Menu
Carlsberg_Sustainability_HealthAndSafety_SH.png

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zależy nam, aby nasi pracownicy i kontrahenci czuli się bezpiecznie, pracując codziennie dla Grupy Carlsberg. Nasz cel to zero wypadków.

Jak wygląda kultura pracy bez wypadków?

Po pierwsze, wszyscy pracownicy przestrzegają procedur bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko i zapobiegają wypadkom. Noszą odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej, przestrzegają wytyczonych tras dla pieszych i wózków widłowych, a także stosują procedury pracując z maszynami lub je naprawiając.

Ponadto pracownicy dbają wzajemnie o swoje bezpieczeństwo. W przypadku, gdy zauważą na terenie browaru potencjalne niebezpieczeństwo, niezwłocznie interweniują.

To właśnie kultura, którą wdrażamy w browarach Carlsberga.

Wdrażanie tych zasad pomaga nam zrealizować jeden z celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG – Sustainable Development Goals) - SDG 8.8. - ochrona praw pracowniczych i promocja bezpiecznego oraz godnego zaufania środowiska pracy dla wszystkich pracowników.

Trzy kroki prowadzące do tego celu

1. Szkolenie kierownictwa: Program szkoleniowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kierownictwa, który uczy menedżerów rozumieć, rozpoznawać i pozytywnie wzmacniać odpowiedzialne zachowania, konieczne w miejscu pracy.

2. Przejrzysta komunikacja: Regularne komunikowanie naszych priorytetów i najlepszych praktyk, przypominanie pracownikom o zasadach BHP. Nasz cel to ZERO WYPADKÓW.

3. Wdrażanie procedur: Polityka i procedury określają, w jaki sposób stosujemy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarantują zidentyfikowanie i usunięcie wszystkich głównych źródeł ryzyka.

Znaczenie współpracy

Bardzo ważne jest dla nas, aby każdy pracownik miał indywidualne poczucie odpowiedzialności i promował zasady BHP. Jednak równie ważną rolę w budowaniu kultury bezpieczeństwa odgrywa współpraca. W ramach Grupy korzystamy z doświadczeń zespołów BHP, wymieniamy się  najlepszymi praktykami.

Bezpieczna piątka

"Bezpieczna piątka" to program majacy na celu zwiększenie świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników. W trakcie spotkań poznawaliśmy 5 kroków niezbędnych do wykonania pracy w bezpieczny sposób. 

Nasz cel-zero wypadków

Nasze założenia 

Nasze osiągnięcia

2016


Certyfikacja
Realizacja certyfikacji OHSAS 18001 w Europie Zachodniej do końca 2016 roku

15 rynków z certyfikatami; wdrożenie odłożone na 3 rynkach


Oceny
Wdrożenie programu oceny SHAPE


Wdrożenie i realizacja programu; wykonanie ocen SHAPE


Szkolenie
Kontynuacja wdrażania krajowego i lokalnego programu szkolenia kierownictwa nt. BHP

Program zrealizowano na rynkach Europy Zachodniej w  2016; zakończenie planowane w 2017 roku

Wypadki ze zwolnieniem leakarskim

Osiągnięcie w Grupie współczynnika liczby wypadków ze zwolnieniem na 1tys. pracowników na poziomie 5.7

Współczynnik roczny na poziomie 7.0, - cel nieosiągnięty
     

Osiągnięto w pełni

Osiągnięto częściowo

Nie osiągnięto

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej