Menu

Oświadczenie Carlsberg Polska 25.08.2022

Carlsberg Polska potwierdza, że  otrzymał od swojego dostawcy  informację o wstrzymaniu dostaw dwutlenku węgla. Przyczyną tej decyzji jest  ograniczenie produkcji nawozów azotowych przez Grupę Azoty S.A. i należącą do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A firmę ANWIL S.A. ze względu na nagły i bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego.

Dwutlenek węgla jest produktem ubocznym powstającym podczas produkcji nawozów. Gaz ten po przetworzeniu jest szeroko stosowany w branży spożywczej, w tym w browarniczej, a jego niedobór może skutkować koniecznością wstrzymania produkcji piwa.

W procesie warzenia piwa dwutlenek węgla w piwie pochodzi z naturalnego procesu fermentacji i jest wytwarzany przez drożdże. Z kolei dwutlenek węgla dostarczany z zewnątrz jest potrzebny do zapewnienia hermetyczności naczyń piwowarskich - nie pozwala na kontakt piwa z powietrzem w trakcie rozlewu piwa do butelek, puszek i beczek. Wszystko po to, aby jakość piwa była taka, jakiej oczekuje konsument.

Po naszej stronie podjęliśmy wszelkie działania w celu zapewnienia dostępności piwa dla konsumentów i mamy nadzieję, że obecna sytuacja jest przejściowa.

Apelujemy do rządu o pilne podjęcie efektywnych działań w związku zaistniałą sytuacją.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]