Menu

Carlsberg Polska - równowaga w centrum strategii zrównoważonego rozwoju

Zakończył się Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 17 celów, przyjętych pięć lat temu w odpowiedzi na najważniejsze globalne wyzwania społeczne i środowiskowe, są kierunkowskazem dla firm na całym świecie do prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Grupa Carlsberg adresuje w swojej strategii zrównoważonego rozwoju 8 z 17 globalnych celów Agendy 2030. Carlsberg Polska był jednym z partnerów ubiegłotygodniowego wydarzenia w Polsce.

Światowy Tydzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ miał za zadanie przypomnieć przedstawicielom biznesu, że musimy działać wszyscy, każdy w swoim zakresie odpowiedzialności, wspólnie tworzyć partnerstwa, odważnie podejmować zobowiązania i inicjatywy na rzecz klimatu oraz działać ambitnie i szybko, bo nie mamy czasu do stracenia.

- W realizacji globalnych celów ONZ biznes może pomóc, bo jest skoncentrowany, szybki i potrafi liczyć. A jednocześnie ma wpływ na rzesze konsumentów. Często to biznes tworzy mody i trendy, a te związane z ekologicznością, ze zrozumieniem zmian klimatycznych, żeby działać na rzecz planety i ograniczać swoją konsumpcję, już się urzeczywistniają. My jako Grupa Carlsberg staramy się bardzo mocno i wierzę, że działając razem, uda nam się te cele osiągnąć – mówi Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska w filmie, nagranym specjalnie z okazji Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przez ekspertów i partnerów Kampanii 17. Celów, która w tym roku przebiega pod hasłem „mobilizacja”.

Film jest dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=w4ZrGRE5Q6U

Razem dla Agendy 2030

Grupa Carlsberg trzy lata temu przyjęła program zrównoważonego rozwoju pod hasłem Together Towards ZERO (Razem w kierunku ZERO). W jego ramach do 2030 r. zobowiązała się do redukcji do ZERA swojego śladu węglowego, ograniczenia o połowę zużycia wody i osiągnięcia celu ZERO marnowania wody, wyeliminowania wypadków wśród pracowników - czyli osiągnięcia poziomu ZERA wypadków oraz zapewnienie konsumentom wariantów bezalkoholowych piw, co ujęto w celu ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Filary zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg są spójne z globalnymi celami
tzw. SDG’s i wpisują się w Agendę ONZ. Aby je realizować, Grupa podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na środowisko i społeczności. Carlsberg Polska konsekwentnie bierze udział w realizacji tych globalnych założeń firmy. 

Coraz mniej śladu węglowego 

 

Wiele działań i inwestycji Carlsberg Polska jest odpowiedzią na Cele 7 i 13 agendy, tj. „Czysta i dostępna energia” oraz „Działania na rzecz klimatu”. Od 2015 roku browary firmy w Polsce ograniczyły względną emisję dwutlenku węgla o 6,6 proc. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań pozwoliło również ograniczyć zużycie energii, na co wpływ miało m.in. wdrożenie energooszczędnego oświetlenia i systemów chłodzących, odzysk ciepła z procesów warzenia piwa oraz modernizacje browarów. W tym np. Browaru Kasztelan, co było jedną z największych inwestycji w branży piwnej w ostatnich latach w Polsce. 

Do końca 2022 roku Grupa Carlsberg planuje redukcję emisji CO2 o 50 proc. i całkowite przejście na energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł. Jednym z podejmowanych działań są konsekwentnie wprowadzane innowacyjne rozwiązania opakowaniowe. Począwszy od zmniejszenia wagi opakowań
czy “odchudzenia” używanej folii po wprowadzenie na etykietach atramentu z certyfikatem Cradle to Cradle® oraz przełomowe rozwiązanie pn. Snap Pack - czyli sposób łączenia wielopaków za pomocą biodegradowalnego kleju.

