Menu

„Planet Pledge” – marketing Grupy Carlsberg podejmuje nowe zobowiązanie na rzecz planety

Grupa Carlsberg dołączyła do inicjatywy Światowej Federacji Reklamodawców. „Planet Pledge” to globalne zobowiązanie marketerów do wprowadzania pozytywnych zmian na rzecz planety poprzez inspirowanie konsumentów do działania.

Grupa Carlsberg jako globalny browar, który warzy i oferuje na światowych rynkach setki marek piw, dołączyła do takich światowych korporacji jak: IKEA, PepsiCo, Tesco czy Unilever oraz do 18 krajowych stowarzyszeń reklamodawców,  podpisując zobowiązanie pod nazwą „Planet Pledge”. Jego celem jest zdefiniowanie jasnej roli marketingu jako pozytywnej siły napędowej do zmian na rzecz środowiska.

Jest to kolejny krok Grupy Carlsberg na drodze do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO. Wyznaczone w niej cele są spójne z celami paryskiego porozumienia klimatycznego, zmierzającego do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5oC. Od 2015 r. Grupa zmniejszyła względną emisję CO2 w swoich browarach o 39% i wprowadziła innowacje, takie jak np. Snap Pack, aby zmniejszyć ilość plastikowych odpadów opakowaniowych.

Inicjatywa „Planet Pledge” skupia się na czterech kluczowych obszarach:

  • zobowiązania się do bycia liderem globalnej kampanii „Race to Zero”, zarówno wewnątrz swojej organizacji, jak i w całym łańcuchu marketingowym współpracujących agencji,
  • dzielenia się przez organizacje marketingowe swoimi umiejętnościami do przewodzenia działaniom na rzecz klimatu poprzez dostarczanie narzędzi i wskazówek dla marketerów i agencji,
  • wykorzystywania siły komunikacji marketingowej do kształtowania zachowań konsumenckich zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju,
  • edukacji i budowaniu zaufania do działań marketingowych, szczególnie tych dotyczących zrównoważonego rozwoju, aby konsumenci mogli zrozumieć i zaufać przekazom marketingowym, przekładając te informacje na swoje decyzje zakupowe.

Cele „Planet Pledge” są ambitne i bardzo zbieżne z celami Grupy Carlsberg. Aby odnieść sukces, musimy mieć na pokładzie zarówno naszych dostawców i klientów, jak też konsumentów. Szczerze wierzę w siłę skutecznego marketingu i komunikacji marketingowej jako sposobu na zdobycie serc i umysłów miłośników piwa na całym świecie, zachęcając ich jednocześnie do bardziej zrównoważonych zachowań. Podpisując zobowiązanie potwierdzamy nasze zaangażowanie w promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez nasze działania na całym świecie – mówi Robbie Millar, wiceprezes ds. globalnego marketingu w Grupie Carlsberg.

W ciągu ostatniego roku lokalne działy marketingu Grupy Carlsberg już zaczęły wykorzystywać marki piw, aby mocniej angażować konsumentów w kwestie zrównoważonego rozwoju. Oto kilka przykładów: 

  • marka Carlsberg w Wielkiej Brytanii nawiązała współpracę z WWF, aby odtworzyć trawę morską wokół wybrzeża wyspy; działaniom towarzyszyło przesłanie marki, że nawet małe akcje mogą mieć duży wpływ na naszą planetę;
  • marka Tuborg w Danii, także w partnerstwie z WWF, sprawdziła nawyki Duńczyków dotyczące używania plastikowych opakowań, a następnie przygotowała porady i wskazówki, jak to robić w sposób bardziej zrównoważony;
  • marka Kasztelan w Polsce przeprowadziła kampanię „Pieczą otaczamy”, aby zwiększyć świadomość ekologiczną konsumentów i zachęcić ich do zmiany nawyków dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi;
  • w Szwajcarii wprowadzono nową markę piwa Uszit, której misją jest ochrona lasów – za każdą sprzedaną puszkę marka przekazuje darowiznę na wsparcie projektów leśnych;
  • marka Huda w Wietnamie przyczynia się do poprawy dostępu do świeżej wody dla mieszkańców środkowego Wietnamu – od rozpoczęcia kampanii w 2019 roku czystą wodę ma zapewnionych ok. 20.000 osób w pięciu prowincjach.

Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, a na właścicielach globalnych i lokalnych marek, takich jak my, spoczywa ogromna odpowiedzialność. Prowadzenie zrównoważonej działalności biznesowej już nie wystarcza. Musimy wykorzystywać nasze marki do inspirowania milionów konsumentów, by dokonywali bardziej zrównoważonych wyborów. Ten rok jest niezwykle ważny dla działań na rzecz klimatu. Dlatego zobowiązanie „Planet Pledge” jest kolejnym ważnym krokiem, aby zaangażować jak najwięcej ludzi do działania rzecz przyszłości naszej planety – mówi Simon Boas Hoffmeyer, Senior Director Sustainability w Grupie Carlsberg.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]