Menu

Jedenaście praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2020

W 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020” znalazło się aż 11 praktyk Carlsberg Polska – 2 nowe i 9 wieloletnich. Ich realizacja przybliża firmę do osiągnięcia celów wytyczonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO.

Carlsberg Polska od 2017 r. realizuje cele strategii Together Towards ZERO: ZERO emisji CO2, ZERO marnowania wody, ZERO wypadków i ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Realizacja tych priorytetów jest zgodna z celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku.

W Raporcie Dobrych Praktyk 2020 znalazły się przykłady działań podejmowanych przez Carlsberg Polska: 9 praktyk wieloletnich i 2 nowe:

 • NOWA - Program „Pieczą otaczamy” (cele 6 i 13 SDGs)
 • NOWA - Program grantowy „Bosman dla Regionu” (cel 11 SDGs)
 • Program społeczno-edukacyjny „Trzeźwo myślę” (cel 3 SDGs)
 • Program grantowy „InicJaTyWy” (cel 11 SDGs)
 • Program ciągłego doskonalenia (cel 9 SDGs)
 • Zrównoważona logistyka (cele 6 i 13 SDGs)
 • ZERO marnowania wody (cele 6 i 12 SDGs)
 • W kierunku kultury ZERO wypadków (cel 3 SDGs)
 • System zgłaszania nieprawidłowości SPEAK UP (cel 16 SDGs)
 • Kodeks etyki i postępowania (cel 8 SDGs)
 • Zielone biuro (cel 12 SDGs)

- Mamy ambitną strategię zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards Zero, w ramach której konsekwentnie zmniejszamy zużycie wody i emisję dwutlenku węgla, dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz prowadzimy edukację w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Ubiegły rok pokazał także, jak ważne są działania „tu i teraz”, a więc przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników oraz wsparcie społeczności lokalnych. Kontynuujemy te działania, bo lepsze dziś i jutro zależy od naszych decyzji i codziennej pracy – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

Do 19. edycji raportu zgłoszono rekordową liczbę praktyk – blisko 2000 przez 225 firm. Forum Odpowiedzialnego Biznesu odnotowało 19 proc. wzrost liczby praktyk w obszarze „środowiska”. Na pierwsze miejsce wśród najczęściej wskazywanych celów ONZ wysunął się Cel 3. - Dobre zdrowie i jakość życia (574 praktyk), co tylko podkreśliło znaczenie kwestii ochrony zdrowia w roku naznaczonym pandemią Covid-19 zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.    

Krótki opis praktyk Carlsberg Polska, które znalazły się w 19. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2020”:

Praktyki nowe:

W 2020 r. marka Kasztelan w ramach programu „Pieczą otaczamy” stworzyła „Kasztelański Poczet Obyczajów” – zbiór eko-zasad i informacji nt. ochrony zasobów wodnych (cele 6 i 13). Pod hasłem „Deszczówkę Waść Łap” zorganizowano konkurs dla mieszkańców powiatu i miasta Sierpc (siedziba Browaru Kasztelan), w którym do wygrania były stągwie do przydomowego magazynowania deszczówki. Marka, chcąc promować małą retencję wśród społeczności Sierpca, przekazała również 16 stągwi do podłączenia przy budynkach użyteczności publicznej, a z Fundacją alter eko stworzyła ogród deszczowy przy Sierpeckim Ratuszu.

W ramach programu grantowego „Bosman dla Regionu” organizacje z 209 miast i wsi woj. zachodniopomorskiego nadesłały blisko 700 wniosków o granty (cel 11). Spośród nich wyłoniono 22 beneficjentów, którym przyznano środki o łącznej wartości 551 tys. zł. W realizację nagrodzonych projektów zaangażowanych było blisko 7 tys. osób i ponad 560 wolontariuszy. Dzięki grantom udało się m.in. wysprzątać tereny zielone i 36 km linii brzegowej rzek (zebrano 16 ton śmieci), zmapować i zlikwidować nielegalne łowiska, wyłowić 1,5 km sieci kłusowników, zakupić łódź ratunkową dla OSP, pomóc zwierzętom ze schroniska zapewniając im pomoc weterynaryjną i zbierając 10 tys. puszek i 800 kg karmy.

Praktyki wieloletnie:

Zrównoważona logistyka w Carlsberg Polska (cele 6 i 13), jest odpowiedzią na konieczność ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. W 2020 r. rozpoczęto zwiększanie warstw puszek na palecie z 7 do 8, co w efekcie zmniejszy zapotrzebowanie na transport i przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 180 ton rocznie.

