Menu

Nachodzi czas intensywnych działań dla lepszego dziś i jutra. 5. Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

„Tylko działalność prowadzona z poszanowaniem środowiska i uwzględniająca interesy społeczne przynosi długofalowo pozytywne wyniki i ugruntowuje stabilną pozycję biznesową. Jako firmy, wraz z rządami i jednostkami powinniśmy pilnie podejmować wszystkie możliwe działania, aby zapobiec najgorszym konsekwencjom zmian klimatycznych” – mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska. 5. Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska pokazuje cele, działania i wyniki w obszarze oddziaływania firmy na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę w 2020 r. Niektóre z nich to m.in.: 8 proc. redukcji zużycia wody i emisji CO2 o 6,7 proc., a także zmniejszenie poziomu wypadków o 30 proc. oraz realizacja ważnego celu – 100 proc. piw alkoholowych posiada informację o ich odpowiedzialnym spożywaniu.

W corocznym, piątym już, Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska przedstawione zostały wyniki realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO w Polsce. Obejmuje ona cztery priorytety: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu i ZERO wypadków. Cele te są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

- Rok 2020 był dla wszystkich wyjątkowy i trudny. Wybuch pandemii wymusił na nas sprawne przystosowanie się do nowych okoliczności. Naszym nadrzędnym celem w tym okresie było zapewnienie bezpieczeństwa załogi i utrzymanie ciągłości biznesu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników wprowadziliśmy o czasie wszystkie nowości produktowe, a nasze browary działały nieprzerwanie, umożliwiając pomyślne zakończenie roku.  Przedstawiony w raporcie postęp we wdrażaniu strategii ma pomóc w dalszym „warzeniu dla lepszego dziś i jutra”, w czasie powrotu do normalności po COVID-19. Realizacja tych celów umożliwi również w przyszłości minimalizowanie ryzyka wynikającego m.in. z kryzysu klimatycznego, który coraz bardziej wpływa na nasze życie – mówi Mieszko Musiał, prezes zarządu Carlsberg Polska.

ZERO ŚLADU WĘGLOWEGO

Realizowane w browarach należących do Carlsberg Polska inwestycje, przyczyniły się̨ do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej o 5,6 proc., a tym samym do redukcji emisji CO2 w 2020 r. o 6,7 proc. w porównaniu do 2019 r. Zwiększanie efektywności sieci logistycznej pozwoliło zredukować  emisje COo ok. 390 ton w 2020 roku. 50 proc. puszek jest produkowanych z cieńszej blachy, a zwiększenie do 8 warstw puszek na palecie wpłynęło na oszczędności w wysokości 0,5 mln zł i redukcję emisji CO2 na poziomie 160 ton roczne. Ponadto 91 proc. szklanych butelek zwrotnych wróciło do browarów i zostało ponownie napełnionych piwem.

ZERO MARNOWANIA WODY

W browarach Carlsberg Polska zredukowano zużycie wody o 8 proc. poprzez praktyki w zakresie jej wykorzystywania i uzdatniania. Projekty odzysku wody z procesów technologicznych i jej powtórnego wykorzystania pozwoliły zaoszczędzić w 2020 r. 8000 m3 wody. Do uwarzenia 1 hl gotowego piwa w 2020 r. wykorzystywano ok. 2,66 hl wody. Dla porównania w 2019 r. było to 2,9 hl/hl.

ZERO NIEODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI ALKOHOLU

Carlsberg Polska wspiera konsumentów i społeczeństwo w odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu na kilka sposobów. Po pierwsze zapewniając z roku na rok szersze portfolio wariantów bezalkoholowych – w 2020 r. ofercie pojawiło się 5 nowości, a dynamika wzrostu wartości sprzedaży piw bezalkoholowych Carlsberg Polska  osiąga w tej chwili 47,5 proc., gdyż coraz więcej osób preferuje zdrowy i aktywny styl życia oraz odpowiedzialnie podchodzi do konsumpcji alkoholu. 

W obszarze odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, w ramach współpracy ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie” i podejmując własne inicjatywy, Carlsberg Polska przeprowadził działania skierowane w szczególności do kierowców, kobiet w ciąży, osób niepełnoletnich oraz sprzedawców. Jednym z kluczowych jest program edukacyjny „Trzeźwo myślę”. W 2020 r. z przekazem edukacyjnym 4. edycji zapoznało się ok. 2,6 mln odbiorców.

ZERO WYPADKÓW

Bezpieczeństwo jest zakorzenione w kulturze pracy w Carlsberg Polska. Wszystkie browary firmy posiadają m.in. certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. W trudnym czasie pandemii istotna była zarówno troska o bezpieczeństwo pracowników jak również zadbanie o ich zdrowie psychiczne i wellbeing. W ramach tych działań w Carlsberg Polska wdrożone zostały m.in. dodatkowe szkolenia „Zdrowa Równowaga” i „Rozwojowe Środy” prowadzone przez trenerów, psychologów i terapeutów. Ponadto firma zwiększyła zaangażowanie pracowników w dbanie o bezpieczeństwo w miejscu pracy, czego efektem było 30- procentowe zmniejszenie poziomu wypadków. Już 95 proc. pracowników browarów i magazynów uczestniczy w prowadzeniu obserwacji, które pomagają wyeliminować sytuacje potencjalnie niebezpieczne, mogące skutkować wypadkiem.

- Równolegle z troską o pracowników, w czasie pandemii zatroszczyliśmy się o partnerów handlowych – zwłaszcza o gastronomię, szczególnie dotkniętą przez lockdown. Na własny koszt odebraliśmy od naszych klientów i zutylizowaliśmy piwo, które nie zostało sprzedane i dostarczaliśmy gratisowe produkty bezalkoholowe wzmacniające ofertę sprzedaży posiłków na wynos. Tych działań było wiele. Jesteśmy też częścią społeczności lokalnych i wspieramy je od lat m.in. przez programy grantowe przekazując w 2020 r. 8 grantów po 10 tys. złotych dla organizacji w regionach.  W porozumieniu z lokalnymi władzami przekazaliśmy trzem szpitalom w miastach, w których mamy browary po 200 tys. złotych na zakup sprzętu potrzebnego do walki z pandemią – dodaje Mieszko Musiał.  

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska jest dostępny
na stronie www firmy, w zakładce Zrównoważony Rozwój pod linkiem:

https://carlsbergpolska.pl/media/45969/raport-zrownowazonego-rozwoju-2020.pdf

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]