Menu

Internauci wskazali, które jednostki OSP zdobędą dofinansowanie od marki Harnaś

10 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) wytypowanych głosami internautów otrzyma od marki Harnaś nagrody finansowe o łącznej puli 50 tys. zł. Do konkursu zgłosiło się 551 jednostek OSP z całej Polski, a blisko 52 tys. osób oddało ponad 355 tys. głosów poprzez stronę www.piwoharnas.pl.

Internetowy konkurs, który marka Harnaś zorganizowała w ramach kampanii „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników”, stworzył jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych szansę wygrania dofinansowania na realizację celów statutowych. Nagrody w wysokości 5 tys. zł. każda zdobyło 10 jednostek OSP
z największą liczbą głosów. 

Chęć wyrażenia wdzięczności za codzienne działanie Strażaków Ochotników była głównym powodem, dla którego marka Harnaś została oficjalnym sponsorem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Głosowanie w internetowym konkursie pokazało siłę i oddanie społeczności skupionych wokół Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczba zgłoszeń do konkursu, głosujących i wreszcie samych głosów oddanych na jednostki OSP jest imponująca i potwierdza słuszność podjętej przez nas inicjatywy – mówi Agnieszka Podgórska, Harnaś Brand Manager.

10 zwycięskich jednostek OSP, które uzyskały najwięcej głosów internautów:

OSP Kłodawa

Jednostkę OSP Kłodawa tworzy 85 członków i 55 osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Podstawową potrzebą jednostki jest zakup sprzętu i umundurowania.

OSP Zawidz Kościelny

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidzu powstała w 1907 r. z inicjatywy księdza proboszcza i miejscowych społeczników. Jednocześnie przy straży powstała orkiestra. W 1997 r. OSP w Zawidzu została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Najpilniejszą potrzebą jednostki jest zakup ubrań specjalnych.

OSP Raciąż

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu powstała w 1903 roku. Od początku istnienia była bardzo związana z całym społeczeństwem, bycie strażakiem uważano za wyróżnienie, a wybór do Zarządu za zaszczyt i honor. Obecnie jednostka liczy około 180 członków i przystosowana jest do działań z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego, posiada sprzęt specjalistyczny i wyszkolonych ratowników, według ocen KP PSP oraz liczby zdarzeń, jest wiodącą jednostką na terenie powiatu.

OSP Choceń

Jednostka OSP w Choceniu powstała w 1916 roku, obecnie zrzesza 26 członków w tym 18 przeszkolonych do działań ratowniczo-gaśniczych. W 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2018 jednostka zrealizowała 109 wyjazdów do zdarzeń, w roku 2019 - 86 zdarzeń, a w 2020 r. aż 125 zdarzeń, co uplasowało ją na 1. miejscu w powiecie włocławskim. Słowo, którym określa się jednostka to „rodzina”.

OSP Brunary

Jednostka została założona w 1957 r., obecnie liczy 41 druhów, którzy wychowują Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Przy OSP działa aktywnie orkiestra dęta, zespół sportowy oraz Klub Honorowych Dawców Krwi. Jednostka chce się rozwijać i pomagać innym. Najpilniejsze potrzeby to rękawice specjalne, techniczne, węże W-52 oraz W-75.

OSP Wołczyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczynie została założona w 1895 r. Od 1995 r. włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie jednostka na swoim wyposażeniu posiada 5 pojazdów ratowniczych, liczy 55 druhów, z czego wyszkolonych jest 36 strażaków. W 2020 r. odbyła 186 interwencji. Specjalizacją jednostki jest ratownictwo wysokościowe, a hasłem „Niosąca pomoc każdego dnia i nocy”.

OSP Gowarzewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Gowarzewie powstała w 1903 roku, już prawie 120 lat służy na rzecz lokalnej społeczności. Jednostka działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada dwa ciężkie wozy ratowniczo-gaśnicze. Najpilniejszą potrzebą jest wymiana umundurowania.

OSP Krajenka

Według danych zawartych w pisanej historii, krajeńska straż pożarna powstała w roku 1889. Działo się to w dwieście lat po pożarze, który w 1688 roku strawił niemal całe miasteczko. W 1983 roku został wybudowany i oddany do użytku obecny Dom Strażaka. W 1989 roku, w stulecie swego istnienia, krajeńska jednostka przyjęła imię druha Jana Waldowskiego, prezesa OSP Krajenka w latach 1955-1985. Jedno słowo, którym określa się jednostka to „tradycja”.

OSP Nowa Wieś Ujska

OSP Nowa Wieś Ujska jest dość młodą jednostką, mimo iż OSP w wiosce działa już od 70 lat. Od 2010 r. posiada średni wóz bojowy Star 244 i cały czas się rozwija. Najpilniejszą potrzebą jednostki jest opryskiwacz spalinowy oraz zestaw 10 sztuk węży tłocznych.

OSP Kleszczewo

To ekipa ochotników, którzy zawsze bezinteresownie pomogą, gdy zajdzie taka potrzeba. Dają z siebie wszystko, niezależnie do tego, czy trzeba ściągnąć z drzewa niesfornego kotka, czy ratować życie i mienie wśród pożogi. Narażają własne życie nie dla pieniędzy, a z chęci robienia czegoś dobrego. Jednostka pragnie wymienić zużyte elementy wyposażenia, by podnieść poziom bezpieczeństwa strażaków. Jedno słowo, którym się określa to „czuwamy”.

Każdy, kto odwiedził konkursową witrynę, mógł poznać jednostki OSP, ich działania i potrzeby. Na takiej promocji i budowaniu wizerunku strażaków ochotników nam, jako organizatorom konkursu, zależało – dodaje Barbara Rozbicka-Śledź, Harnaś Senior Brand Specialist.

Internetowy konkurs Harnasia trwał od 9 sierpnia do 30 września br. Na stronie www.piwoharnas.pl każda pełnoletnia osoba mogła oddawać jeden głos dziennie na zgłoszone jednostki.

W ramach tegorocznej kampanii „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników” marka Harnaś jako oficjalny sponsor Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (ZOSP RP) przekaże łącznie 1 100 000 zł z na zakup dodatkowego wyposażenia i sprzętu dla jednostek OSP. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych korzystać mogą ze wsparcia w ramach Funduszu „Rezerwy Natychmiastowej Sprzętu i Wyposażenia”, który powstał z przekazanych środków i którym zarządza Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Dodatkowo, do końca października trwa loteria dla sklepów które chcą wspierać lokalne OSP. W listopadzie br. poznamy wskazane przez punkty sprzedaży jednostki OSP, które zdobędą fundusze na doposażenie.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]