji Nasza Ziemia, bierze pod uwagę takie kryteria jak: długotrwały efekt i korzyści projektów dla mieszkańców, a także zaangażowanie organizacji pozarządowych i władz lokalnych.

Pracownicy Browaru Kasztelan w Sierpcu w 2016 roku zrealizowali trzy inicjatywy:
o „Aktywnie odpoczywając dbamy o środowisko” - stworzenie miejsca na pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Zatorze (zbudowanie drewnianej wiaty ze stołem i ławami).
o Modernizacja terenu na łowisku wędkarskim „Glinki” i wokół niego do celów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Sierpca i wędkarzy.
o Modernizacja terenu rekreacyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Jagiełły – uporządkowanie terenu, zakup i montaż stołu rekreacyjnego z blatem do gry w szachy i ławki z myślą o pasjonatach gier planszowych.

Łącznie w pracach udział wzięło 21 pracowników, którzy przepracowali 130 godzin, zaś środki zainwestowane w te projekty to 21 tys. złotych. Projekty realizowano przy wsparciu m.in. Zarządu osiedla „Zatorze”, Burmistrza Miasta Sierpc, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Sierpeckiego Stowarzyszenia Wędkarzy „KARP”. Kolejna edycja programu grantowego została już ogłoszona.

Etyka biznesu

W Grupie Carlsberg i Carlsberg Polska bezwzględnie przestrzegamy Kodeksu Etyki i Postępowania, który precyzyjnie określa zasady etycznego prowadzenia naszej działalności oraz prawa pracownicze. W przypadku wątpliwości każdy pracownik może skonsultować się z lokalnym Rzecznikiem Etyki, jak również anonimowo zgłosić podejrzenie nieetycznego działania za pośrednictwem systemu Speak-Up lub telefonu do kancelarii prawnej w Polsce.  Firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym wszyscy są traktowani równo i mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności.