Menu

Browar Okocim obchodzi 175 urodziny

Jeden z najstarszych, największych i najnowocześniejszych browarów w Polsce obchodzi w tym roku jubileusz swojej działalności. Browar Okocim już od 175 lat dynamicznie się rozwija. Pielęgnując swoje tradycje i historię, promuje kulturę piwną i wspiera lokalne społeczności.

Historia Browaru Okocim rozpoczęła się 26 kwietnia 1845 roku, gdy Jan Ewangelista Goetz  powołał do życia spółkę będącą jego początkiem. Dziś, po 175 latach, nazwa miejscowości Okocim i tutejszego browaru, jest doskonale  rozpoznawalna przez Polaków. Pierwsza warka piwa  była gotowa już w lutym 1846 roku i liczyła kilkadziesiąt wiader (jedno wiadro to 60 litrów). Obecnie Browar Okocim to czołowy polski producent, który rocznie  warzy ok. 4 mln hektolitrów piwa, dbając jednocześnie o odpowiedzialne gospodarowanie wodą i energią. 

Pod opieką rodu Goetzów, Browar Okocim prężnie się rozwijał, silnie wpływając na sytuację regionu. Rodzina Goetzów stała się integralną częścią społeczeństwa polskiego, włączając się w inicjatywy społeczne, oświatowe i kulturalne na terenie Brzeska i Okocimia, tworząc m.in. w 1878 roku jedną z pierwszych w Polsce  „kas wsparcia i chorych”, fundując wiele gmachów użyteczności publicznej takich jak: szkoły, kościół, plebanię, salę teatralną, etc. Goetzowie wspierali również ważne inicjatywy w regionie, m.in. budowę teatru im. Słowackiego, pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku oraz wykupienie Wawelu z rąk Austriaków. Pod zarządem potomków założyciela browar stał się jednym z pięciu największych producentów piwa  w Cesarstwie Austro-Węgierskim.  W czasie  II wojny światowej został przejęty przez okupantów, zaś po jej zakończeniu, dzięki pracownikom udało się sprowadzić wywiezione z browaru maszyny i urządzenia,  i jeszcze w tym samym roku  rozpocząć warzenie piwa. W 1945 roku browar został upaństwowiony. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, jako jeden z pierwszych, przekształcił się w spółkę akcyjną, notowaną na polskiej giełdzie. W 1996 roku duński Carlsberg – firma o długich i bogatych tradycjach piwowarskich, założony w 1847 roku - został inwestorem strategicznym browaru. Od ponad 20 lat Browar Okocim wraz z browarami Bosman w Szczecinie i Kasztelan w Sierpcu stanowią jedną grupę pn. Carlsberg Polska.

Piwo Okocim synonim jakości i smaku

Browar Okocim to ostoja bogatych i długich tradycji piwowarskich, kultywowanych i przekazywanych przez kolejne pokolenia piwowarów. Marka Okocim doskonale znana polskim konsumentom w ostatnich latach wzmocniła swoją pozycję na konkurencyjnym rynku piwa, zwiększając sprzedaż wartościowo i wolumenowo.

Zrealizowane w ostatnich latach ogólnopolskie kampanie reklamowe dla marki z udziałem tutejszych okocimskich piwowarów takie jak np. „Tu się warzy z zasadami” i ubiegłoroczna „Pierwsze jasne pełne na ziemiach polskich” budują rozpoznawalność i wizerunek marki jak również promują Okocim i Brzesko. W 2019 roku projekt „18:45. Czas na zasady” dla marki Okocim został doceniony w konkursie Golden Arrow.  Ponadto w 2018 za całokształt działań marketingowych marka Okocim została uznana Marką Roku przez ceniony magazyn Media i Marketing.

Piwa warzone w Browarze Okocim są wysoko cenione za doskonałą jakość. Co roku okocimskie marki zdobywają najwyższe laury na eksperckich i konsumenckich konkursach piwnych na świecie i w kraju takich jak np. European Beer Star, Beer of the Year, Good Beer, Chmielaki Krasnostawskie i innych.

Browar Okocim – stabilność, nowoczesność i inwestycje

Brzeski browar jest liczącym się w Małopolsce pracodawcą, dając zatrudnienie ponad 500 pracownikom oraz przyczyniając się do stworzenia ponad  6 tysięcy miejsc pracy w pokrewnych branżach[1]. Nakłady inwestycyjne - poczynione w latach 2001 do 2020 - wyniosły ponad 550 mln złotych. Z większych inwestycji warto wspomnieć modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowego ujęcia wody. Nieustająco prowadzone są również inwestycje w modernizację linii i urządzeń w Browarze, w zapewnienie bezpieczeństwa oraz podnoszenie kwalifikacji załogi.

W tym roku obchodzimy jubileusz 175-lecia działalności Browaru Okocim. Z dumą mogę podkreślić, iż nasi pracownicy podtrzymują tradycje wielu pokoleń, by warzyć najwyższej jakości piwo. W swoją pracę wkładają nie tylko wiedzę, doświadczenie i energię, ale również pasję, która jest motorem napędowym wielu zmian i innowacji. Dzięki przynależności do Grupy Carlsberg przeprowadziliśmy szereg inwestycji i modernizacji, opiewających na kwotę ponad 550 milionów złotych. Pozwoliło to nam stać się jednym z najnowocześniejszych i największych browarów w Polsce mówi Michał Napieracz, dyrektor Browaru Okocim.

Kultywując tradycję zaangażowania społecznego rodu Goetzów, Browar wspiera rozwój regionu i inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Aktywnie angażuje się w życie mieszkańców i wiele wydarzeń, m.in. Brzesko-Okocim Festiwal (d. Dni Brzeska). Od szećiu lat przekazuje również granty - w ramach programu InicJaTyWy - organizacjom pozarządowym i instytucjom pożyteczności publicznej, których beneficjentem są lokalne społeczności. Wsparł też we współpracy  z Brzeskim Towarzystwem „GRYF” wydanie reprintu pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego”, na bazie unikalnego manuskryptu wydanego w 1929 roku dla uczczenia 80-lecia browaru. Kilka egzemplarzy trafiło do tutejszej Biblioteki Miejskiej. Browar wsparł również przedsięwzięcie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, które po latach starań sprowadziło w 2017 roku do Polski szczątki Antoniego Jana Goetza Okocimskiego, ostatniego z rodu Goetzów właściciela Browaru Okocim.

Dzięki zaangażowaniu pracowników browaru, członków Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim odrestaurowany został budynek przy Browarze, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia i w którym powstał, dostępny dla mieszkańców i turystów, pub „Na Browarze”.   

Inwestycje, które poczyniliśmy na przestrzeni dwóch dekad odzwierciedlają również nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i dobrostanu lokalnej społeczności. Konsekwentne rokroczne redukcje zużycia wody i energii cieplnej oraz stabilny poziom bezpieczeństwa i inicjatywy prospołeczne to tylko wybrane przykłady, które dowodzą, iż przywiązujemy ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju – podkreśla Michał Napieracz.

Browar Okocim konsekwentnie dąży do realizacji celów określonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii  „Together Towards ZERO” zakładają do 2030r. ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc.,  zredukowanie do ZERA liczby wypadków w browarach, a także ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Z okazji rocznicy Browar planuje m.in.: zorganizować Dni Otwarte dla mieszkańców Brzeska i okolic, atrakcje podczas Brzesko - Okocim Festiwal jeśli to wydarzenie po zakończeniu epidemii Covid-19 dojdzie do skutku w czerwcu lub późniejszym terminie,  wydać książkę poświęconą historii Browaru i marki Okocim, a także zorganizować ruchomą wystawę o historii Browaru oraz jego dawnych                    i współczesnych pracownikach.

 

KALENDARIUM DZIEJÓW BROWARU OKOCIM 

1837 - Jan Ewangelista Goetz (1815-1893) przybywa z Wirtembergii do Wiednia.

