Menu
Carlsberg_Sustainability_EnergyAndCarbon_SH.png

Energia i CO2

Każde przedsiębiorstwo, które chce rozwijać się w obszarze niskich emisji, jako punkt wyjścia przyjmuje solidną strategię zrównoważonego rozwoju dotyczącą emisji dwutlenku węgla. Opiera ją na danych, przepływie informacji i spójnym zarządzaniu.

Nowa wartość początkowa śladu węglowego

W 2016 roku współpracowaliśmy z ekspertami ds. zmian klimatycznych z organizacji Carbon Trust, aby stworzyć nową wartość początkową śladu węglowego naszych działań i łańcucha wartości. Dzięki fachowej analizie otrzymaliśmy dane wyjściowe wskazujące, że nasze materiały opakowaniowe stanowią 40% emitowanego przez nas dwutlenku węgla, 17% CO2 emitowane jest w ramach procesów związanych z rolnictwem, a dystrybucja piwa i nasze browary emitują po 14% dwutlenku węgla. 

 

Warzymy piwo z myślą o przyszłości

Proces warzenia piwa odpowiada w naszej firmie za 14% emisji CO2 i ma  udział w pozostawionym przez nas śladzie węglowym. Dlatego stale dokładamy starań, aby zmniejszyć tę wartość poprzez poprawę naszej wydajności energetycznej. 

W jaki sposób zmniejszamy emisję?

Na lepszą wydajność i zmniejszoną emisję w 2016 roku miało wpływ kilka różnych związanych ze sobą czynników:

• W naszych obiektach w Chinach i Rosji zrezygnowaliśmy z ogrzewania węglowego na rzecz czystszych instalacji ogrzewania miejskiego oraz ogrzewania gazem.
• Przenieśliśmy proces warzenia piwa z mniejszych browarów o niskiej wydajności do większych i bardziej wydajnych w Chinach
• Zamontowaliśmy panele słoneczne w naszych obiektach Indiach i Chinach
• Odzyskaliśmy 15000 MWh ciepła w Sinebrychoff w Finlandii (dzięki energooszczędnym rozwiązaniom w procesie warzenia i w budynkach firmy)

Kasztelan.jpg

Browar Kasztelan

Wyniki

2011-2016

40%

rocznie zmniejszona została emisja CO2

20%

rocznie zostało zmniejszone zużycie energii elektrycznej