Menu

Browar Bosman – stabilny rozwój, inwestycje i centrum eksportowe międzynarodowych marek piw

Browar Bosman rozwija się stabilnie, będąc ważnym ośrodkiem produkcji i eksportu międzynarodowych marek piw należących do Grupy Carlsberg.

Browar Bosman oprócz warzenia lokalnej marki Bosman spełnia również rolę centrum produkcyjnego i eksportowego różnych marek międzynarodowych należących do Grupy Carlsberg, które trafiają na rynki, na których działa Grupa. Aby spełniać tę rolę w 2019 zakończono rozbudowę i modernizację Browaru Bosman. Wartość inwestycji wyniosła ponad 92 miliony złotych, a zatrudnienie znalazło w browarze dodatkowych 45 osób. Obecnie piwa uwarzone w szczecińskim browarze trafiają na ponad 40 rynków, m.in. do Francji, Korei Południowej, Włoch, Litwy czy Tajwanu. 

W 2021 roku poczyniono kilka ważnych inwestycji: uruchomiono nową bardziej wydajną owijarkę palet, wymieniona została wentylacja na filtracji i fermentacji, wprowadzono systemy ratujące życie i asekurujące podczas pracy na wysokości, prowadzony był projekt wykorzystania zużytej wody na oczyszczalni ścieków i będzie kontynuowany w 2022.

Zrównoważony rozwój – społeczności lokalne – „Bosman Wspiera Region” 

Marka Bosman w 2020 i w 2021 prowadziła program grantowy „Bosman Wspiera Region”, w którym organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego mogły pozyskać finansowanie swoich projektów. Mieszkańcy regionu, w internetowym głosowaniu w 2021, oddali ok. 80 tysięcy głosów i wybrali 14 inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 235 tysięcy zł. W sumie w latach 2020 – 2021 zrealizowano 36 projektów o wartości 756 tys. złotych.

Opisy projektów z 2021 znajdują się na stronie: www.BosmanWspieraRegion.pl

Finał programu grantowego "Bosman wspiera region" - YouTube

 

Zrównoważony rozwój – dbałość o środowisko naturalne

Zgodnie z grupową strategią zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO, Browar Bosman stara się minimalizować swój wpływ na środowisko i ograniczać zużycie mediów, realizując tym samym dwa cele strategii – zero śladu węglowego i zero marnowania wody.

Zero śladu węglowego

Wyniki za 2021 rok:

  • Zużycie energii: 23,01 kWh/hl (+3% vs 2020)
  • Emisja CO2: 3,25 kgCO2/hl (+4% vs 2020)

Zwiększenie zużycia energii oraz emisji CO2 w przeliczeniu na HL gotowego produktu są wynikiem specyfiki profilu produktowego Browaru Bosman, który jest hubem produkcyjnym i eksportowym. Mnogość różnych marek, często warzonych w niewielkich partiach, znacząco wpływa na zużycie energii i ogranicza możliwości wprowadzenia procesów optymalizacyjnych.

Główne projekty w Browarze Bosman, których celem jest zmniejszenie zużycia energii i redukcja emisji dwutlenku węgla to:

  • Modernizacja układu pompowania kondensatu na warzelni
  • Modernizacja oświetlenia zewnętrznego – zmiana na oświetlenie LED

Kluczowym projektem w Browarze Bosman była modernizacja układu pompowania kondensatu na warzelni. Dzięki temu osiągnięto znacznie wyższą sprawność, co pozwala ograniczyć straty energii cieplnej na jednym z największych odbiorników jakim jest warzelnia. Projekt ten pozwala zaoszczędzić ok. 250 MWh energii cieplnej rocznie

Zero marnowania wody:

Wyniki za 2021 rok:

  • Względne zużycie wody w Browarze Bosman: 2,79 HL/HL (-4% vs 2020)

Główne projekty, których celem jest obniżenie ilości zużywanej wody:

  • Modernizacja układu lubrykacji przenośników na linii B2 - półsuche smarowanie
  • Optymalizacja procesów mycia CIP w obszarze B&P

W Browarze Bosman w 2021 r. zmodernizowany został system lubrykacji przenośników na linii butelkowej B2. Nowoczesny układ półsuchego smarowania pozwoli zaoszczędzić ponad 3000 m3 wody na rok. Dodatkowo wykonana została modernizacja instalacji oraz optymalizacja procesów mycia CIP w obszarze B&P. Inicjatywy te pozwalają zaoszczędzić ok. 3500 m3 wody na rok.

Raport ESG Carslberg Polska za 2021 jest dostępny na stronie www firmy,           w zakładce Zrównoważony Rozwój pod linkiem: https://www.carlsbergpolska.pl/media/50715/carlsberg-polska_raport-esg-2021_final.pdf

Bosman – bezpieczne miejsce pracy

Browar Bosman, podobnie jak pozostałe browary Carlsberg Polska, Okocim i Kasztelan, działał nieprzerwanie podczas trwania pandemii. Przyczyniły się do tego wprowadzone podwyższone zasady bezpieczeństwa i procedury sanitarne a także przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

Jedną z czterech celów strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero jest budowanie kultury zera wypadków. W 2021 w Browarze Bosman odnotowano  2 wypadków ze zwolnieniem lekarskim – tyle samo ile 2020. Odnotowano również 21  „near miss’ów” czyli sytuacji potencjalnie niebezpiecznych vs. 55 w 2020 roku.

Dzięki modernizacji końcówki linii rozlewniczej B2 w Browarze Bosman, a dokładniej w wyniku wydłużenia przenośników buforujących opakowanie przeznaczone do produkcji, poprawiło się znacznie bezpieczeństwo w tym obszarze, ponieważ została wyeliminowana najniebezpieczniejsza czynność, jaką było rozcinanie palet z butelkami.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]