Menu

Duże postępy Grupy Carlsberg w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Opublikowano Globalny Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017.

Najważniejsze efekty działań podjętych przez Grupę w 2017 r. to redukcja emisji dwutlenku węgla o 16 proc. oraz zużycia wody o 6 proc. w porównaniu do 2015 r. Całkowicie wyeliminowano pozyskiwanie energii z węgla w dziewięciu browarach w Chinach.

Rozpoczęty w czerwcu 2017 r. program zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO obliguje Grupę do zdecydowanych działań w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, dostępem do ograniczonych zasobów wody i problemami zdrowia publicznego.

 Strategia została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami. Jest ona zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s) i z ambitnym celem Porozumienia Paryskiego, dotyczącego ograniczenia globalnego ocieplenia   o 1,5o C. Tegoroczny Raport prezentuje postępy Grupy Carlsberg poczynione w ostatnim roku w stosunku do danych wyjściowych z 2015.

Aby przyspieszyć postępy na rzecz zrównoważonej przyszłości i zrealizować nowe cele, Grupa Carlsberg ogłosiła utworzenie Społeczności Młodych Naukowców Carlsberga (Young Carlsberg Scientists Community). Jej zadaniem będzie wsparcie firmy w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz zmian klimatycznych              i niedoborów wody. Społeczność będzie działać we współpracy z naukowcami, uniwersytetami i Laboratorium Carlsberg.

 - Rok 2017 był bardzo ważny dla Grupy Carlsberg, ponieważ ogłosiliśmy nasz nowy program zrównoważonego rozwoju, wyznaczając sobie najbardziej ambitne cele w naszej dotychczasowej historii. Osobiście jestem bardzo dumny z działań, jakie podjęliśmy, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu   i niedostatkiem wody na świecie. W tym procesie podnosimy naszą wydajność   i doskonalimy łańcuch dostaw – powiedział Cees’t Hart, prezes Grupy Carlsberg.

 - Działamy zgodnie z wizją naszych założycieli, aby nieustannie ulepszać i działać na rzecz społeczeństwa. Jestem przekonany, że nasza najnowsza inicjatywa – Społeczność Młodych Naukowców Carlsberga, przyniesie realne korzyści dla nas i społeczeństwa w nadchodzących latach – dodał Cees’t Hart.

 

 

ZERO śladu węglowego

Ambicja Grupy Carlsberg, czyli zerowy ślad węglowy, daje już wymierne rezultaty. W 2017 r., realizując cel całkowitej eliminacji użycia węgla jako paliwa do 2022 r., Grupa przestała korzystać z węgla w 9. browarach w Chinach. Kolejny bardzo konkretny krok to przejście browaru w Falenbergu w Szwecji na stuprocentowe zasilanie biogazem i zieloną energią, co sprawia, że jest to pierwszy browar  w Grupie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Grupa Carlsberg zredukowała emisję, CO2 w swoich browarach o 16 proc. w porównaniu do 2015 r., a 45 proc. energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, Grupa przyspieszyła przejście na chłodzenie o niskim wpływie na klimat, współpracując z wybranymi dostawcami urządzeń chłodzących i angażując konsumentów w takie inicjatywy, jak „prawdopodobnie najbardziej przyjazny klimatowi bar na świecie”.

 ZERO marnowania wody

Grupa Carlsberg podjęła także konkretne kroki, aby realizować swoją ambicję czyli eliminację marnowania wody i zmniejszenia o połowę jej zużycia w swoich browarach do 2030 r. Wspólne wysiłki wszystkich browarów w Grupie dają efekt   w postaci zmniejszenia zużycia wody o 6 proc. w stosunku do 2015 r., do poziomu średnio 3,1 hl/hl wody, co jest jednym z lepszych wyników w branży.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

W drodze do realizacji ambicji ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, Grupa Carlsberg daje konsumentom możliwość podejmowania świadomych wyborów. Działania koncentrują się na przekazywaniu konsumentom szczegółowych informacji na temat produktów, oferowaniu wariantów bezalkoholowych i promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji.

Grupa Carlsberg przeprowadziła szereg inicjatyw edukacyjnych, z którymi dotarła do ok. 70 milionów konsumentów na świecie. Grupa instaluje blokady alkoholowe w swoich samochodach dostawczych, aby sygnalizować zero tolerancji dla prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

Kultura ZERO wypadków

Ambicja Grupy Carlsberg, dotycząca ograniczenia do ZERA wypadków  w browarach, mierzona jest na podstawie zmniejszenia ich liczby rok do roku do 2030 r. W 2017 podjęto kroki w celu podniesienia świadomości pracowników  i wdrożenia środków bezpieczeństwa w Grupie. Liczba wypadków we wszystkich funkcjach zmniejszyła się, a liczba wypadków z utratą zdolności do pracy zmniejszyła się o 42 proc. w porównaniu z 2016 r.

Dodatkowe informacje

Zrównoważony rozwój w Grupie Carlsberg

Program zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg Together Towards Zero jest odpowiedzią na wyzwania takie jak zmiany klimatu, niedostatek wody i problemy dotyczące zdrowia publicznego. Program jest integralną częścią globalnej strategii SAIL’22 Grupy Carlsberg i zawiera 4 główne ambicje i cele, które mają być osiągnięte do 2030 r. , z okresem przejściowym w 2022r. Te ambicje to: zerowa emisja dwutlenku węgla, zerowe marnowanie wody, zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz osiągnięcie zerowego poziomu wypadkowości. Program określa, w jaki sposób Grupa dąży do warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Opiera się on na naukowym podejściu  i jest zgodny z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg i jej nowych ambicji na: https://carlsberggroup.com/media/22505/carlsberg-group-sustainability-report-2017.pdf

 

Link do sekcji Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg - https://carlsberggroup.com/sustainability/sustainability-at-carlsberg/

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]