26 IV 1845 - Powołanie do życia spółki będącej początkiem dzisiejszego Browaru Okocim.

23 II 1846 - Pierwsza warka piwa.

1881 - Jan Ewangelista Goetz otrzymuje austriacki tytuł szlachecki z przydomkiem „Okocimski”.

14 III 1893 - Umiera Jan Ewangelista. Spółkę przejmuje jego syn Jan II Albin Goetz Okocimski (1864-1931).

1898 - Udział Goetzów w budowie pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim Rynku, także w wykupie Wawelu od Austriaków, budowie teatru im. J. Słowackiego i założeniu galerii w Sukiennicach.

1911 - Produkcja na poziomie 380 000 hl rocznie, co stawia Browar Okocim na piątym miejscu wśród browarów Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego. Baron Jan II Albin Goetz Okocimski zostaje prezesem Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim, a po odzyskaniu niepodległości pełni godność senatora II RP.

1928-1930 - Jan Albin Goetz Okocimski pełni funkcję senatora RP II kadencji. Jest członkiem Klubu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

1928 - Budowa nowej butelkowni i kufiarni, służącej do wyrobu beczek   leżakowych (kuf).

1929 - W browarze okocimskim wyprodukowano 305 313 hl piwa. Budowa nowej kotłowni węglowej.

23 VII 1929 - W Okocimiu Goetzowie goszczą prezydenta RP, prof. dr. Ignacego Mościckiego.

1930 - Spadek produkcji piwa okocimskiego związany z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.

24 IV 1931 - Śmierć Jana Albina barona Goetza Okocimskiego zwanego „królem piwa”, przemysłowca, właściciela browaru i dóbr rolno – leśnych, polityka, działacza samorządowego, społecznego, posła na galicyjski Sejm Krajowy, w 1918 członka Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, członka wielu rad nadzorczych i organizacji gospodarczych, w tym m.in. 1904–1907 wiceprezesa Izby Handlowo-Przemysłowej w Krakowie, od 1903 wiceprezesa Centralnego Związku Galicyjskiego Przemysłu Fabrycznego we Lwowie, 1907-1927 prezesa Banku Małopolskiego, 1921-1930 prezesa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, w 1910 współzałożyciela gimnazjum w Brzesku. Był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta (1925) oraz austriackim Orderem Żelaznej Korony III klasy (1894), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Franciszka Józefa (1916), Krzyżem Komandorskim Orderu św. Sylwestra (1894) oraz Tajnym Szambelaństwem Papieskim di Spada e Cappa Piusa XI (1925), był także honorowym obywatelem pięciu miast i miasteczek: Brzeska, Nowego Wiśnicza, Zakliczyna nad Dunajcem, Kamienia i Radomyśla nad Sanem. Pochowany został w krypcie grobowej pod kaplicą Goetzów Okocimskich w kościele pw. Św. Trójcy w Okocimiu.

1931 - Po śmierci Jana Albina Goetza Okocimskiego, schedę po nim przejmuje młodszy syn Antoni Jan baron Goetz Okocimski, absolwent Akademii Handlowej w Krakowie, Szkoły Nauk Politycznych w Paryżu i Wyższej Szkoły Rolniczej w Wiedniu. Od 1931 pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej rodzinnej spółki „Jan Goetz Okocimski. Browar i Zakłady Przemysłowe SA”,

1935 - „Dno” kryzysu gospodarczego w Polsce. Najniższa produkcja piwa                     okocimskiego w międzywojniu – 71 152 hl. Przekazanie przez Antoniego Jana Goetza parceli poniżej wzgórza „Garbatka” na budowę stadionu sportowego w Okocimiu.

8-11V 1936 - Wizyta w Browarze Okocim kardynała i prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego ks. Augusta Hlonda.

1936-1939 - Antoni Jan Goetz pełni funkcję prezesa Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie.

1936 - Przezwyciężenie kryzysu, wzrost produkcji piwa okocimskiego. W 1936 roku produkcja wyniosła 72 654 hl.

1938 - Produkcja piwa wyniosła 120 000 hl. Antoni Jan Goetz funduje dla Wojska Polskiego karabin maszynowy, a w imieniu rodziny deklaruje 10 tys. zł na Fundusz Obrony Narodowej.

5 IX 1939 - Baron Antoni Jan Goetz Okocimski wraz z żoną i matką opuszczają Okocim, by już nigdy tu nie powrócić i wyjeżdżają do Lwowa. Antoni Jan Goetz powierza opiekę nad browarem - doc. dr. Stefanowi Komornickiemu.

6 IX 1939 - Niemieckie oddziały zajmują Okocim wraz z browarem i pałacem Goetzów.

XI/XII 1939 - Niemcy wywłaszczają browary Goetzów w Okocimiu i Krakowie.

1943 - Początek systematycznego rabunku pałacu Goetzów w Brzesku.

Przed 17 I 1945 - Karl Schrőder zarządza demontaż maszyn i urządzeń, które mają zostać wysłane koleją do Magdeburga, Zgorzelca i Wiednia. Pociąg jednak utknął na Śląsku po zbombardowaniu przez Rosjan linii kolejowej. Po przejściu frontu pracownicy browaru odnaleźli transport i sprowadzili go do Okocimia, dzięki temu browar jeszcze w tym samym roku mógł rozpocząć warzenie piwa.

17 I 1945 - Niemcy w popłochu opuszczają browar.

II 1945 - Upaństwowienie browaru   Do 1947 r. browar podlega Zakładom Przemysłu Rolnego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Poznaniu.

1945 - Produkcja piwa wyniosła 74 552 hl.

1946 - Rozszerzenie asortymentu warzonych piw o porter i słodowe.

1947 - Od tego roku browar podlega Centralnemu Zarządowi Przemysłu Fermentacyjnego w Warszawie. Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań technologicznych i nowoczesnych maszyn dzięki  powszechnej elektryfikacji Brzeska.

1948 - Uruchomienie rozlewu butelkowego.

1950 - Wznowienie eksportu słodu.

1951 - Browar otrzymuje nazwę Okocimskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze.

1955 - Browar warzy ponad 412 tys. hl piwa rocznie.

1955-1957 - Przebudowa i rozbudowa elektryfikacji zakładu.

1957-1960 - Likwidacja starych drewnianych kuf i montaż nowych metalowych tanków w leżakowni.

1958-1964 - Rozbudowa ujęcia wody dla browaru.

1959 - Zmiana nazwy firmy na Okocimskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze. Przedsiębiorstwo Państwowe. Wznowienie eksportu piwa. Oddanie do użytku zmiękczalni wody.

1962 - Budowa silosu zbożowego z automatycznym wyposażeniem o pojemności 5 tys. ton. Montaż urządzeń do utylizacji CO2.

1963 - Piwo eksportowe otrzymuje Międzynarodowy Znak Jakości „Q”. Instalacja urządzeń do pneumatycznego transportu jęczmienia i słodu.

1965 - Piwo „Kryształ” i Porter otrzymują znak jakości „1”. Okocim jest eksportowany do Związku Radzieckiego, Rumunii, Bułgarii, na Węgry, do Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Australii, Stanów Zjednoczonych, Izraela i na Wyspy Kanaryjskie. W 1965 r. eksport wyniósł 53 389 hl.

1967 - Uruchomienie oczyszczalni ścieków.

1968 - Zmiana nazwy browaru na Okocimskie Zakłady Piwowarskie w Okocimiu.

1972-1974 - Rozbudowa warzelni.

1973 - Wprowadzenie linii pneumatycznego transportu młóta i chmielu.

1974-1976 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

1975 - Zmiana nazwy na Zakłady Piwowarskie w Okocimiu.

1989 - Browar zatrudnia 1091 osób.

1990 - Początek procesu prywatyzacji. Państwowe Zakłady Piwowarskie zostają przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa                 

30 XI 1990 - Rejestracja przedsiębiorstwa w Sądzie Rejonowym w Tarnowie pod nazwą Okocimskie Zakłady Piwowarskie SA.

1990 - Uruchomienie nowej rozlewni piwa butelkowego o wydajności 600 tys. hl rocznie (56 tys. butelek na godzinę). Zainstalowanie nowoczesnej beztlenowej technologii filtracji horyzontalnej, dzięki której uzyskano wysokiej jakości piwo i wydłużenie jego trwałości.

