Menu

Lokalne działania dla globalnych celów

“Rządy, przedsiębiorstwa i jednostki muszą podjąć zdecydowane działania, aby zapobiec dalszej degradacji planety” – mówi, w Światowym Tygodniu Działania dla celów SDGs, Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych w Carlsberg Polska. Kluczem są lokalne inicjatywy i inwestycje, które przybliżają firmę do osiągnięcia globalnych celów wytyczonych w strategii Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO, zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDGs).

Przyjęta we wrześniu 2015 r. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest ustalonym przez ONZ, w drodze negocjacji pomiędzy krajami członkowskimi, kompleksowym planem rozwoju dla świata z perspektywą do 2030 roku. Przyjęcie Agendy 2030 było wydarzeniem bezprecedensowym w historii ludzkości. Wszystkie 193 kraje członkowskie ONZ zobowiązały się do podejmowania działań na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te skupiają się na zapewnieniu godnego życia wszystkim mieszkańcom świata, pokoju i postępu gospodarczego, przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Trwa Światowy Tydzień Działania dla realizacji tych celów. 

Cele ONZ pomogą uratować świat

W Carlsberg Polska od 2017 r. realizowane są priorytety strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards ZERO: ZERO emisji CO2, ZERO marnowania wody, ZERO wypadków i ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Są one zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), ustanowionymi przez ONZ w 2015 roku. Carlsberg Polska w swojej strategii skupia się na celach: 6, 7, 12, 13, 17.

- Nasza strategia Together Towards Zero stawia przed nami ambitne cele. Codziennie pracujemy nad tym, aby w naszej działalności zmniejszać zużycie wody i emisję dwutlenku węgla, dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz edukujemy nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Jednak globalna zmiana wymaga starań wszystkich bez wyjątku – rządów, firm i każdego z nas  – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. korporacyjnych Carlsberg Polska. 

ZERO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 

Żyjemy w czasach, kiedy ochrona planety powinna być kluczowym działaniem firm,  rządów i jednostek. Dlatego tak wiele celów Agendy 2030 dotyczy szeroko rozumianej ochrony środowiska. ZERO emisji CO2 to też jeden z kluczowych celów strategii Together Towards Zero Carlsberg Polska. Inwestycja realizowane w browarach przez lata przyczyniły się̨ do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej o 5,6 proc., a tym samym do redukcji emisji CO2 w 2020 r. o 6,7 proc. w porównaniu do 2019 r. 

Zrównoważona logistyka i zwiększanie jej efektywności pozwoliło zmniejszyć emisje CO2 o ok. 390 ton w 2020 roku. 50 proc. puszek jest produkowanych z cieńszej blachy, a zwiększenie do 8 warstw puszek na palecie wpłynęło na oszczędności w wysokości 0,5 mln zł i redukcję emisji CO2 na poziomie 160 ton roczne. Ponadto 91 proc. szklanych butelek zwrotnych wróciło do browarów i zostało ponownie napełnionych piwem. 

ZERO marnowania wody to priorytet, dzięki któremu Carlsberg Polska podnosi efektywność wykorzystywania wody w browarach. Dzienny monitoring zużycia wody, analizy i optymalizacje np. procesów mycia, pozwalają efektywnie gospodarować wodą i tam, gdzie to możliwe, po oczyszczeniu wykorzystywać ją ponownie. Wodę odzyskuje się m.in. z płukania filtrów węglowych, piaskowych, wymienników jonitowych i skraplaczy. Ponownie wykorzystuje się ją np. do chłodzenia pomp, a na linii pakowania do zraszania puszek po nalewie. Projekty odzysku wody z procesów technologicznych i jej powtórnego wykorzystania pozwoliły zaoszczędzić w 2020 r. 8000 m3 wody, czyli prawie 3 baseny olimpijskie. Do uwarzenia 1 hl gotowego piwa w 2020 r. wykorzystywano ok. 2,66 hl wody. Dla porównania w 2019 r. było to 2,9 hl/hl. 

- W Carlsberg Polska skupiamy wysiłki na celach i zadaniach istotnych dla naszej działalności, w których możemy wywrzeć realny wpływ. Nasza strategia Together Towards ZERO odpowiada celom Agendy 2030. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ to plan na bardziej zrównoważony świat. To wezwanie do działania na rzecz położenia kresu ubóstwu, zmniejszenia nierówności i ograniczenia zmian klimatycznych do roku 2030. Jeżeli każdy skupi się na wdrażaniu ich w życie to może nam się udać stworzyć lepszy, bardziej zrównoważony i sprawiedliwszy świat – dodaje Beata Ptaszyńska-Jedynak.

Powyższe dane znajdują się w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska, który jest dostępny na stronie www firmy, w zakładce Zrównoważony Rozwój pod linkiem:

https://carlsbergpolska.pl/media/45969/raport-zrownowazonego-rozwoju-2020.pdf

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]