Nie bez znaczenia są również rozwiązania w obszarze logistyki. Dzięki inwestycjom we flotę, optymalizacji powierzchni załadunkowych oraz magazynowych, Carlsberg Polska konsekwentnie ogranicza emisję dwutlenku węgla typu beer-in-hand. W 2019 r. dzięki poprawie tzw. wskaźnika „load factor” zredukowano liczbę przejechanych kilometrów o 750 tys., zaś dzięki systemowi wypożyczania palet zredukowano emisję CO2 o 443 418 kg.

Woda w obiegu zamkniętym

W browarach wdrażane są również rozwiązania mające na celu realizację kolejnego celu strategii zrównoważonego rozwoju - ochrony zasobów wodnych, odpowiadającego Celowi 6 ONZ, tj. „Czysta woda i warunki sanitarne”.

W Grupie Carlsberg cel dotyczący zużycia wody na rok 2030 rok to 1,7 hl/hl.  W 2019 r. zużycie wody w procesie produkcji w browarach Carlsberg Polska spadło i wynosi 2,89 hektolitrów na hektolitr piwa (w Browarze Kasztelan było to nawet 2,63 hl/hl). Dla porównania, ok. dekadę temu w Polsce do produkcji 1 hl piwa standardowo browary zużywały 5-7 hl wody. Zużycie wody jest stale monitorowane na każdym etapie pracy browarów. Na podstawie zbieranych w ten sposób danych powstają projekty optymalizujące pobór, wdrażane są inwestycje dążące do obiegu zamkniętego i podnoszone standardy oczyszczania ścieków.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

  

Bezpieczeństwo pracowników to jeden z priorytetów w Carlsberg Polska. Firma przykłada ogromną wagę do przestrzegania zasad BHP i edukowania pracowników w tym zakresie. Cel ujęty w strategii firmy jako „ZERO wypadków” jest zgodny z Celem 8. Agendy ONZ (m.in. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy). By go realizować, firma edukuje swoich pracowników poprzez liczne programy dot. bezpieczeństwa, prowadzenie stałego monitoringu i zachęcanie pracowników do obserwacji środowiska pracy. W 2019 r. udało się utrzymać liczbę dziewięciu wypadków ze zwolnieniem lekarskim, jak w roku poprzedzającym i o 70 proc. obniżyć liczbę wypadków bez zwolnienia lekarskiego (2019 vs 2018).

Carlsberg Polska jako odpowiedzialny producent alkoholu od lat promuje rozważną konsumpcję piwa. Realizując Cel 3 ONZ, tj. „Dobre zdrowie i jakość życia”, wypełnia też swoje zobowiązanie służące celowi ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Firma powiększa ofertę piw bezalkoholowych i konsekwentnie umieszcza na etykietach znaki odpowiedzialnościowe, przestrzegające przed jazdą po spożyciu alkoholu, piciu w ciąży lub przez nieletnich. Od pięciu lat prowadzi także program społeczny “Trzeźwo myślę”, w ramach którego zachęca konsumentów do odpowiedzialnych postaw wobec alkoholu.

Carlsberg Polska włącza się także w działania i projekty w ramach ZPPP „Browary Polskie”, takie jak edukacja pracowników handlu i gastronomii poprzez nieodpłatną platformę odpowiedzialnysprzedawca.pl.

Zaangażowanie lokalne 

 

Zaangażowanie społeczne wpisane jest w DNA Grupy Carlsberg. Aktywności firmy na poziomie regionalnym, wpisują się w Cele 11 i 17. agendy ONZ, czyli m.in. wzmacnianie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju, także z udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Działające w trzech miastach browary stanowią część lokalnej społeczności i inicjują wspólne działania.

Przykładem jest prowadzony od 7 lat program grantowy „InicJaTyWy”, do którego zapraszane są organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej. Mogą one wnioskować o granty na realizację projektów służących lokalnej społeczności. Dzięki nim udało się do tej pory m.in. wyremontować remizy lokalnych OSP i tereny wokół nich, stworzyć miejsca spotkań dla mieszkańców oraz zrewitalizować zieloną przestrzeń miejską.

Wszystkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz Celów Agendy 2030 są raportowane rokrocznie w Raportach Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska, dostępnych na www.carlsbergpolska.pl.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]