Menu

W Światowym Dniu Wody Grupa Carlsberg przypomina o swoich zobowiązaniach środowiskowych

Woda jest jednym z kluczowych obszarów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. Stanowi 92 proc. piwa i od niej zależy jego jakość. Dlatego odpowiedzialne pozyskiwanie wody i gospodarowanie jej zasobami leżą u podstaw działalności browarów Grupy Carlsberg.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony pod hasłem „Leaving no one behind. Water for all” wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ (Cel 6. Czysta woda i warunki sanitarne), aby do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie. Również w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg odpowiada celowi „ZERO marnowania wody”. Miliardy ludzi mają utrudniony lub limitowany dostęp do wody. W 2016 roku Grupa Carlsberg podjęła współpracę z organizacją ekologiczną WWF, aby zidentyfikować te ze swoich browarów na świecie, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów dobrej jakości wody. Polski na razie ten problem nie dotyczy.

Woda jako jeden z podstawowych składników piwa
Na gotowy produkt przypada ok. 25 proc. wody zużywanej w browarze. Pozostała jej część jest wykorzystywana na cele techniczne (np. woda kotłowa) i higieniczne (np. procesy mycia instalacji produkcyjnej). Jeszcze 10-15 lat temu do uwarzenia 1 hl piwa browary w Polsce potrzebowały 5-7 hl wody. Dzisiaj w Carlsberg Polska wykorzystuje się ok. 3,0 hl wody na 1 hl gotowego piwa.

Cel ograniczania zużycia wody w procesie warzenia piwa znalazł się w globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. Do roku 2022 zużycie wody w browarach ma być zredukowane o 25 proc., by w roku 2030 ograniczyć ją o 50 proc.

W Browarach Okocim w Brzesku, Kasztelan w Sierpcu i Bosman w Szczecinie zużycie wody jest ściśle monitorowane i z roku na rok jej oszczędność się poprawia. W 2010 r. przy produkcji 1 hl piwa zużywano 3,67 hl wody, trzy lata później było to już 3,3 hl/hl. Obecne zużycie wody oscyluje w granicach 3 hl/hl.

Realizacja celów dot. odpowiedzialnego gospodarowania wodą w browarach w Polsce

W Carlsberg Polska założenia dotyczące oszczędności wody obejmują trzy obszary:

  1. wdrożenie nowych standardów zarządzania mediami, w tym wodą, ściekami i energią;
  2. kontynuacja programów poprawy wydajności zużycia wody poprzez śledzenie miesięcznych parametrów i dzielenie się najlepszymi praktykami w tym zakresie;
  3. podniesienie standardów oczyszczania ścieków dzięki m.in. modernizacji oczyszczalni w Browarze Okocim w Brzesku. Zmodernizowana w 2017 roku oczyszczalnia spełnia najnowsze, wyśrubowane normy środowiskowe i ma ogromne znaczenie dla browaru i lokalnej społeczności. Koszt tej inwestycji to ok. 11 mln zł.

W latach 2013-2014 rozbudowano i zmodernizowano Browar Kasztelan. Jej efektem jest znaczne ograniczenie zużycia wody na kilku etapach warzenia piwa. Przykładowo, woda z chłodzenia przekazywana jest na linię pakowania i służy do podgrzania piwa przed napełnieniem puszek. Z kolei wodę do płukania puszek ponownie wykorzystuje się do ich zraszania po nalewie, żeby np. oczyścić je z piany. Przed rozbudową browaru, w roku 2012 na 1 hl piwa zużywano w browarze 4,23 hl wody, po roku 2015 było to już poniżej 3 hl/hl.

W 2017 roku w Browarze Bosman, dzięki usprawnieniom zgłaszanym przez pracowników (Program Ciągłego Doskonalenia), zoptymalizowano pracę zbiornika gorącej wody na warzelni, co zmniejszyło zużycie wody, energii i ilości wytwarzanych ścieków. Nowy układ pozwala zaoszczędzić 2.000 hl gorącej wody tygodniowo.

Przykłady oszczędności wody z innych browarów Grupy Carlsberg

W browarze w Wielkiej Brytanii wdrożono projekt, który polega na odzyskaniu zużytej wody z płukania butelek przed ich napełnieniem. Woda ta jest następnie wykorzystywana do pasteryzacji, co pozwala oszczędzić ok. 45.000 hl wody w ciągu roku.

Szeroko komentowany w mediach był też eksperyment przeprowadzony w Szwecji, który miał udowodnić, że zaawansowana technologia oczyszczania wody może pomóc w rozwiązywaniu przyszłych jej niedoborów na świecie. Trzy instytucje: Nya Carnegiebryggeriet (Nowy Browar w Carnegie), IVL Swedish Environmental Institute i Carlsberg Szwecja opracowały recepturę piwa, które powstało na bazie oczyszczonej wody. Limitowana edycja tego piwa pod nazwą PU: REST wyprzedała się w największych sklepach detalicznych Szwecji w ciągu tygodnia.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]