Menu

Carlsberg Polska zainwestował w nowoczesną kotłownię oraz instalację odzysku biogazu w Browarze Okocim

Nowa inwestycja Carlsberg Polska przyczyniła się do ograniczenia emisji CO2 przez Browar Okocim. To kolejny krok w kierunku realizacji do 2030 r. ambitnych celów strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO. W tym roku mijają cztery lata od jej ogłoszenia i wdrożenia.

Carlsberg Polska zainwestował w rozbudowę instalacji odzysku biogazu i budowę instalacji gazowej wewnętrznej i doziemnej z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby projektowanej kotłowni gazowej w Brzesku. Inwestycja miała na celu wykorzystanie powstającego biogazu na oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim w wydzielonych komorach fermentacyjnych. Szacowana średniodobowa ilość powstającego biogazu pokrywa w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na ogrzewanie tych komór oraz budynków na obszarze oczyszczalni.

- Wartość inwestycji biogazowej w Brzesku to 1,7 mln zł. Dzięki niej całkowicie wyeliminowaliśmy koks jako paliwo. To ważne osiągnięcie Browaru Okocim na drodze redukcji emisji CO2, które przybliża nas do realizacji globalnej strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg. Jednym z jej celów jest ZERO emisji CO2 w browarach należących do Grupy do 2030 r. – mówi Michał Turlej, kierownik oczyszczalni ścieków przy Browarze Okocim w Brzesku.     

Na wypadek sytuacji braku biogazu (np. z powodu awarii lub braku osadu) wykonano także przyłącze gazu ziemnego jako rezerwowego źródła zasilania kotłowni.

4 lata od wdrożenia strategii Together Towards ZERO

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do zera, obniżenie o połowę zużycia wody w browarach należących do Grupy Carlsberg na całym świecie, redukcja do zera liczby wypadków we wszystkich zakładach i biurach Grupy oraz zapewnienie konsumentom 100 proc. możliwości wyboru bezalkoholowych wariantów piw to główne cele strategii zrównoważonego rozwoju pn. Together Towards ZERO.

Carlsberg Polska, będący częścią Grupy Carlsberg, realizuje te cele w swoich biurach i trzech browarach: Browarze Bosman w Szczecinie, Browarze Kasztelan w Sierpcu i Browarze Okocim w Brzesku.

ZERO śladu węglowego

Spółka Carlsberg Polska osiągnęła w 2020 r. redukcję CO2 o 6,7 proc. w stosunku do roku bazowego 2015 r. Firmie udało się także w ub. roku zredukować zużycie energii elektrycznej i cieplnej o 5,6 proc. (licząc od 2015 roku).

ZERO marnowania wody

W ciągu minionych 4 lat w Polsce zmniejszono zużycie wody o 8 proc. Zmalało także średnie zużycie wody w browarach Carlsberg Polska na jeden hektolitr gotowego piwa. W 2020 r. średnie zużycie wody wynosiło 2,66 hl/hl gotowego piwa (w porównaniu do 2,89 hl/hl w 2019 r.).

ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu

Wszystkie piwa alkoholowe Carlsberg Polska są opatrzone symbolami odpowiedzialnościowymi: „W ciąży nie piję alkoholu”, „Alkohol tylko dla pełnoletnich” lub „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”. Firma od 5 lat prowadzi także ogólnopolski program społeczno-edukacyjny „Trzeźwo myślę”, którego celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. W 2020 r. przekazy edukacyjne kampanii dotarły do ok. 2,6 mln odbiorców.

ZERO wypadków

Dzięki szkoleniom i programom „Bezpieczna piątka”, „5 Złotych zasad Grupy Carlsberg” czy „Bezpieczne Auto Carlsberga” w Carlsberg Polska osiągnięto długotrwały trend ograniczania liczby wypadków z udziałem pracowników, skutkujących zwolnieniem lekarskim. W 2020 r. liczba tego typu wypadków dla całej spółki wyniosła 8 w porównaniu do 9 w 2019.  

Program „Together Towards ZERO” jest spójny z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) i założeniami Porozumienia Paryskiego (2015). W jego opracowaniu pomagali eksperci m.in. z Carbon Trust i Fundacji WWF International. Jest on także częścią globalnej strategii biznesowej SAIL’22 Grupy Carlsberg.