Menu

Ekologiczny konkurs Kasztelana „Deszczówkę Waść Łap” rozstrzygnięty!

Zakończył się konkurs Kasztelana „Deszczówkę Waść Łap”, będący częścią prośrodowiskowego programu marki pn. „Pieczą Otaczamy”. Spośród ponad 170 zgłoszeń wyłoniono 30 zwycięzców, którzy otrzymają stągwie, umożliwiające magazynowanie i ponowne wykorzystywanie deszczówki. Marka Kasztelan przekazała także stągwie właścicielom budynków instytucji użyteczności publicznej w Sierpcu.

Problem suszy każdego roku dotyka kolejne regiony Polski. By zwrócić na niego uwagę,  marka Kasztelan zainicjowała program „Pieczą Otaczamy”, który edukuje i promuje postawy ekologiczne, m.in. zachęcając do rozważnego gospodarowania wodą i wskazując walory małej retencji.

 W pierwszej fazie programu działania marki Kasztelan skupiły się na rodzimym Sierpcu i jego okolicy. Mieszkańcy miasta i powiatu sierpeckiego mogli wziąć udział w konkursie Kasztelana „Deszczówkę Waść Łap”, w którym do wygrania były stągwie -  specjalne zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Trwają także prace nad założeniem ogrodu deszczowego w Sierpcu.

 Troska o środowisko naturalne to obowiązek nas wszystkich. W Browarze Kasztelan od lat zmniejszamy nasz wpływ na środowisko, m.in., ograniczając emisję CO2 oraz oszczędnie gospodarując wodą. Program „Pieczą otaczamy” to  okazja, by edukować, inspirować i zachęcać do wspólnego dbania o przyrodę. Chcemy pokazać, że tak ważne obecnie oszczędzanie wody jest łatwiejsze, niż nam się wydaje – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska.

 Konkurs „Deszczówkę Waść Łap” spotkał się z dużym zainteresowaniem, które przełożyło się na ponad 170 zgłoszeń. 30 najciekawszych odpowiedzi wybrało jury złożone z przedstawicieli browaru i marki Kasztelan oraz Urzędu Miasta Sierpc i Fundacji alter eko. Do zwycięzców wkrótce trafią stylowe stągwie o poj. 210 l wraz z zestawami przyłączeniowymi i funkcjonalnymi kranikami, które umożliwią zbieranie i wykorzystywanie deszczówki właścicielom ogrodów i ogródków działkowych. Lista zwycięzców została opublikowana na www.PieczaOtaczamy.pl.

 Liczba zgłoszeń, ich oryginalność i kreatywność uczestników to najlepszy dowód na to, że kwestia ochrony środowiska jest bliska mieszkańcom miasta i powiatu sierpeckiego. Wierzymy, że stągwie, które już wkrótce ozdobią sierpeckie ogródki, będą dobrze służyć laureatom i pomogą lepiej wykorzystać bezcenną, płynącą wprost z natury deszczówkę – mówi Jarosław Perzyński, Burmistrz Miasta Sierpc. W ramach szerszej promocji małej retencji w Sierpcu, marka Kasztelan przekazała także 14 stągwi o poj. 360l na rzecz miasta i właścicieli budynków instytucji użyteczności publicznej, tj. np. do Urzędu Miasta, MKS Sierpc i Muzeum Wsi Mazowieckiej.

 Prace konkursowe pokazały, że rośnie świadomość na temat tego, jak ważna dla nas i naszego otoczenia jest woda, a także rozsądne nią gospodarowanie. Niezwykle nas to cieszy i utwierdza w przekonaniu, że dzięki edukacji  i podobnym, inspirującym inicjatywom z każdym dniem będzie przybywać osób, dla których troska o środowisko ma szczególne znaczenie - mówi Kamila Musiatowicz z Fundacji alter eko.

 Koncepcja programu „Pieczą Otaczamy” odwołuje się do postaci kasztelana, czyli urzędnika, który „otaczał pieczą” podległy mu gród. W programie marka Kasztelan posługuje się specjalnym „Kasztelańskim Pocztem Obyczajów” – zbiorem prostych ekologicznych zasad, mających na celu poprawę stanu środowiska i ochronę zasobów wodnych. Zarówno Poczet, jak i informacje, w jaki sposób powinniśmy chronić i szanować zasoby wodne oraz jakie są walory małej retencji dla przeciwdziałania zjawisku suszy, można znaleźć na stronie www.PieczaOtaczamy.pl .

 Idea programu „Pieczą Otaczamy”, którego patronami są Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy i Urząd Miejski w Sierpcu, odpowiada  na wyzwania klimatyczne, które stoją przed człowiekiem.

 Program realizuje też strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pod nazwą „Together Towards ZERO”. Jednym z jego czterech głównych celów jest ZERO marnowania wody. Grupa Carlsberg zobowiązała się do obniżenia zużycia wody w browarach o 50% do 2030 r. W 2019 roku Grupa Carlsberg osiągnęła 12-procentową redukcję względnego zużycia wody (od 2015 r.). W Carlsberg Polska dobrym przykładem jest Browar Kasztelan, który w 2019 r. obniżył zużycie wody o 5 % (w por. do 2018), osiągając wynik 2,63 hl wody / hl gotowego piwa – jeden z najlepszych w tej branży. Strategia  zakłada również m.in. ograniczenie emisji dwutlenku węgla i redukcję zużycia energii.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]