Menu
water.jpg

Woda

Woda – odpowiedzialne gospodarowanie

Mniejsze zasoby wody są dużym problemem dla coraz większej liczby społeczności na świecie. Dlatego w 2016 roku podjęliśmy współpracę z organizacją ekologiczną WWF, aby zidentyfikować te z naszych browarów, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów dobrej jakości wody.

Spośród 86 ocenionych przez WWF browarów 15 znalazło się w grupie wysokiego ryzyka. Są to zakłady działające w Indiach, Nepalu, Chinach i Wietnamie. Badania przeprowadzone przez WWF służą Grupie Carlsberg jako podstawa do ustalenia sposobu zarządzania zasobami wody oraz określenia zobowiązań firmy w tym zakresie na 2017 rok.

 

Nasze browary na terenach ubogich w zasoby wody

Mniejsze zasoby wody są dużym problemem dla coraz większej liczby społeczności na świecie. Dlatego w 2016 roku podjęliśmy współpracę z organizacją ekologiczną WWF, aby zidentyfikować te z naszych browarów, które są narażone na ryzyko problemów z dostępnością do zasobów dobrej jakości wody.

Spośród 86 ocenionych przez WWF browarów 15 znalazło się w grupie wysokiego ryzyka. Są to zakłady działające w Indiach, Nepalu, Chinach i Wietnamie. Badania przeprowadzone przez WWF służą Grupie Carlsberg jako podstawa do ustalenia sposobu zarządzania zasobami wody oraz określenia zobowiązań firmy w tym zakresie na 2017 rok.

humala.jpg

Nasze starania przyczyniają się do realizacji jednego z celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Developement Goals)- SDG 6.4: aby istotnie podnieść wydajność używania wody i rozwiązać problem jej braku do 2030 roku.

Wyzwania przed nami

Wykorzystując badania prowadzone wspólnie z WWF, w 2017 roku planujemy zweryfikować naszą strategię Zrównoważonego Rozwoju w obszarze wody. Chcemy określić kolejne  ambitne cele, aby poprawić wydajność gospodarowania wodą. 

Pragniemy połączyć siły z innymi interesariuszami i wspólnie szukać usprawnień, będziemy również nadal współpracować z WWF w obszarze efektywnego wykorzystania i ochrony zasobów wody.

4

nasze browary w Indiach posiadają zaawansowane systemy technologii odzyskiwania wody

15

browarów zidentyfikowanych przez WWF jako narażone na ryzyko problemów z dostępnością wody

9%

Grupa Carlsberg zmniejszyła zużycie wody od 2010 roku

Lokalne zarządzanie wodą

Nasze założenia

Nasze osiągnięcia

2016

Standary

Wdrożyć nowy, zweryfikowany standard zarządzania mediami (w tym energią, wodą i ściekami) ze planami działań w wybranych  browarach


Sfinalizowanie standardu zarządzania mediami i przekazanie go do wewnętrznych audytów i planowania 


Programy wydajności

Kontynuacja programów poprawy wydajności użycia wody w Grupie

 


W toku: śledzenie miesięcznych postępów; dzielenie się najlepszymi praktykami 

Ścieki

Podniesienie standardów oczyszczania ścieków dzięki modernizacji oczyszczalni


W przygotowaniu modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów oczyszczania ścieków: 3 w Rosji, 1 na Ukrainie, 1 w Polsce, 1 we Włoszech

Innowacje 

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie m.in. produkcji, pakowania we współpracy z kluczowymi dostawcami


Badanie możliwości odzyskiwania wody w Indiach

     

Osiągnięto w pełni

Cześciowo osiągnięto

Nie osiągnięto

Thirsty for more?

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej