Menu

Grupa Carlsberg opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2018 rok

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg za 2018 r. pokazuje postęp w realizacji celów określonych w programie zrównoważonego rozwoju - Together Towards ZERO. Rok 2018 stał m.in. pod znakiem wprowadzania zrównoważonych innowacji dla konsumentów.

W roku 2018 Grupa Carlsberg nie tylko odnotowała postęp w zakresie ambicji związanych ze zrównoważonym rozwojem, ale również przedstawiła dobre wyniki finansowe - przyspieszenie wzrostu przychodów i poprawę marży.

Od 2015 roku Carlsberg zredukował względną emisję dwutlenku węgla o 20%, a zużycie wody o 9%. Ponadto, w 2018 Grupa Carlsberg wprowadziła kilka innowacji skierowanych do konsumentów, które wspierają zrównoważone podejście do środowiska. Jednym z nich jest ekologiczne rozwiązanie w obszarze opakowań - Snap Pack. Jego zastosowanie pozwala zmniejszać ilość odpadów z tworzyw sztucznych i emisję dwutlenku węgla.

- Jestem zadowolony z postępów w realizacji naszych ambicji dotyczących zrównoważonego rozwoju od momentu ich wprowadzenia w 2017 r. Obniżyliśmy naszą względną emisję dwutlenku węgla o 20% od 2015 r., a dzięki Snap Pack wykazaliśmy zdolność do wprowadzania na rynek innowacji istotnych dla konsumentów. Będziemy nadal koncentrować się i przyspieszać nasze działania, aby osiągnąć ambitne cele. Wierzę, że  odnoszący sukcesy biznes to zrównoważony biznes."- powiedział Cees’t Hart, CEO Grupy Carlsberg

Kluczowe postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg:

* 20 %  redukcji względnej emisji dwutlenku węgla od 2015 r. (5% od 2017 r.)

* 46% energii elektrycznej na świecie i 100% w Europie Zachodniej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych (+1 punkt procentowy od roku 2017; +5 punktów procentowych od 2015 r.)

* 20% całkowitej energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, takich jak biogaz, biomasa, energia słoneczna, wiatrowa i wodna (+2 punkty procentowe od 2017 r., +5 punktów procentowych od 2015 r.)

* Redukcja zużycia wody o 9% od 2015 r. (podobnie jak w 2017 r.)

* Wprowadzenie serii zrównoważonych innowacji skierowanych do konsumentów, m.in. recyklingowe folie termokurczliwe, Snap Pack, który zmniejsza zużycie plastiku do opakowań zbiorczych nawet o 76%, oraz PU:REST - pierwsze piwo uwarzone w Szwecji z oczyszczonej wody.

Zainicjowany w 2017 r. projekt Together Towards ZERO ma swoje korzenie w misji Carlsberga i jest częścią strategii biznesowej firmy. Składa się z czterech głównych ambicji: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultury ZERO wypadków. Program został opracowany we współpracy z wiodącymi ekspertami, w tym Carbon Trust i WWF, jest także zgodny z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs). 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Carlsberg dostępny jest na stronie Grupy Carlsberg pod linkiem https://carlsberggroup.com/sustainability/download/.

Szczegółowe dane nt. realizacji strategii Together Towards ZERO w 2018

ZERO śladu węglowego

W 2018 r. Carlsberg kontynuował wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 roku. Obecnie 29 browarów w Europie Zachodniej używa 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, posiadając certyfikaty energii słonecznej i energii odnawialnej. 20% całkowitego zużycia energii w Grupie (+2 % od 2017 r.) pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, przyczyniając się do redukcji emisji o 20% w stosunku do roku 2015 (5% od 2017 r.). Zużycie węgla zostało zmniejszone o 78% w porównaniu do 2015 r. (28% - w por. do 2017 r.). Grupa Carlsberg kontynuuje wysiłki w Chinach, Indiach i Polsce w kierunku zerowego zużycia węgla do 2022 r. Carlsberg wprowadził także serię innowacji opakowaniowych, w tym: atramenty Cradle to Cradle Certified ™ na etykietach butelek, aby zwiększyć ich przydatność recyklingową, recyklingowe folie termokurczliwe i Snap Pack, który zmniejsza zużycie plastiku stosowanego w opakowaniach zbiorczych nawet o 76%.

ZERO marnowania wody

W 2018 r. Grupa Carlsberg zrewidowała swoje globalne standardy operacyjne w zakresie gospodarowania wodą, aby wzmocnić rygorystyczne podnoszenie wydajności. Został także na nowo zdefiniowany plan działań w zakresie celu ZERO marnowania wody. Do chwili obecnej zmniejszono zużycie wody o 9% w porównaniu do 2015 r. (stały wynik od 2017 r.). Dobrze przygotowane i świadome browary na całym świecie pracują intensywnie, aby utrzymać wiodącą w branży wydajność wynoszącą 3,1 hl wody / hl piwa. W ocenie Grupy potrzebna jest szybsza zmiana, aby zrealizować cel do 2022 r., zakładający ograniczenie zużycia wody w browarach o 25%. Planowane są m.in. znaczące inwestycje w technologię związaną z gospodarowaniem wodą.

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

W 2018 r. przeprowadzono szereg działań zachęcających do odpowiedzialnego spożywania alkoholu, w tym wprowadzenie bardziej szczegółowych informacji o produkcie i więcej wariantów bezalkoholowych. Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 100% dostępu do informacji nt. odpowiedzialnego spożywania alkoholu na opakowaniach i w aktywacjach marek Grupy. Już  96% produktów posiada obecnie takie informacje. Ponadto, 86% opakowań w Europie Zachodniej dobrowolnie dostarcza informacji na temat składników i wartości odżywczych w 100 ml piwa - zgodnie z wymogami UE dotyczącymi żywności. 33-procentowy wzrost wolumenu bezalkoholowego w Europie Zachodniej i 35-procentowy w Rosji umożliwiają osiągnięcie celu, jakim jest kompleksowe zapewnienie konsumentom smacznych bezalkoholowych wariantów piw.

Kultura ZERO wypadków

Obraz postępów na drodze do realizacji kultury ZERO wypadków - jest zróżnicowany. Z jednej strony ogólna redukcja wskaźnika wypadków wyniosła 35% w porównaniu do 2015 r. (bez zmian od 2017 r.). Ale jednocześnie w 2018 r miały miejsce trzy tragiczne wypadki śmiertelne. W minionym roku wprowadzono nowe zasady wzmacniające kulturę ZERO wypadków i przeprowadzone zostały intensywne szkolenia liderów. Bazując na doświadczeniu branżowym, program szkoleniowy Grupy podkreśla znaczenie przestrzegania zasad w określonych obszarach, aby uniknąć narażania ludzkiego życia.

Wkład ekonomiczny i społeczny

W 2018 r. Grupa Carlsberg osiągnęła dobre, mocne wyniki finansowe, przyspieszając wzrost i poprawiając marże. Grupa bezpośrednio zatrudnia ponad 40 000 osób na całym świecie i szacuje się, że tworzy pośrednio miejsca pracy dla około 470 000 osób. Ponadto, Carlsberg wygenerował około 130 miliardów koron duńskich (DKK) wpływów do budżetu państwa i łączną składkę podatkową w wysokości 43 miliardów DKK. Wkład Carlsberga w społeczeństwo został dodatkowo wzmocniony przez jego głównego udziałowca, Fundację Carlsberg, która przeznaczyła w 2018 roku ponad 500 mln DKK na działalność naukową, kulturalną i społeczną.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]