Menu

Razem dla lepszego dziś i jutra - Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2019

Zmniejszenie zużycia wody, redukcja względnych emisji dwutlenku węgla o 6,6%, wzrost liczby obserwacji sytuacji i zachowań potencjalnie niebezpiecznych o 261%, zasięg kampanii „Trzeźwo Myślę” na poziomie 6 mln osób oraz prawie 16 400 godzin szkoleniowych. To wybrane informacje z Raportu Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska za rok 2019.

 

Odpowiedzialność za środowisko, pracowników i społeczeństwo wpisane jest w DNA Grupy Carlsberg. Firma działa zgodnie z misją „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”, dbając o bezpieczeństwo swoich pracowników i zrównoważone procesy produkcji. Wspiera też lokalne społeczności, w których funkcjonuje. W czwartym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska prezentuje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności i postępy w realizacji celów określonych w grupowym programie zrównoważonego rozwoju „Together Towards ZERO”.

ZERO ŚLADU WĘGLOWEGO

Grupa Carlsberg dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w swoich browarach do roku 2030 i ograniczenia o 30% emisji CO2 w łańcuchu wartości (tzw. emisji „beer-in-hand”) względem bazowego roku 2015. To zobowiązanie wpisuje się w cele Porozumienia Paryskiego z 2015 r. – ograniczenia globalnego wzrostu temperatury o 1,5°C.

Rok 2019 r. potwierdził stabilny trend obniżania zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych w Carlsberg Polska. W porównaniu do 2015 r. redukcja względnych emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska wyniosła 6,6%. 

ZERO MARNOWANIA WODY

Ambicją Grupy Carlsberg jest ograniczenie zużycia wody z 3,4 hl wody na 1 hl gotowego piwa (dane bazowe z 2015 r.) do 1,7 hl /hl do roku 2030. Carlsberg Polska aktywnie uczestniczy w realizacji tego celu. Monitorowanie i redukowanie zużycia wody, inwestycje w browarach i wdrażane innowacje, pozwalają efektywnie nią gospodarować i tam, gdzie to możliwe, wykorzystywać ponownie, np. na linii pakowania do zraszania puszek po nalewie, aby oczyścić je z piany. W 2019 r. w Carlsberg Polska wykorzystywano ok. 2,9 hl wody na 1 hl gotowego piwa. Dla porównania, ok. dekadę temu w Polsce do produkcji 1 hl piwa standardowo browary zużywały 5-7 hl wody.


ZERO NIEODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI ALKOHOLU

Zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero Grupa Carlsberg zobowiązuje się, że w 2030 r. 100% rynków, na których działa, zapewni swoim konsumentom pełen dostęp do wariantów bezalkoholowych.

Carlsberg Polska wspiera konsumentów i społeczeństwo w odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu na trzy sposoby – zapewniając z roku na rok szersze portfolio wariantów bezalkoholowych – w 2019 r. było ich w ofercie 7 (w tym 4 nowości), edukując oraz zachęcając do dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest kampania społeczna pod hasłem „Trzeźwo myślę”. W 2019 r. z przekazem edukacyjnym kampanii zapoznało się ok. 6 mln odbiorców.

ZERO WYPADKÓW

Bezpieczeństwo jest zakorzenione w kulturze pracy w Carlsberg Polska. Wszystkie browary firmy posiadają m.in. certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. W 2019 r. firma odnotowała istotny postęp na drodze do osiągnięcia celu ZERO wypadków. Liczba wypadków bez zwolnienia lekarskiego zmniejszyła się o blisko 70%. Natomiast liczba wypadków ze zwolnieniem lekarskim spadła z 13 w 2015 r. do 3 w 2019 r. Ponadto firma zwiększyła zaangażowanie pracowników w dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Liczba obserwacji sytuacji i zachowań potencjalnie niebezpiecznych wzrosła o 261% (blisko 11 000 obserwacji), co pozwoliło wyeliminować wiele potencjalnych zagrożeń.

Nasze działania w obszarze zrównoważonego rozwoju oprócz czterech celów programu Together Towards Zero, to także rozwój naszych pracowników i podnoszenie ich kompetencji. – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska – Dbamy także o społeczności w sąsiedztwie naszych browarów. Z myślą o nich od 7 lat realizujemy program InicJaTyWy, w ramach którego w 2019 r. przyznaliśmy 9 grantów po 10 tys. zł każdy na realizację projektów poprawiających warunki otoczenia i życia mieszkańców. 

Kierunek działań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim wyznacza misja firmy „Warzymy dla lepszego dziś i jutra” oraz Kultura 3A, w której ważne są 3 wartości: uzgodnienie (Alignment), odpowiedzialność (Accountability) oraz działanie (Action). W 2019 r. pracownicy uczestniczyli m.in. w warsztatach dotyczących kultury 3A, w których udział wzięło 200 liderów. Do konkursu Ambasador Kultury 3A zgłoszono aż 443 pracowników, spośród których nagrodzono 30 osób, wyróżniających się przedsiębiorczością, pasją, profesjonalizmem, pokorą, umiejętnością pracy zespołowej, jak też samosterownością. Na szkolenia i warsztaty firma przeznaczyła w minionym roku 16 394 godziny.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska jest dostępny na stronie www firmy, w zakładce Zrównoważony Rozwój - KLIKNIJ by przeczytać.

Zapraszamy także do obejrzenia animacji ze słowem wstępnym od Paula Davisa, Prezesa Zarządu Carlsberg Polska i najważniejszymi danymi z raportu. Film jest dostępny pod linkiem: https://youtu.be/FY7eWsGlowI

W opracowaniu Raportu eksperckie wsparcie zapewniła firma doradcza SUSTAINERS.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]