Menu

W Sierpcu i okolicach powstały wyjątkowe InicJaTyWy

Możemy już zobaczyć efekty 8. edycji Programu Grantowego InicJaTyWy. Projekty zrealizowane w powiecie sierpeckim przez 5 regionalnych organizacji otrzymały w sumie 50 tys. zł od organizatora Programu – Carlsberg Polska.

Już po raz ósmy dofinansowaliśmy inicjatywy wyłonione przez Internautów w głosowaniu. Cieszymy się, że wsparliśmy działania  potrzebne lokalnej społeczności. 3 inicjatywy zostały zrealizowane w kategorii działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej – tematu, który w dzisiejszych czasach jest priorytetem – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska.

InicJaTyWy 8. edycji

AED ratuje życie

Stowarzyszenie Gramy Razem zakupiło 3 defibrylatory AED oraz 2 fantomy, dla dwóch jednostek OSP w powiecie sierpeckim – OSP Zawidz i OSP Szczutowo. Dwa urządzenia AED zostały zamontowane na ścianach każdej remizy i są ogólnodostępne dla każdego mieszkańca, mogą być także wykorzystywane przez Strażaków podczas akcji bo bardzo często to właśnie oni jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Trzeci defibrylator szkoleniowy oraz fantomy przeznaczone są do szkoleń z obsługi sprzętu, które będą przeprowadzane dla pracowników OSP i mieszkańców.

Osiedlowa Strefa Relaksu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu na Osiedlu nr 3  stworzył wyjątkowe miejsce  do wspólnego odpoczynku, biwakowania, integracji mieszkańców i grillowania, a także gier stolikowych. Projekt jest rozszerzeniem „strefy rodzinnej” rekreacyjno-sportowej już istniejącej w tym miejscu. Nowa Strefa będzie służyła mieszkańcom podczas licznych uroczystości osiedlowych np. imprez sportowych, sprzątania świata, czy wydarzeń charytatywno-kulturowych.

Altana ekologiczno-informacyjna „Kasztelan”

Koło wędkarskie "Kasztelan" stworzyło ekologiczną altanę z tablicami informacyjno-edukacyjnymi nt. fauny i flory, segregacji odpadów oraz dbania o środowisko naturalne przy łowisku Jeziórka. Altana jest zadaszona, oświetlona wewnątrz z solarnym systemem zasilania z włącznikiem zmierzchowym. Jej głównym celem jest promocja prawidłowej segregacji odpadów, podnoszenie świadomości odnośnie dbania o środowisko. Altana łączy element edukacji  z odpoczynkiem w parku miejskim.

Sprzątamy Sierpienicę - jej piękną okolicę

Stowarzyszenie Dla Przyszłości Sierpca i Powiatu Sierpeckiego zrealizowało ważny dla środowiska projekt - Sprzątamy Sierpienicę jej piękną okolicę.
W ramach akcji najpierw przeprowadzonokampanię informujną o wydarzeniu, a następnie, wspólnie z mieszkańcami, sprzątanie doliny rzeki Sierpienicy. Uczestnicy otrzymali ekologiczne sadzonki, odbyło się również proekologiczne spotkanie w formie krótkiego wykładu. Akcja miała poprawć czystość i porządek doliny Sierpienicy, a także zwiększyć poczucie odpowiedzialności mieszkańców za stan lokalnego środowiska.

Czyste środowisko to dobre samopoczucie, zdrowie i piękno przyrody- DBAJ O NIE!

Kolejny projekt to cykl audycji edukacyjnych dot. wpływu opakowań na środowisko i życie społeczeństwa, w internetowym radiu „Radio Sierpc” prowadzonym w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu. Do każdej audycji zaproszono specjalistów ochrony środowiska i działań proekologicznych, recyklingu, produkcji i utylizacji opakowań oraz  pracowników sierpeckich jednostek miejskich odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Audycje przeprowadzono "na żywo", nagrano jako podcasty i udostępniono  na stronie radiosierpc.pl.

Program grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie ośmiu edycji zrealizowano 69 projektów, na łączną kwotę 600 tys. złotych.

Szczegóły nt. programu znajdują się na www.inicjatywy.com.pl

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]