Menu

Dziewięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2021

W jubileuszowym, bo już 20. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021” zostało opisanych 9 praktyk Carlsberg Polska. Ich realizacja wpisuje się w osiąganie celów wytyczonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO.

Praktyki, które znalazły się w Raporcie Dobrych Praktyk 2021 to przykłady działań podejmowanych zarówno przez marki, jak również przez browary i firmę Carlsberg Polska. Wśród praktyk, które realizowały marki, znalazły się:

  • Program grantowy „Bosman wspiera Region”,
  • Program grantowy „Piast wspiera Region”,
  • Harnaś wspiera Strażaków Ochotników,
  • Program grantowy InicJaTyWy realizowany przez Carlsberg Polska w gminach i powiatach sąsiadujących z Browarem Okocim i Browarem Kasztelan.

Ponadto w raporcie po raz kolejny opisano program społeczno-edukacyjny „Trzeźwo myślę”, który co roku porusza inny aspekt odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Miejsce w raporcie znalazły także ważne praktyki służące rozwojowi, bezpieczeństwu i dobrostanowi pracowników Carlsberg Polska:

  • Program Ciągłego Doskonalenia,
  • Program podnoszenia kwalifikacji operatorów maszyn w browarach,
  • „Zdrowa równowaga” – program dla pracowników,
  • Kodeks etyki i postępowania z systemem SPEAK UP.

- Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej to kategoria, do której zgłoszono najwięcej praktyk opisanych w raporcie FOB. Są wśród nich także cztery praktyki Carlsberg Polska – to dobrosąsiedzkie programy grantowe kierowane do organizacji pozarządowych w regionach, w których popularne są nasze marki oraz funkcjonują nasze browary. Chcemy być dobrym sąsiadem i aktywnie angażować się w rozwój lokalnych społeczności, a środki przekazujemy tym, którzy ich potrzeby znają najlepiej. Co roku dotujemy inicjatywy, które pozostawiają trwały ślad i służą mieszkańcom przez lata – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy.  Najwięcej praktyk (544) zgłoszono w obszarze Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, na drugim miejscu były praktyki z zakresu prawa pracy (420), a na trzecim – środowiska (395). Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej działań dotyczy Celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. – Dobra jakość edukacji (410 działań).

Carlsberg Polska także realizuje cele Agendy ONZ 2030. Są one wpisane w obowiązujące od 2017 r. cele strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO: ZERO emisji CO2, ZERO marnowania wody, ZERO wypadków i ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021” jest dostępny pod tym linkiem:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport2021.pdf

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]