Menu

Browar Okocim - zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo pracy i etyka prowadzenia działalności

Zrównoważony rozwój biznesu stanowi ważny element strategii firmy Carlsberg Polska, do której należy browar Okocim. Podobnie jak w minionym roku priorytetami były: • Ochrona środowiska naturalnego poprzez dalsze ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji CO2, i poprawa efektywności zużycia wody • Bezpieczeństwo i higiena pracy, dążenie do zera wypadków • Relacje ze społecznościami lokalnymi • Odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami • Promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – współpraca z ZPPP Browary Polskie • Etyka prowadzenia działalności

Browar Okocim wśród liderów ochrona środowiska naturalnego

Troska o środowisko i ochrona zasobów naturalnych to istotne filary strategii zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska. Firma minimalizuje wpływ browarów na otoczenie poprzez działania i rozwiązania zmniejszające zużycie energii cieplnej i elektrycznej, emisję dwutlenku węgla oraz racjonalne gospodarowanie wodą.

Parametry wykorzystania mediów w roku 2016 były stabilne w porównaniu
z rokiem 2015.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, dążenie do zera wypadków

Carlsberg Polska dokłada starań, aby zapewnić wszystkim zatrudnionym bezpieczne miejsce pracy. W firmie prowadzony jest wnikliwy monitoring potencjalnych zagrożeń oraz wdrażane są zapobiegające im programy.

W ciągu całego roku na terenie browarów wprowadzono szereg udogodnień wpływających na ergonomię pracy i bezpieczeństwo. Wdrażano programy bezpieczeństwa związane z ruchem wózków i pieszych oraz pracy ze środkami chemicznymi. Przeprowadzono dla pracowników szkolenia z programu
TAKE 5 („Bezpiecznej 5”) .

Efektem jest niska liczba wypadków - 1 wypadek ze zwolnieniem w porównaniu do 2 w roku 2015.

Projekty społeczne dla Brzeska i okolic

Od trzech lat Carlsberg Polska w ramach programu grantowego „InicJaTyWy” zachęca swoich pracowników do zgłaszania i realizacji projektów służących społecznościom lokalnym wokół browarów. Firma przeznacza po 7 tys. zł. na każdy projekt. Kapituła konkursu, w skład, której wchodzą m.in. członkowie Fundacji Nasza Ziemia, bierze pod uwagę takie kryteria jak: długotrwały efekt i korzyści projektów dla mieszkańców, a także zaangażowanie organizacji pozarządowych i władz lokalnych.

W 2016 roku pracownicy Browaru Okocim w Brzesku zrealizowali 5 projektów:

  • Remont i adaptacja pomieszczenia dla ”Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim”.
  • Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o park Fitness w Brzesku.
  • Organizacja kina letniego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych skweru w Porębie Spytkowskiej.
  • „Czas na wspólne działanie” - zakup nagłośnienia i mikrofonów na potrzeby obsługi imprez organizowanych przez społeczności lokalne w Brzesku.
  • „Bym lepiej słyszał” – zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla szkoły w Brzesku.

 

W 3. edycji pracach udział wzięło 32 pracowników Browaru Okocim, którzy przepracowali 345 godzin, zaś zainwestowane środki wyniosły ponad 60 tys. złotych, z których część pochodziła od partnerów np. Urząd Miasta w Brzesku i Burmistrz Miasta Brzeska, Koła Gospodyń Wiejskich „Włościanki”, Stowarzyszenia Folklorystycznego „Łoniowiacy”, Rady Rodziców szkoły sportowej nr 2 w Brzesku,  firmy  Can Pak.

 Czwarta edycja programu grantowego „InicJaTyWy” ruszyła 1 marca 2017.

 
Odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami

Wykorzystanie opakowań w sposób przyjazny środowisku naturalnemu to ważny temat edukacji prowadzonej przez Carlsberg Polska. W 2016 roku firma kontynuowała kampanie dedykowane zwiększeniu rotacji szklanej butelki zwrotnej. W ramach „Weź mnie w obroty” za pośrednictwem fan page’a na Facebooku oraz strony www.wezmniewobroty.pl, konsumenci byli zachęcani do odnoszenia butelek zwrotnych do sklepów. Partnerem merytorycznym kampanii od początku jej trwania jest Fundacja Nasza Ziemia.

Inna realizowana cyklicznie akcja to „Naturze się należy”. W kampanii, adresowanej do konsumentów, Carlsberg Polska współpracuje z partnerami – Organizacją Odzysku Opakowań CP Recycling S.A. oraz Eurocash Franczyza, organizatorem sieci franczyzowej Delikatesy Centrum. W ubiegłorocznej edycji  wzięło udział 200 sklepów Delikatesy Centrum, a konsumenci, którzy odnieśli tam butelki zwrotne otrzymali 10 tys. eko-nagród.

Od lat Grupa Carlsberg aktywnie działa w obszarze Ekonomii Obiegu Zamkniętego poprzez tzw. Carlsberg Circular Community. W rezultacie prac  powstał prototyp całkowicie biodegradowalnej butelki z włókna roślinnego Green Fibre Bottle. Została ona zaprezentowana w listopadzie 2016 w Polsce podczas konferencji „W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse”, której partnerem był Carlsberg Polska. Green Fibre Bottle ma zostać wprowadzona testowo na wybrany rynek już w 2018 roku.

Odpowiedzialna sprzedaż i konsumpcja alkoholu

Carlsberg Polska jest aktywnym członkiem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie, który od lat prowadzi programy na rzecz odpowiedzialnego spożywania alkoholu. W 2016 roku firma m.in. po raz drugi włączyła się  w obchody Światowego Dnia Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa (ang. Global Beer Responsibility Day). Przedstawiciele handlowi Carlsberg Polska, w tym z regionu sprzedażowego Okocim, dystrybuowali wśród sprzedawców w sklepach wizytówki, które zapraszały do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu z wykorzystaniem e-learningowej platformy „Odpowiedzialny Sprzedawca” odpowiedzialnysprzedawca.pl


Etyka biznesu

W Grupie Carlsberg i Carlsberg Polska bezwzględnie przestrzegamy Kodeksu Etyki i Postępowania, który precyzyjnie określa zasady etycznego prowadzenia naszej działalności oraz prawa pracownicze. W przypadku wątpliwości każdy pracownik może skonsultować się z lokalnym Rzecznikiem Etyki, jak również anonimowo zgłosić podejrzenie nieetycznego działania za pośrednictwem systemu Speak-Up lub telefonu do kancelarii prawnej w Polsce.Firma dąży do zapewnienia swoim pracownikom przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym wszyscy są traktowani równo i mogą rozwijać swoje talenty i umiejętności.

 

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]