Menu

Zrównoważony rozwój Browaru Okocim w Brzesku

Redukcja zużycia energii o 6 procent, inwestycje o wartości 11 mln złotych w modernizację oczyszczalni ścieków, osiągnięcie poziomu zera wypadków ze zwolnieniem lekarskim (LTA) pracowników. Oto tylko niektóre efekty i dane dotyczące Browaru Okocim, które zaprezentowano w drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2017.

Tegoroczny raport to podsumowanie postępów, jakie Carlsberg Polska robi na drodze do realizacji globalnych celów Grupy ujętych w strategii „Together Towards Zero”. Jej priorytety to m.in. ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w browarach firmy.

Kierunek – zero niekorzystnego wpływu na środowisko

Energia i CO2

Carlsberg Polska od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody. W 2017 r. poziom emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska spadł z 3,07 kg/hl do 3,03 kg/hl. Browar Okocim w Brzesku rozpoczął w 2017 r. proces inwestycyjny w kotłowni na oczyszczalni ścieków, mający na celu przejście w 100% na gaz i biomasę.

Woda

Woda stanowi ok. 92 proc. gotowego piwa, a ponadto używana jest w procesach technologicznych. W browarach Carlsberg Polska w ostatnich latach szereg inwestycji pozwolił na optymalizowanie i zmniejszenie zużycia wody. W ramach zakończonych w 2017 r. prac w oczyszczalni znajdującej się przy Browarze Okocim, zmodernizowano ciągi: mechaniczny i biologiczny z osadem czynnym oraz zastosowano automatykę w sterowaniu pracą oczyszczalni. Pozwoliło to na dostosowanie do wymogów określonych dla oczyszczalni miejskiej (oczyszczalnia oczyszcza ścieki nie tylko z browaru, ale także miejskie - Brzesko i okolica). Wprowadzona hermetyzacja osadników wstępnych i zbiorników uśredniających zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów, a modernizacja istniejących zbiorników pozwala wyrównywać poziom dopływu ścieków.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, Carlsberg Polska może pochwalić się spadkiem zużycia wody względem 2016 r. o 2,6 proc., zaś od 2010 r. zmalało ono aż o 17,7 proc.

Kultura ZERO wypadków

Bezpieczeństwo pracowników to bardzo ważny aspekt działalności browarów Carlsberg Polska. Dzięki wdrożonym programom takim jak m.in. Bezpieczna Piątka czy Bezpieczne Auto Carlsberga w 2017 ograniczono wypadki pracowników skutkujące zwolnieniem lekarskim o blisko 50 proc. W Browarze Okocim w 2017 nie odnotowano żadnego wypadku tego typu. Na uwagę zasługuje fakt, iż został on wyróżniony nagrodą Najlepszego Browaru w kategorii BHP w Grupie Carlsberg w regionie Europy Zachodniej za rok 2016.

Zaangażowanie społeczne wolontariuszy Browaru Okocim

W ramach programu grantowego „InicJaTyWy” prowadzonego przez Carlsberg Polska, pracownicy browaru przeprowadzili renowację budynku i rewitalizację terenu przy siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim w Brzesku oraz stworzyli nową stronę internetową i fanpage Stowarzyszenia. Ponadto, wolontariusze Browaru Okocim zaangażowali się w zapewnienie zaplecza sportowego dla mieszkańców Brzeska i okolic, tj. uporządkowali teren przy Remizie OSP w Mokrzyskach i zorganizowali akcję odmulenia stawu oraz nasadzenia krzewów ozdobnych, zbudowali też palenisko z rusztem i zakupili drewno na stoły i ławki.  Z kolei w Łoniowej wykonana została nowa podłoga w amfiteatrze, a wolontariusze z Okocimia zaangażowali się w organizację wydarzeń i imprez adresowanych do okolicznych mieszkańców, m.in. w akcję krwiodawstwa i działania edukacyjne nt. trzeźwości na drodze.

W tegoroczną edycję programu włączyło się 24 wolontariuszy z Okocimia, którzy przepracowali łącznie 267 godzin.

Raport dostępny jest pod linkiem

Raport został opracowany wg międzynarodowych standardów GRI.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]