Menu

Woda pieczą otoczona - Kasztelan podsumowuje efekty prośrodowiskowego programu

Promocja proekologicznych zachowań, zwiększenie świadomości na temat przyczyn suszy i walorów małej retencji oraz realizacja zielonych inicjatyw ze stworzeniem ogrodu deszczowego na czele. Marka Kasztelan podsumowuje pierwszą odsłonę programu „Pieczą Otaczamy”, w który zaangażowała m.in. mieszkańców Sierpca i internautów. Partnerami programu są Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Miasta Sierpc.

Otaczająca nas natura to największy skarb, który nie może istnieć bez wody. Mając świadomość, że jej deficyt i związana z nim susza to powracający problem, marka Kasztelan zainaugurowała program „Pieczą Otaczamy”. Celem prośrodowiskowej inicjatywy jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków nt. odpowiedzialnego gospodarowania wodą. Pierwsza edycja została właśnie zakończona.

Program „Pieczą Otaczamy” wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg „Together Towards ZERO”, której jednym z czterech kluczowych celów jest ZERO marnowania wody. Poprzez program, chcemy zwrócić uwagę, że należy świadomie dbać o wodę, bo jej zasoby są ograniczone. Cieszymy się, że program spotkał się z dużym zainteresowaniem. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy poprawić stan środowiska – mówi  Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

Z kasztelańskim rodowodem

Koncepcja programu „Pieczą Otaczamy” odwołuje się do postaci kasztelana, czyli urzędnika, który „otaczał pieczą” podległy mu gród. By promować prośrodowiskowe zachowania, marka stworzyła  „Kasztelański Poczet Obyczajów” – zbiór prostych ekozasad, które może wdrożyć każdy z nas. Poczet i informacje, w jaki sposób chronić zasoby wodne można znaleźć na stronie www.pieczaotaczamy.pl. Marka, chcąc udowodnić, że żyć #PoKasztelańsku może każdy z nas, zorganizowała ekologiczny konkurs z portalem Asz Dziennik. Jego uczestnicy zgłaszali pomysły na działania, jak oszczędzać wodę i przeciwdziałać suszy.

Łap deszczówkę Waść!

W programie „Pieczą Otaczamy”, marka Kasztelan skupiła działania na rodzimym Sierpcu. Aby promować ekologiczne zachowania, zorganizowano konkurs „Deszczówkę Waść Łap”, w ramach którego mieszkańcy miasta i powiatu mogli wygrać stągwie, czyli zbiorniki do magazynowania deszczówki. Mieszkańcy zgłosili ponad 170 kreatywnych odpowiedzi. Do autorów 30 najlepszych trafiły stylowe nagrody z logo programu. Marka, chcąc promować postawy ekologiczne wśród całej społeczności Sierpca, przekazała również kilkanaście stągwi do podłączenia przy budynkach użyteczności publicznej. Jedna z nich stanęła przy Urzędzie Miasta Sierpc.

Niezwykle nas cieszy, że w parze z takim partnerem jak Kasztelan udało nam się wdrożyć tak ważną i szlachetną inicjatywę. Mamy świadomość, że walka o środowisko naturalne to walka nas wszystkich – samorządów, mieszkańców, przedsiębiorstw. Wysokie zainteresowanie akcją to dowód na odpowiedzialność sierpczan i dobry prognostyk na przyszłość – mówi Jarosław Perzyński, Burmistrz Miasta Sierpc.

Ogród deszczowy  w Sierpcu

Rodzinne miasto Kasztelana wzbogaciło się nie tylko o kilkadziesiąt stągwi, ale i funkcjonalną i estetyczną zieloną inwestycję. W centrum miasta, przy zabytkowym Ratuszu, powstał ogród deszczowy, który stworzyła  Fundacja alter eko. Ogród to przykład małej retencji, czyli rozwiązania pozwalającego skutecznie gospodarować wodą opadową i przeciwdziałać skutkom suszy. Tego, że ogród deszczowy to dobre rozwiązanie dla Sierpca, dowiodła ekspertyza wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Ogród powstał z wykorzystaniem specjalnie dobranych roślin hydrofilnych. Wyróżniają się one odpornością na okresowe zalewanie i przesuszanie, a także tym, że ich korzenie lub kłącza zatrzymują obecne w wodzie zanieczyszczenia. Woda opadowa zasilająca ogród doprowadzana jest do niego dzięki rynnom połączonym ze specjalnymi, umieszczonymi w ogrodzie donicami. Wykorzystane rośliny obecnie zakorzeniają się, by wiosną ogród mógł rozkwitnąć i w pełnej krasie cieszyć oczy mieszkańców Sierpca.

Kasztelańska ekoedukacja

Chcąc zwiększyć świadomość na temat zjawiska suszy i zachęcić do ochrony wody, Kasztelan przeprowadził szereg działań w mediach elektronicznych i społecznościowych. Wśród nich znalazły się artykuły edukacyjne nt. roli wody i sposobów jej ochrony oraz  konkursy, w których do wygrania były butelki filtrujące wodę z wkładem węglowym. .

Zainteresowanie, z jakim spotkała się pierwsza edycja programu „Pieczą Otaczamy”, pozwala patrzeć w przyszłość z optymizmem. Chcemy uświadamiać, jak wiele w kwestii ochrony natury zależy od postaw i wyborów każdego z nas. Wierzymy, że z każdym rokiem grono „kasztelanów” stojących na straży środowiska będzie się powiększać – mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

Film podsumowujący pierwszą odsłonę programu „Pieczą Otaczamy” można znaleźć na kanale firmowym w serwisie YouTube https://youtu.be/l5KBst7RS18. Więcej informacji o zrealizowanych inicjatywach, a także m.in. infografiki poświęcone zjawisku suszy i sposobach jej przeciwdziałania dostępnych jest na stronie www.pieczaotaczamy.pl.

O programie

Program „Pieczą Otaczamy” wpisuje się w ogłoszoną przed trzema laty strategię  zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pod nazwą „Together Towards ZERO”. Jednym z jego czterech głównych celów jest ZERO marnowania wody. Grupa Carlsberg zobowiązała się do obniżenia zużycia wody w browarach o 50% do 2030 r. W ubiegłym roku Grupa Carlsberg osiągnęła 12-procentową redukcję względnego zużycia wody (od 2015 r. ). W Carlsberg Polska dobrym przykładem jest Browar Kasztelan, który w 2019 r. obniżył zużycie wody o 5 % (w por. do 2018), osiągając wynik 2,63 hl wody / hl gotowego piwa – jeden z najlepszych wyników w branży. Strategia  zakłada również m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla i redukcję zużycia  energii.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]