Menu

Grupa Carlsberg dołącza do ponad 150 globalnych korporacji, aby wezwać rządy krajów do zeroemisyjnej odbudowy po COVID-19

Przedstawiciele biznesu chcą wspólnie dążyć do osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej, uzasadniając swoje działania badaniami naukowymi. Jednocześnie wzywają rządy państw do realizacji tego celu, dostosowując swoją pomoc ekonomiczną i odbudowę po pandemii COVID-19 do najnowszych badań nad klimatem. Inicjatywa została powołana do życia w maju 2020 r. przez UN Global Compact, Science Based Target oraz koalicję "We Mean Business".

Oświadczenie w ramach inicjatywy „Uniting Business and Governments to Recover Better” (pl. „Jednoczymy biznes i rządy dla szybszej odbudowy”) zostało podpisane przez 155 firm o łącznym kapitale rynkowym 2,4 bln dolarów (2,4 trillion USD) i zatrudniających ponad 5 mln pracowników. Jego sygnatariusze wzywają  rządy na całym świecie do dostosowania pomocy gospodarczej i działań naprawczych, podejmowanych w związku z pandemią COVID-19, do najnowszych osiągnięć nauki w dziedzinie klimatu. Współpraca przy tej inicjatywie jest największym w historii wysiłkiem na rzecz klimatu, wspieranym i prowadzonym przez Dyrektora Generalnego ONZ. 

Rządy mają do odegrania kluczową rolę przy dostosowywaniu polityki i planów naprawczych do najnowszej wiedzy naukowej o klimacie, ale nie mogą same napędzać systemowej transformacji społeczno-gospodarczej. Aby poradzić sobie z powiązanymi kryzysami, zdrowotnym i klimatycznym, z którymi mamy teraz do czynienia, musimy działać jako międzynarodowa społeczność i wspólnie realizować cele zrównoważonego rozwoju i porozumienia paryskiego – mówi Lila Karbassi, szef programów UN Global Compact i członek zarządu Science Based Targets Initiative. – Firmy, które podpisały oświadczenie, są liderami w prowadzeniu ambitnych działań opartych na nauce, które pomogą zwiększyć naszą odporność na przyszłe wstrząsy i katastrofy – dodaje. 

Redukcja emisji dwutlenku węgla jest jednym z celów programu zrównoważonego rozwoju „Together Towards ZERO”. Od 2015 r. we wszystkich browarach Grupy udało się obniżyć emisję o 30 proc., dzięki wykorzystywaniu energii elektrycznej pochodzącej w 56 proc. ze źródeł odnawialnych oraz dzięki redukcji zużycia węgla o 89 proc. wagi.

 Realizacja porozumienia paryskiego wymaga zdecydowanych wspólnych działań. To rządy tworzą plany odbudowy gospodarki w odpowiedzi na COVID-19, a my jako przedstawiciele biznesu zachęcamy, aby częścią tych pakietów i planów naprawczych były działania na rzecz klimatu. Carlsberg od lat sukcesywnie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami naszego programu Together Towards ZERO. Jestem przekonany, że jeśli wszyscy będziemy partnersko współpracować w ramach nowo powołanej inicjatywy, to przejdziemy do niskoemisyjnego świata – powiedział Cees't Hart, Prezes Zarządu Grupy Carlsberg.

Celem Grupy Carlsberg jest osiągnięcie do 2030 r. zerowej emisji dwutlenku węgla w łańcuchu wartości i w browarach należących do Grupy na świecie. To pozwoli zaoszczędzić ponad 840 tysięcy ton CO2, co odpowiada usunięciu z dróg ponad 160 tysięcy samochodów rocznie[1]. Natomiast obniżenie emisji o 30 proc. w całym łańcuchu dostaw (biorąc pod uwagę cały proces – od warzenia piwa po dostarczenie go do konsumenta – ang. beer-in-hand) pozwoli zaoszczędzić ponad 1,8 mln ton CO2, co odpowiada usunięciu z dróg ponad 360 tys. samochodów rocznie. 

Cele te pozostają ambicją Grupy Carlsberg niezależnie od sytuacji, w jakiej znalazł się biznes i społeczeństwa z powodu pandemii wywołanej koronawirusem.

 Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://sciencebasedtargets.org/ceo-climate-statement/

 

[1] Zakładając, że rocznie samochód emituje 4,7 tony dwutlenku węgla

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]