Menu

Najwyższy czas docenić wodę! - Światowy Dzień Wody 2021

Rozwój gospodarczy postępuje, liczba ludności na świecie wynosi już ok. 7,5 mld i rośnie, a to oznacza, że potrzebujemy coraz więcej wody. Jej zasoby są jednak ograniczone. Dlatego troska o odpowiedzialne gospodarowanie zasobami wody i redukcja jej zużycia są kluczowe. Wszyscy powinniśmy bardziej "doceniać wodę", aby nigdy jej nam nie zabrakło - mówi w Światowy Dzień Wody Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Tegoroczny temat przewodni obchodów Światowego Dnia Wody, 22 marca, to „Doceniać wodę”. Te słowa skierowane są do wszystkich ludzi na świecie, a szczególne zadanie mają tu producenci branż, w których woda odgrywa kluczową rolę.

Jedną z nich jest branża piwowarska - woda stanowi ok. 92 proc. piwa i to od jej jakości zależy jakość całego trunku. Dlatego „ZERO marnowania wody” to jeden z czterech celów strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO Grupy Carlsberg. Zakłada on ograniczenie zużycia wody w browarach do 1,7 hl na hl gotowego piwa do roku 2030. Cel „ZERO marnowania wody” jest zgodny z celem 6. „Czysta woda i warunki sanitarne” agendy 2030 ONZ.

- Jeszcze dekadę temu do uwarzenia jednego hektolitra piwa browary w Polsce potrzebowały 5-7 hl wody. Dzisiaj w Carlsberg Polska wykorzystujemy średnio 2,66 hl wody na 1 hl gotowego piwa. Dla porównania w roku 2019 było to 2,89 hl/hl, a w 2018 - 3,04 hl/hl) - mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Grupa Carlsberg we współpracy z Fundacją WWF dba o obszary zagrożone niedoborem wody tam, gdzie funkcjonują jej browary, planując odpowiednie strategie i działania. Od 2020 r. wykorzystując narzędzie WWF „Water Risk Filter”, które umożliwia ocenę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i kurczącymi się zasobami wodnymi. Narzędzie pozwala też na planowanie działań minimalizujących te ryzyka.

Grupa prowadzi też szereg projektów np. w Indiach czy Wietnamie, poprawiając infrastrukturę zapewniającą dostęp do świeżej wody lokalnym społecznościom.

Browarem zmierzającym do niespotykanego dotąd zredukowania zużycia wody, aż o 50 proc., jest browar Fredericia w Danii. Dzięki nowoczesnej instalacji do recyklingu i odzyskiwania wody w najbliższej przyszłości zmniejszy się jej zużycie z 2,9 do 1,4 hl wody na 1 hl gotowego piwa. Część wody wykorzystywanej w procesach produkcji np. do mycia butelek, puszek, etc., po recyklingu będzie zawracana ponownie do procesu. Ten obieg zamknięty dla części wody pozwoli odzyskiwać 90 proc. wody zużywanej w browarze Fredericia, przy jednoczesnym zmniejszeniu wykorzystywanej energii o 10 proc. W Grupie Carlsberg efektywność wykorzystywania wody w browarach jest stale poprawiana. W 2020 r. zredukowano jej zużycie o 18 proc. na każdy hektolitr uwarzonego piwa w stosunku do 2015 r., który jest dla Grupy rokiem bazowym.

W Polsce redukcja zużycia wody w 2020 r. wyniosła 8 proc. w porównaniu do 2019.

Przykłady dotyczące oszczędności wody w browarach w Polsce:

  • modernizacja oczyszczalni w Browarze Okocim w Brzesku, dzięki czemu podniesiono standardy oczyszczania ścieków przy spełnieniu najnowszych, wyśrubowanych norm środowiskowych.
  • znaczne ograniczenie zużycia wody na kilku etapach warzenia piwa po rozbudowie i modernizacji Browaru Kasztelan (w latach 2013-2014); efektem jest m.in. ponowne wykorzystywanie wody z chłodzenia i przekazywanie jej na linię pakowania, gdzie służy do podgrzania piwa przed napełnieniem puszek.
  • optymalizacja pracy zbiornika gorącej wody na warzelni w Browarze Bosman (pomysł jednego z pracowników w ramach Programu Ciągłego Doskonalenia), zmniejszono zużycie wody, energii i ilość wytwarzanych ścieków. Nowy układ pozwala zaoszczędzić 2.000 hl gorącej wody tygodniowo.

- Rozwój gospodarczy i rosnąca liczba ludności oznaczają, że rolnictwo i przemysł potrzebują coraz więcej wody, a jej zasoby są ograniczone. Kryzys klimatyczny nie jest naszym sojusznikiem – sprawia, że zasoby słodkiej, dobrej jakości wody kurczą się. To duże wyzwanie dla wszystkich i ogromna odpowiedzialność dla nas jako producenta. Wszyscy powinniśmy jeszcze mocniej „doceniać wodę”, aby nigdy jej nie zabrakło. Działania biznesu na rzecz oszczędności i ochrony wody są niezwykle ważne i dlatego też znalazły się wśród celów zrównoważonego rozwoju ONZ, które są drogowskazem dla wielu firm, w tym także dla nas – dodaje Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]