Menu

Srebrny Listek CSR Polityki dla Carlsberg Polska

Carlsberg Polska po raz kolejny otrzymał Srebrny Listek CSR Polityki. W tym roku organizatorzy zestawienia koncentrowali się na ocenie działań związanych z ograniczaniem przez firmy negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat, zgodnie z realizacją celu 13. z ONZ-owskiej karty Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s).

Już po raz drugi z rzędu Carlsberg Polska został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR POLITYKI za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na podstawie wyników ankiet odznaczenie otrzymują te spółki, które w  codziennej działalności operacyjnej realizują wszystkie kluczowe wskazania normy ISO 26000. To rodzaj przewodnika dotyczącego zarządzania w sposób zrównoważony, który uwzględnia takie obszary jak: ład korporacyjny, zaangażowanie społeczne, ochronę środowiska, prawa człowieka, postawy wobec pracowników, dbałość o klienta i uczciwość biznesową. Podsumowując ranking, organizatorzy zwracali uwagę na konieczność skutecznego łączenia dbałości o zrównoważony rozwój z szukaniem rozwiązań dla społecznych
i gospodarczych skutków pandemii Covid-19. Będzie to jednym z wyzwań dla firm na kolejne miesiące, a być może i lata.

Carlsberg Polska od kilku już lat realizuje cztery ambitne cele zrównoważonego rozwoju zawarte w programie „Together Towards ZERO”, będącym częścią globalnej strategii Grupy Carlsberg. Jego dwa priorytety - związane z ochroną środowiska - to dążenie do zerowej emisji CO2 oraz do ograniczenia zużycia wody w browarach o połowę do 2030 r.  Pozostałe dwie ambicje dotyczą wzmacniania kultury bezpieczeństwa w firmie i promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Carlsberg Polska stosuje też międzynarodowe standardy Grupy Carlsberg oraz opiera swoją działalność o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze. Istotnym elementem funkcjonowania firmy w Polsce jest również system zarządzania etyką. O corocznych efektach działań Carlsberg Polska informuje swoich interesariuszy m.in. poprzez Raport Zrównoważonego Rozwoju. Od 2017 r. jest on przygotowywany w oparciu o międzynarodowe wytyczne GRI Standards. Wszystkie powyższe aspekty zostały uwzględnione w zgłoszeniu do tegorocznej edycji rankingu.

Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI zostały przyznane po raz dziewiąty przez tygodnik „Polityka”, we współpracy z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród nagrodzonych znalazło się 68 firm (w 2019 r. było ich 73), Złoty Listek CSR otrzymało 14 firm, Srebrny – 16, a Białymi wyróżniono 38 podmiotów. Ankietę przygotowaną według normy ISO 26000 wypełniło 96 przedsiębiorstw.

Wyniki zestawienia opublikowano w tygodniku „Polityka” 9 czerwca 2020 r.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]