Menu

Grupa Carlsberg konsekwentnie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju

Firma osiągnęła zamierzone cele w zakresie zmniejszenia zużycia energii, dwutlenku węgla i wody z niemal rocznym wyprzedzeniem. Jak wynika z ogłoszonego właśnie Raportu Zrównoważonego Rozwoju za 2016 rok Grupa Carlsberg jest bliska szybszego zrealizowania swoich trzyletnich celów także w obszarze edukacji nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Grupa Carlsberg konsekwentnie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju

Od 2015 roku Grupa Carlsberg zmniejszyła zużycie energii (kWh/hl) o 6%, emisję dwutlenku węgla (kg, CO2/hl) o 14% i zużycie wody o (hl/hl) o 6%. Około 17% energii wykorzystywanej przez Grupę pochodzi obecnie m.in. z odnawialnych źródeł, takich jak biomasa, energia słoneczna. Grupa rozpoczęła także montaż kolektorów słonecznych w swoim oddziale w Dali, w Chinach. System ponad 8000 paneli zasilających chiński oddział Carlsberga jest czwartą pod względem wielkości tego rodzaju instalacją w browarach na świecie.

W 2016 roku ulepszaliśmy nasze procesy, konsekwentnie zmniejszając zużycie energii, wody i emisję dwutlenku węgla. Cieszymy się, że w tych obszarach poczyniliśmy postępy szybciej, niż zakładaliśmy. Zgodnie z założeniami nowej strategii biznesowej Grupy, SAIL'22 wprowadzonej w 2016 roku, zrównoważony rozwój to jeden z filarów naszej działalności. Dlatego nie zamierzamy poprzestać na dotychczasowych sukcesach i wciąż pracujemy nad dalszą poprawą wyników - mówi Simon Boas Hoffmeyer, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Carlsberg.

Grupa Carlsberg kładzie również duży nacisk na promocję odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Celem działań jest uświadomienie kierowcom, aby nigdy nie łączyć alkoholu z prowadzeniem pojazdów, zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i dostarczanie konsumentom szczegółowych i łatwo dostępnych informacji o składnikach i wartościach odżywczych. Przeciwdziałając nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, obecnie na 85% opakowań złotego trunku Carlsberg umieszcza piktogramy np. „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”, „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich” oraz „W ciąży nie piję alkoholu”. Z tej liczby 31% opakowań dołączyło w 2016 roku, zaś do końca 2017 firma chce, aby na 100% wyrobów Carlsberga widniały oznakowania zachęcające do odpowiedzialnej konsumpcji.

Raport zrównoważonego rozwoju za 2016 rok zawiera zaktualizowaną matrycę wartości, nową kompleksową analizę emisji gazów cieplarnianych i zaktualizowaną ocenę ryzyka strat wody.

Raport do pobrania:
https://carlsberggroup.com/media/10920/2016-sustainability-report.pdf


Cztery priorytety zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg

Grupa Carlsberg koncentruje swoje działania w ramach strategii zrównoważonego rozwoju na czterech obszarach:

• energia i węgiel,
• woda,
• odpowiedzialna konsumpcja alkoholu,
• bezpieczeństwo i higiena pracy.

Obszary te są ściśle związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) takimi jak: cel nr 3 – Zdrowie i dobrobyt ludzi, cel nr 6 – Czysta woda i system sanitarny, nr 7 – Osiągalne i czyste źródła energii oraz cel nr 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca. Inne Cele Zrównoważonego Rozwoju, które są w obszarze naszych działań to cel numer 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz 17 – Partnerstwo w osiąganiu celów.


Najistotniejsze osiągnięcia w 2016 r.

Energia i węgiel: Grupa Carlsberg konsekwentnie poprawia wydajność energetyczną swoich browarów. Cel planowany na rok 2017 został osiągnięty już w 2016 roku.
o Zużycie energii zmniejszono o 4% do 27,7 kWh/hl w porównaniu z 29 kWh/hl w roku 2015 (zmniejszenie o ok. 6% w porównaniu do 2014 roku)
o Emisję dwutlenku węgla ograniczono o 10% do 6,3 kg CO2/hl w porównaniu do 7,0 kg CO2/hl w roku 2015 (zmniejszenie o ok. 14% w porównaniu z 2014)
o Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii, takich jak np. biomasa, energia słoneczna wzrosła z 15,4% w 2015 roku do 17,1%.

Woda: Grupa Carlsberg zwiększyła efektywność wykorzystania wody, zmniejszając jej zużycie do 3,2 hl/hl w porównaniu z 3,4 hl/hl w 2015 roku (postęp o 6% w stosunku do 2014 roku). W 2016 roku Grupa współpracowała z WWF w obszarze oceny ryzyka strat wody i ustaliła, że 15 z browarów znajduje się na obszarach wysokiego ryzyka.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu: Grupa Carlsberg współpracowała w tym temacie z ponad 20 zewnętrznymi partnerami na rynkach, na których działa. Działania komunikacyjne Grupy w ramach Światowego Dnia Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa (Global Beer Responsibility Day) dotarły do 25 mln konsumentów, a aktywności podejmowane w ramach wydarzeń sportowych jak EURO 2016 i festiwali muzycznych zaangażowały ok. 50 mln konsumentów. Firma zwiększyła jednocześnie liczbę opakowań zawierających informację zachęcającą do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu o 31%, do całkowitej liczby 85%.

Bezpieczeństwo i higiena pracy: w 2016 roku nie doszło do żadnego wypadku w ponad 50% lokalizacji Grupy Carlsberg na świecie. 

Więcej o zrównoważonym rozwoju na stronie Grupy Carlsberg: www.carlsberggroup.com/sustainability

 

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]