Menu

Wkład ekonomiczny Grupy Carlsberg i Carlsberg Polska za rok 2016

Grupa Carlsberg, już po raz trzeci przygotowała raport swojego wkładu ekonomicznego w krajach, w których prowadzi działalność. Według szacunków, w 2016 roku Grup Carlsberg zasiliła budżety tych państw, bezpośrednio i poprzez branże powiązane, kwotą blisko 60 mld zł. Z kolei Carlsberg Polska przekazał do budżetu państwa około 710 mln złotych.

Grupa Carlsberg bezpośrednio zatrudnia na całym świecie ponad 41 000 pracowników, tworząc pośrednio ok. 447 tys. miejsc pracy w powiązanych branżach, takich jak m.in.: rolnictwo, logistyka, usługi, handel detaliczny i gastronomia. Regioplan Consulting, która współpracowała przy raporcie szacuje, że na jednego pracownika Grupy przypada ok. 10 miejsc pracy tworzonych poza Grupą Carlsberg.

Grupa jest właścicielem browarów w ponad 40 krajach w Europie Zachodniej, Europie Wschodniej i Azji. Swoje produkty sprzedaje w ponad 100 krajach na całym świecie. W 2016 r. zasiliła budżety państw, w których działa kwotą prawie 60 mld zł (105,3 mld DKK), z czego wartość podatków wyniosła ok. 22 mld zł (38 mld DKK).

 Carlsberg Polska inwestycje, miejsca pracy, wkład do budżetu państwa

Carlsberg Polska jest trzecią, co do wielkości firmą piwowarską w Polsce. Zatrudnia bezpośrednio 1 300 osób, tworząc pośrednio ok. 13 000 miejsc pracy w rolnictwie, logistyce, usługach, handlu i gastronomii. W 2016 roku dzięki działalności firmy budżet Polski został zasilony łączną kwotą 709,8 mln złotych pochodzących m.in. z akcyzy, podatku VAT i CIT. Z kolei w latach 2010 do 2016 Carlsberg Polska przekazał do kasy państwowej kwotę ok. 5,3 mld zł, z czego podatek akcyzowy wyniósł 4,09 mld zł. Kwota 5,3 mld złotych sfinansowałaby budowę 2 stadionów narodowych lub 5 tysięcy stadionów typu Orlik.

 

Carlsberg Polska jest również znaczącym inwestorem. Od 2001 do 2016 roku nakłady m.in. na rozbudowę i modernizacje browarów, zakup sprzętu chłodniczego i inne, wyniosły łącznie około 1,6 mld zł. W okresie od 2016 do 2019 roku firma zainwestuje ok. 30 mln zł. W lutym ubiegłego roku rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków oraz prace budowalne przy nowym ujęciu wody obok browaru Okocim w Brzesku. Zakończenie obu przedsięwzięć będzie miało miejsce w I półroczu 2017 roku. Ponadto firma planuje budowę bezpośredniego połączenia drogowego browaru z obwodnicą Brzeska wraz z modernizacją skrzyżowania   w tym mieście, co znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i mieszkańców miasta.

 

Społeczna odpowiedzialność od czasów J.C. Jacobsena

Grupa Carlsberg, kontynuując działania swojego założyciela, J.C. Jacobsena – filantropa i społecznika - wspierając społeczności, w których znajdują się browary i biura firmy. W 2016 r. Grupa przeznaczyła ponad 18 mln zł (33 milinów DKK) na tego typu projekty.


Carlsberg Polska jest również ważnym i odpowiedzialnym partnerem dla społeczności lokalnych. Firma zachęca do działań społecznych m.in. swoich pracowników. Zgłaszają oni inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności, na których realizację firma przekazuje granty finansowe. W trzech edycjach programu InicJaTyWy (2014 – 2016) wzięło udział łącznie 179 wolontariuszy, którzy przepracowali społecznie 1458 godzin, realizując 26 projektów w sąsiedztwie biura w Warszawie i browarów w Sierpcu, Brzesku oraz Szczecinie na kwotę ponad 213 tys. złotych. Z kolei w ramach programu
„Weź mnie w obroty” Carlsberg zachęca konsumentów do odpowiedzialnego podejścia do opakowań i oddawania do sklepów szklanych butelek zwrotnych, najbardziej ekologicznego opakowania w branży spożywczej. Carlsberg Polska czynnie promuje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu. Stosuje samoregulację branży umieszczając na wszystkich swoich produktach i w komunikacji marketingowej symbole „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „W ciąży nie piję alkoholu” oraz „Alkohol tylko dla pełnoletnich”, a także realizująe programy i kampanie we współpracy ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.  

Pełna wersja raportu Grupy Carlsberg dostępna jest na stronie:

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]