Menu

Zrównoważony rozwój Browaru Bosman w Szczecinie

Browar Bosman dzięki przeprowadzonym w ostatnim czasie modernizacjom oszczędza ok. 2000 hl wody tygodniowo. Efekty zastosowanych rozwiązań przedstawia Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska 2017.

Tegoroczny raport to podsumowanie postępów, jakie Carlsberg Polska robi na drodze do realizacji globalnych celów Grupy ujętych w strategii „Together Towards Zero”. Jej priorytety to m.in. ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w browarach firmy.

Kierunek – zero niekorzystnego wpływu na środowisko

Energia i emisja CO2

Carlsberg Polska od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody. W 2017 r. poziom emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska spadł z 3,07kg/hl do 3,03kg/hl

Browar Bosman już w 1999 roku uruchomił instalację służącą do odzysku CO2  z procesu fermentacji. Odzyskany dwutlenek węgla zamiast trafiać do atmosfery jest wykorzystywany do operacji procesowych, np. do wypychania powietrza  z instalacji i z tanków, aby ograniczyć kontakt tlenu z powietrza z piwem.

Woda

Woda stanowi ok. 92 proc. gotowego piwa, a ponadto używana jest w procesach technologicznych. W browarach Carlsberg Polska w ostatnich latach szereg inwestycji pozwoliło na optymalizowanie i zmniejszenie zużycia wody.

W 2017 roku w szczecińskim Browarze Bosman, dzięki innowacyjnemu pomysłowi (Kaizen) jednego z pracowników, zoptymalizowano prace zbiornika gorącej wody w warzelni, co przełożyło się na zmniejszenie zużycia wody, energii i ilości wytwarzanych ścieków. Nowy układ pozwala zaoszczędzić 2000 hl wody gorącej tygodniowo.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom firma może pochwalić się spadkiem zużycia wody względem 2016 r. o 2,6 proc., zaś od 2010 r. zmalało ono aż o 17,7 proc.

Kultura ZERO wypadków

Bezpieczeństwo pracowników to bardzo ważny aspekt działalności browarów Carlsberg Polska. Dzięki wdrożonym programom takim jak m.in. Bezpieczna Piątka czy Bezpieczne Auto Carlsberga w 2017 ograniczono wypadki pracowników skutkujące zwolnieniem lekarskim o blisko 50 proc. W Browarze Bosman  w 2017 r. nie odnotowano żadnego wypadku tego typu, za co  Bosman został nagrodzony przez Grupę Carlsberg.

Zaangażowanie społeczne wolontariuszy Bosmana

W ramach programu grantowego „InicJaTyWy” prowadzonego przez Carlsberg Polska pracownicy sprzedaży z regionu Bosmana zaangażowali się w prace na rzecz społeczności Bolemina i Płonicy, przy współpracy Urzędu Gminy w Deszcznie.  W ramach grantu wolontariusze  uporządkowali skwer przy świetlicy wiejskiej
w Boleminie oraz zakupili i zamontowali altanę dla mieszkańców. Zorganizowali także spotkanie edukacyjne na temat segregacji odpadów i recyklingu, a także świadomej konsumpcji alkoholu. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska dostępny jest pod linkiem: https://carlsbergpolska.pl/media/25386/carlsberg-polska-raport-csr-2017.pdf  

Raport został opracowany wg międzynarodowych standardów GRI.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]