ZERO marnowania wody (cele 6 i 12) to praktyka, dzięki której Carlsberg Polska podnosi efektywność wykorzystywania wody w swoich browarach i od lat wprowadza usprawnienia. Dzienny monitoring zużycia wody, analizy i optymalizacje np. procesów mycia, pozwalają efektywnie gospodarować wodą i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ją ponownie. Wodę odzyskuje się m.in. z płukania filtrów węglowych, piaskowych, wymienników jonitowych i skraplaczy. Ponownie wykorzystuje się wodę np. do chłodzenia pomp, a na linii pakowania do zraszania puszek po nalewie. W 2020 r. firma osiągnęła rekordowo niskie zużycie wody: 2,66 hl na 1 hl gotowego piwa (w 2019 r. zużywano 2,98 hl wody).

Praktyka „W kierunku kultury ZERO wypadków” (cel 3) realizuje cel strategii Together Towards ZERO, który zakłada osiągnięcie w 2030 r. kultury zera wypadków w browarach Grupy Carlsberg. Aktywny udział pracowników w zgłaszaniu obserwacji BHP (ich liczba w 2020 r. niemal się podwoiła w stosunku do 2019) pozwolił na eliminację wielu potencjalnych zagrożeń. Zredukowano też liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim wśród pracowników firmy i podwykonawców o 2 (2020 vs 2019). W 2020 r. dużo energii poświęcono także skutecznej ochronie pracowników w miejscu pracy przed nowym zagrożeniem SARS-CoV-2. Opracowano, komunikowano i egzekwowano m.in. nowe sposoby pracy i przestrzeganie wyśrubowanych standardów sanitarnych.

W Programie Ciągłego Doskonalenia (cel 9) pomysły usprawniające (tzw. kaizeny) mogą zgłaszać wszyscy pracownicy Carlsberg Polska poniżej poziomu kierownika. Są one oceniane według określonych kryteriów i najlepsze – wdrażane. Ich autorzy oraz działy, w których pracują, są nagradzani. Od 2018 r. przyznawane są indywidualne wyróżnienia: Najlepszy Kaizen Roku, Kaizen Kwartału oraz wręczany Puchar przechodni Kaizen dla najaktywniejszego zespołu w programie. W 2020 r. pracownicy zgłosili 1127 pomysłów optymalizacyjnych (673 zgłoszenia w 2019).

Program „Trzeźwo myślę” (cel 3), realizuje ambicję Grupy Carlsberg  „ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu” W 2020 r. podczas wakacji firma edukowała nt. trzeźwego czyli odpowiedzialnego myślenia nad wodą, w górach i na trasie. Adresatami przekazów były osoby pełnoletnie w tym kierowcy i opiekunowie osób małoletnich. Wsparcia merytorycznego akcji udzielili: przewodnik górski, ratownik medyczny, ratownik wodny i zawodowy kierowca pojazdów wielkogabarytowych. Przekazy kampanii dotarły do ponad 2,6 mln. osób.

Od 2014 r. działa program grantowy INICJATYWY (cel 11). Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności skupionych wokół Browaru Kasztelan w Sierpcu i Browaru Okocim w Brzesku. W 2020 r. do konkursu zakwalifikowało się 17 podmiotów, 8 z nich otrzymało granty w wysokości 10 tys. zł każdy. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup defibrylatora, urządzeń do dezynfekcji rąk, pojemników na nakrętki, budowę płotu wokół miejsca spotkań lokalnej społeczności, instalację siedzisk w ośrodku sportu oraz na remont zabytkowego budynku przy Browarze Okocim.

W raporcie znalazła się także praktyka „System Zgłaszania Nieprawidłowości SPEAK UP” (cel 16). Carlsberg Polska umożliwia pracownikom zgłaszanie podejrzenia oraz przypadków naruszenia prawa, przepisów lub polityk wewnętrznych. Naruszenia można zgłaszać do swojego przełożonego, przedstawiciela działu HR lub Działu Prawnego, kontaktując się z Rzecznikiem Etyki lub składając zgłoszenie anonimowo przez system Speak Up. Jego jasne i czytelne zasady dają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i są drogowskazem, jak postępować w sytuacjach, co do których mają wątpliwości, czy są etyczne.

Dwie ostatnie praktyki wieloletnie to program „Zielone Biuro
(cel 12), realizowany od 2010 r. i Kodeks Etyki i Postępowania (cel 8), który określa zasady etycznego postępowania przy prowadzeniu działalności, a tym samym umożliwia ochronę reputacji firmy i wspiera realizację strategii biznesowej Grupy Carlsberg. Celem „Zielonego Biura” jest podniesienie świadomości pracowników nt. odpowiedzialności za środowisko. W biurach obowiązują rozwiązania ograniczające m.in. zużycie wody, energii i papieru oraz wspomagające gospodarowanie odpadami. Carlsberg Polska certyfikuje się w zakresie ekologicznego prowadzenia biura od 11 lat. W 2020 r. firma ponownie otrzymała certyfikat Green Office przyznawany przez Fundację dla Edukacji Ekologicznej.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]