Menu

Srebrny Listek CSR Polityki i nagroda za dobrą praktykę środowiskową dla Carlsberg Polska

W dziesiątej, jubileuszowej edycji rankingu Carlsberg Polska otrzymał Srebrny Listek CSR Polityki. Organizatorzy zestawienia przyznali także nagrody za najlepsze praktyki, które przyniosły mierzalne i znaczące efekty. Wśród nich znalazł się zrównoważony transport i logistyka Carlsberg Polska.

Podobnie jak w ubiegłych latach autorzy rankingu koncentrowali się na ocenie działań związanych z ograniczaniem przez firmy negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat (realizacja 13. Celu SDG). Drugim aspektem były kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podczas pandemii COVID-19 (Cel 3. SDG). W obu tych obszarach Carlsberg Polska osiągnął w 2020 r. dobre efekty. 

Srebrny Listek CSR POLITYKI został przyznany Carlsberg Polska po raz trzeci z rzędu. Szczególnie doceniono wysiłki firmy na polu zrównoważonego transportu i logistyki. Ta praktyka znalazła się wśród najwyżej nagrodzonych dobrych praktyk. Organizatorzy rankingu przyznali nagrody 16 spośród 100 opisanych i nadesłanych przez firmy działań. Podkreślali, że wybrali te, które były najbardziej aktualne, przyniosły mierzalne i znaczące efekty, a także takie, które osiągnęły efekt synergii dzięki zawieranym partnerstwom.

- W tegorocznym zestawieniu Listków CSR POLITKI ważną rolę odgrywały także działania na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i dobrostanu pracowników podczas pandemii. Naszym priorytetem od zawsze było zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego w czasie zagrożenia koronawirusem wdrożyliśmy dodatkowe, wyśrubowane zasady higieny oraz zaproponowaliśmy pracownikom warsztaty i spotkania z ekspertami, wspierające zarówno ich zdrowie psychiczne, jak i prozdrowotne aktywności i nawyki. Wzięło w nich udział ponad 1000 pracowników, co pokazuje, jak bardzo takie działania były potrzebne – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI zostały przyznane po raz dziesiąty przez tygodnik „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wyróżnionych znalazły się 92 firmy (w 2020 r. było ich 68), Złoty Listek CSR otrzymało 15 firm, Srebrny – 24, a Białymi wyróżniono 46 podmiotów. Ankietę przygotowaną według normy ISO 26000 wypełniły 124 przedsiębiorstwa.

Wyniki zestawienia opublikowano w tygodniku „Polityka” 9 czerwca 2021 r.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]