Menu

Grupa Carlsberg stosuje nowe narzędzie WWF do oceny ryzyka związanego z zasobami wodnymi

Fundacja WWF udostępniła narzędzie pod nazwą „Water Risk Filter”, które umożliwia użytkownikom ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i kurczącymi się zasobami wodnymi. Narzędzie pozwala też na planowanie działań minimalizujących te ryzyka. Szacuje się, że globalny PKB na obszarach zagrożonych niedoborem wody z 10% w 2020 r. wzrośnie do 46% w 2050 r. Dlatego scenariusze działań opracowane przez WWF są zgodne z rekomendacjami grupy zadaniowej TCFD.

Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) już w 2017 r. opublikowała rekomendacje dotyczące uwzględniania ryzyk klimatycznych
w strategiach finansowych firm. Biznes coraz bardziej odczuwa  skutki zmian klimatu. A scenariusze ujęte w „Water Risk Filter” organizacji WWF już dziś pokazują, że prawie połowa światowego PKB może w 2050 r. pochodzić z obszarów o wysokim ryzyku deficytu wody.

 Zaproponowane przez WWF trzy scenariusze (optymistyczny, uwzględniający aktualny trend oraz pesymistyczny) na 2030 i 2050 rok pomogą przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć przyszłe zagrożenia związane z niedoborem wody i prowadzić skuteczniejsze działania wspierające odporność firm na zmiany klimatyczne, w tym te związane z zasobami wodnymi na terenach zagrożonych.

 - Firmy dostrzegły w końcu rosnące ryzyko związane z wodą i powinny pilnie podjąć działania minimalizujące ten problem oraz wspólnie stawić czoła wyzwaniom związanym z kurczącymi się zasobami wodnymi – powiedziała Ariane Laporte-Bisquit, szefowa projektu WWF Water Risk Filter. – Dzięki wykorzystaniu nowych scenariuszy dostępnych w systemie Water Risk Filter, firmy i inwestorzy będą mogli lepiej oceniać, reagować i planować działania służące budowaniu ich odporności na zmiany klimatyczne i niedobory wody - dodała.

 Bazując na danych społeczno-gospodarczych i środowiskowych, scenariusze zostały opracowane przez WWF w taki sposób, aby były zgodne z rekomendacjami TCFD – grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji i ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatycznymi. Ze względu na wiele niewiadomych
w kontekście zmieniającego się klimatu, TCFD zaleca przedsiębiorstwom                                  i instytucjom finansowym analizowanie oraz stosowanie scenariuszy w celu oceny ryzyka oraz wypracowania działań budujących ich odporność na zmiany klimatyczne. A że skutki tych zmian mogą być odczuwalne przede wszystkim
w obszarze niedoboru wody, kluczowe jest uwzględnianie tego cennego zasobu
w jak najszerszym wymiarze.

 Narzędzie Water Risk Filter, z którego korzystają już tysiące użytkowników, umożliwia firmom i inwestorom przeprowadzanie perspektywicznych analiz
w oparciu o zaproponowane scenariusze, aby ocenić ewentualne ryzyka związane ze zmianami klimatycznymi i deficytem wody. System służy też do długoterminowego planowania oraz wypracowywania strategii odporności na te ryzyka. Kilka międzynarodowych firm, wśród nich Grupa Carlsberg, już testują nowe scenariusze opracowane przez WWF.

 - Stosując się do rekomendacji TCFD oraz dostrzegając konieczność przygotowania się na ryzyko związane z niedoborem wody w wyniku zmian klimatycznych, Grupa Carlsberg była pierwszą firmą, która przetestowała nowe scenariusze WWF Water Risk Filter. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak niedobór wody może wpłynąć na funkcjonowanie naszych browarów w roku 2030 i 2050. Dzięki różnym scenariuszom, mogliśmy to zjawisko przeanalizować – powiedział Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Sustainability w Grupie Carlsberg, która już od 2017 roku korzysta z narzędzia WWF, by oceniać ryzyko operacyjne związane
z zasobami wodnymi na terenach zagrożonych, gdzie funkcjonuje kilka browarów Grupy.

 - Zobowiązaliśmy się do niemarnowania wody w naszych browarach i w tym celu wykorzystujemy światowej klasy, efektywne rozwiązania. Dzięki partnerstwom, między innymi z WWF, chronimy wspólne zasoby wodne na obszarach wysokiego ryzyka. Woda jest kluczowym składnikiem piwa oraz niezbędnym zasobem
w procesie jego warzenia. W zmieniającym się klimacie, ryzyko związane z jakością i dostępnością wody będzie coraz bardziej powszechne. Dlatego współpracujemy
z WWF, aby lepiej zrozumieć te zagrożenia i zaplanować działania, które poprawią naszą odporność na te zmiany
– dodał Simon Boas Hoffmeyer.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]