Menu

Zielone opakowania dla lepszego jutra

Badania śladu węglowego pokazują, że opakowania generują dużą jego część . Dlatego każde rozwiązanie redukujące ilość CO2 jest w dobie kryzysu klimatycznego na wagę złota. Przykładami przyjaznych środowisku rozwiązań opakowaniowych są np. innowacyjna, organiczna Fibre Bottle Grupy Carlsberg, czy też Snap Pack zastępujący folię w łączeniu puszek. W dzisiejszych czasach opakowania zmieniają się z roku na rok i nie przypominają już swoich pierwowzorów sprzed lat.

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązana do wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszenia w kolejnych latach śladu węglowego. Unijne akty prawne takie jak np. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów określająca minimalne wymagania dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nakładają na producentów dużo wyższe, niż dotychczas poziomy zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Oznacza to, że kwestia opakowań oraz stworzenia efektywnych systemów ich zbiórki i recyklingu jest kluczowa pod względem środowiskowym i gospodarczym. W tym obszarze nie mamy jeszcze w Polsce finalnych aktów prawnych, aby stworzyć system rozszerzonej odpowiedzialności producentów i system depozytowy na opakowania jednorazowego użytku. Oprócz rozsądnych uregulowań prawych, które zostaną z nami na długie lata, ważne jest też praca nad nowymi, bardziej przyjaznymi środowisku rozwiązaniami opakowaniowymi. Rozwiązania w tym obszarze w ostatnim czasie przedstawiła m.in. Grupa Carlsberg.

Fiber bottle – butelka przyszłości

Polimer PEF opracował partner Grupy Carlsberg – firma Avantium. Jest wytwarzany z surowców naturalnych i pełni rolę skutecznej bariery pomiędzy piwem a zewnętrzną obudową z włókna drzewnego, chroniąc piwo – jego smak  i nagazowanie - lepiej niż konwencjonalne opakowania PET.

Z kolei zewnętrzna obudowa Fibre Bottle jest organiczna (bio-based), zbudowana z włókien drzewnych pozyskanych z odpowiedzialnie zarządzanych lasów z certyfikatem FSC. Ma właściwości izolacyjne, dzięki którym piwo jest dłużej zimne w porównaniu z puszkami i szklanymi butelkami. Producentem zewnętrznej powłoki jest firma opakowaniowa Paboco. Generacja 2.0 Fibre Bottle w ocenach cyklu życia już teraz ma mniejszy ślad węglowy niż jednorazowa szklana butelka. Grupa  Carlsberg planuje, że ślad węglowy w przypadku kolejnej generacji 3.0 Fibre Bottle będzie aż o 80% niższy niż szklanej butelki jednorazowej. Finalny cel to Fibre Bottle o śladzie węglowym tak niskim jak szklana butelka zwrotna. Co istotne, Fibre Bottle nie zastąpi, ale w przyszłości uzupełni istniejące już portfolio opakowań, takich jak szklane butelki i puszki, dając konsumentom szerszy wybór.

- Fibre Bottle wpisuje się w realizację strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg  „Together Towards ZERO and Beyond”. Jednym z jej celów jest osiągnięcie ZERO śladu węglowego w browarach Grupy do 2030 roku – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju Carlsberg Polska. W naszym raporcie ESG za 2021 rok pokazujemy  wiele ambitnych projektów, które ograniczają nasze oddziaływanie na środowisko. Dla przykładu, dzięki poprawie efektywności zwrotu opakowań w 2021 r. ograniczyliśmy nasze emisje CO2 o 400 ton – dodaje.

Snap Pack – pionierski multipack

Carlsberg Polska jako pierwszy w branży piwowarskiej wprowadził również na polski rynek przełomowe rozwiązanie opakowaniowe – SNAP PACK, które zastępuje folię używaną do owijania wielopaków piwa Carlsberg. Snap Pack to multipack, który łączy puszki ze sobą za pomocą punktów klejowych. Snap Pack redukuje zużycie folii aż o 82% i tym samym zmniejsza emisję CO2. Pozostaje tylko folia tworząca rączkę, aby wygodnie przenosić 6-paka w dowolne miejsce. Innowacja Carlsberga została doceniona w konkursie Modern Retail Awards 2022 w kategorii „Sustainable Innovation”.  

„Odchudzanie” puszek i butelek

Od lat ograniczana jest grubość szkła w butelkach zwrotnych browarów. We współpracy z dostawcami Carlsberg Polska udało się ograniczyć wagę opakowań o 1224 tony szkła w latach 2017-2021.

- Zwracamy uwagę gdzie i jak produkowane są nasze puszki, sprawdzamy także ile surowca z recyclingu zawierają. Od lat systematycznie stosujemy puszki o ograniczonej wadze, co przekłada się na niższy ślad węglowy z ich produkcji i z transportu. Obecnie 70% puszek to puszki pocienione, czyli lżejsze. Od 2018 roku ilość aluminium w przeliczeniu na wyprodukowany 1 hl piwa zmalała o 7% - do 3,10 kg aluminium/hl. Zaś w wyniku stopniowego, od 2017 roku, zmniejszania grubości szkła w butelkach zwrotnych, na koniec ub. roku zaoszczędziliśmy 4587 ton tego surowca – – mówi Jarosław Sepioło, Manager ds. Rozwoju Pakowania Carlsberg Polska.

Dodatkowo butelki marki Carlsberg mają m.in. etykiety z certyfikatem Cradle to CradleTM i kapsle Zero O2, które eliminują  tlen z wnętrza butelki, przedłużając jego trwałość.

Grupa Carlsberg nie ustaje w wysiłkach w dążeniu do zrównoważonych działań, w tym opakowań przyjaznych planecie, ale także zachęcaniu konsumentów do oddawania do sklepu butelek zwrotnych, aby mogły być ponownie użyte.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]