1991 - Instalacja pierwszej w Polsce linii rozlewu do puszki, wydajność 30 tys. puszek/h.

13 II 1992 - Inauguracja notowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

1993-1996 - Inwestorem strategicznym spółki jest firma Brau Und Brumen GmbH z siedzibą w Dortmundzie.

1993-1994 - Modernizacja warzelni. Montaż i jedno z pierwszych w Polsce uruchomienie instalacji dwunastu tankofermentorów.

1994 - Uruchomienie nowoczesnej rozlewni piwa do beczek typu KEG.

1996 - Inwestorem strategicznym zostaje firma Carlsberg SA z siedzibą      w Kopenhadze. Okocim otrzymuje certyfikat jakości ISO 9002    brytyjskiej firmy Lloyd`s Register Quality Assurance. Wprowadzenie instalacji technologicznej do produkcji piwa licencjonowanego Browaru Carlsberg.

1997 - Browar Okocim, z 10 procentowym udziałem znajduje się na czwartej pozycji wśród polskich browarów i warzy takie marki piw jak: Okocim Light Beer, Okocim BROWAR, Okocim Zagłoba, Carlsberg, Okocim Jasne Mocne, Okocim Porter, Okocim Karmi, Carlsberg bezalkoholowe.

2001 - W wyniku połączenia browarów w Okocimiu, Szczecinie (Bosman), Sierpcu (Kasztelan) i Wrocławiu (Piast) powstaje silna grupa piwowarska Carlsberg Okocim SA, aktualnie Carlsberg Polska. Budowa nowej warzelni i siedemnastu tankofermentorów.

2004 - Browar warzy ponad 2,5 mln hl piwa rocznie!

2010 - Browar warzy 3,2 mln hl piwa rocznie.

2014 - Browar warzy 4 400 000 hl piwa rocznie.

2015 - Wydanie reprintu książki pt. „Ku pamięci potomków Jana Goetza Okocimskiego” na bazie unikalnego manuskryptu wyd. w 1929 r. dla uczczenia 80-lecia browaru.

2017 - Zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków, spełnia  obecnie najnowsze normy środowiskowe. Koszt inwestycji - ok. 11 mln zł.

2017 - Sprowadzenie szczątków Antoniego Jana Okocimskiego, ostatniego z rodu Goetzów właściciela Browaru Okocim, dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłosników Ziemii Okocimskiej.                                2018                            Pracownicy - pasjonaci historii i tradycji browaru - przy wsparciu Zarządu - powołują Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim

2019 - Dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim założony został pub „Na browarze”, otwarty dla mieszkańców i turystów. 

 

Marka Okocim jest doceniana od lat za jakość produktów, zarówno przez ekspertów, jak i konsumentów. W samym 2019 roku Okocim otrzymał szereg laurów i wyróżnień:

  • Okocim Mistrzowski Porter – złoty medal w konkursie European Beer Star 2019 w kategorii „Baltic Style Porter”
  • Jasne Okocimskie – złoty medal w konkursie „Good Beer 2019” w kategorii „Jasny Lager”
  • Okocim Klasyczna Pszenica – srebrny medal w konkursie „Good Beer 2019” w kategorii „Pszeniczne”
  • Okocim Radler Malina z borówką amerykańską – złoty medal w konkursie „Chmielaki Krasnostawskie” (kategoria–napoje na bazie radler/shandy z zawartością alk. do 2,05 obj.)
  • Okocim Radler Grapefruit z limonką – srebrny medal w konkursie „Chmielaki Krasnostawskie” (kategoria - piwa bezalkoholowe o zawartości alkoholu do 0,5 proc. obj.)
  • Okocim Mistrzowski Porter – srebrny medal w konkursie piw Grupy Carlsberg „Beer of the Year”

 

[1] Obliczenia wg. Worldwide economic impact Carlsberg Group, 2015.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]