Menu

Startuje 8. edycja Programu Grantowego InicJaTyWy

Carlsberg Polska po raz kolejny organizuje Program Grantowy InicJaTyWy, w którym są do zdobycia granty na projekty wpierające społeczności w sąsiedztwie swoich browarów. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej z Brzeska, Sierpca i ich okolic. Wnioski można składać do 23 kwietnia przez formularz na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl.

Celem Programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów Carlsberg Polska. W tym roku organizacje i instytucje użyteczności publicznej mogą zgłosić swoje projekty w dwóch kategoriach:

  • na rzecz społeczności lokalnych, czyli działania obejmujące m.in. rewitalizację terenów zielonych, tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji, akcje pomocowe dla potrzebujących, czy wydarzenia kulturalne,
  • na rzecz poprawy świadomości ekologicznej, w tym działania w zakresie segregacji zużytych opakowań, recyklingu i zastosowania opakowań zwrotnych, czy wpływu opakowań na środowisko i życie ludzi.

Kolejny raz kierujemy nasz program do lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji użyteczności publicznej. Poprzednie edycje „Inicjatyw” pokazały, że lokalni społecznicy tworzą wyjątkowe projekty, które najlepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców, a to dla nas cel nadrzędny – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska. – Ważne jest, aby zgłaszane projekty miały długoterminowe efekty, czyli dawały korzyści mieszkańcom przez kolejne lata. W tym roku część grantów zostanie przekazana na projekty zwiększające świadomość ekologiczną, np. edukujące nt. segregacji odpadów – dodaje Beata Ptaszyńska-Jedynak.

W 8. edycji „Inicjatyw” Carlsberg Polska przeznacza sumarycznie 100 tys. zł. na 10 grantów, o które ubiegać się mogą organizacje i instytucje z powiatu brzeskiego i sierpeckiego. Partnerem tegorocznej edycji jest firma INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, a także Urzędy Miast Brzesko i Sierpc.

Wnioski można składać od 15 marca do 23 kwietnia br. na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl Następnie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędów Miast Brzesko i Sierpc, Carlsberg Polska oraz firmy INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A, wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują, jak w poprzednich edycjach, internauci. Na stronie internetowej Programu każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez Jury.

 Program Grantowy InicJaTyWy powstał w 2014 r. W czasie siedmiu edycji zrealizowano 64 projekty, na łączną kwotę 550 tys. złotych.

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na www.inicjatywy.com.pl

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]