Menu
031.png

Czym jest rolnictwo regeneratywne (regeneracyjne)?

To rolnictwo, które ma na celu REGENERACJĘ GLEBY, z której rośliny czerpią składniki mineralne i wodę. Jego głównym celem jest odtworzenie i utrzymanie dobrego stanu gleby, poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, która nie szkodzi środowisku przyrodniczemu.

Po latach intensywnego rolnictwa przemysłowego, stosowania dużych ilości nawozów i środków ochrony roślin oraz regularnej głębokiej orce, rolnicy na całym świecie mierzą się z wyjałowieniem i przesuszeniem gleb uprawnych. Dotychczasowe rolnictwo powoduje erozję gleby, zaburzając bilans materii organicznej i uniemożliwiając magazynowanie wody, która spływa z pól po każdym deszczu, pozbawiając rośliny minerałów niezbędnych do wzrostu i życia. Zniszczone ekosystemy są bardzo wrażliwe i podatne na choroby, szkodniki czy susze.

Rolnictwo regeneratywne odbudowując glebę, zwiększa jej bioróżnorodność i poprawia żyzność. Dodatkowo, takie praktyki rolne charakteryzują się ujemnym śladem węglowym  -  w ich efekcie gleba zatrzymuje węgiel i redukuje CO2 z powietrza. Poprawiają się również warunki wodno-powietrzne gleby, przez co uprawy radzą sobie lepiej z suszami jak i powodziami. To również szansa dla ludzkości, aby zapewnić bezpieczeństwo i dostatek żywności kolejnym pokoleniom.

Jak uwarzyliśmy piwo GRUNT TO ZIEMIA...

Gotowe do spożycia...

005.png