Menu

Fundacja Carlsberg w 140. rocznicę swego powstania przyznała nagrody czołowym profesorom matematyki

W 140. rocznicę powstania Fundacji Carlsberg, profesor Morten Broberg i profesor Tobias Holck Colding otrzymali Nagrodę Fundacji Carlsberg 2016 za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie międzynarodowego rozwoju prawa i matematyki.

Morten Broberg, profesor na Uniwersytecie w Kopenhadze i Tobias Holck Colding, profesor w Instytucie Technologii w Massachusetts, otrzymali nagrodę Fundacji Carlsberg 2016 odpowiednio za: wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie międzynarodowego rozwoju prawa i matematyki. Nagroda obejmuje 1 milion duńskich koron, z czego 750 000 jest przeznaczone na działalność badawczą, natomiast 250 000 jest osobistym darem honorowym. W uroczystości wręczenia nagrody, która odbyła się 25 września br. w muzeum sztuki w Kopenhadze Ny Carlsberg Glyptotek, wzięła udział księżna koronna Danii Maria oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ulle Tørnæs

„140-lecie powołania Fundacji Carlsberg przez J. C. Jacobsena, jest szczególną okazją do pogratulowania Mortenowi Brobergowi i Tobiasowi Holckowi Coldingowi otrzymanej nagrody. Wartości, jakie przyświecały założycielowi firmy i fundacji Carlsberg J. C. Jacobsenowi, były oparte na jakości i doskonałości w badaniach naukowych, sztuce i kulturze. Obaj tegoroczni laureaci reprezentują tę doskonałość w swoich pracach, będąc osobami cenionymi na arenie międzynarodowej. Posiadają także prawdziwie piwowarski duch zgodny z mottem J. C. Jacobsena „Semper Ardens" , co oznacza „żarliwą i zawsze płonącą pasję" w stosunku do wielkich pytań, jakie stawia nauka.” - powiedział Flemming Besenbacher, prezes Fundacji Carlsberg.

Profesor Morten Broberg

Profesor Morten Broberg odbiera nagrodę Fundacji Carlsberg w uznaniu jego badań nad zagadnieniami związanymi z sektorem handlu międzynarodowego i reform prawnych w krajach rozwijających się. Zajmuje kluczową rolę w międzynarodowych pracach naukowych i znacząco przyczynia się do ekspansji i redefinicji pojęć w swojej dziedzinie.

Więcej informacji na:

http://www.carlsbergfondet.dk/en/Research-Activities/The-Carlsberg-Foundation-Research-Prizes/Research-Prizes-2016/Morten-Broberg


Profesor Tobiasz Holck Colding

Profesor Tobias Holck Colding odbiera nagrodę Fundacji Carlsberg za przełomowe badania w dziedzinie geometrii różniczkowej i analizy geometrycznej. Wyniki Coldinga dotyczące funkcji harmonicznych, krzywizny Ricciego oraz jego nowsze prace nad powierzchniami minimalnymi doprowadziły do rozwiązania kilku podstawowych hipotez
w matematyce. Tobias Holck Colding rozwiązał również szereg innych istotnych problemów w matematyce i opublikował ponad pięćdziesiąt artykułów w czołowych międzynarodowych czasopismach.

Więcej informacji na:
http://www.carlsbergfondet.dk/en/Research-Activities/The-Carlsberg-Foundation-Research-Prizes/Research-Prizes-2016/Tobias-Holck-Colding

Nagroda Fundacji Carlsberg

Przyznanie Nagrody Fundacji Carlsberg odbywa się corocznie począwszy od 2011, kiedy to miała miejsce 200. rocznica urodzin J. C. Jacobsena. Nagroda jest przyznawana naukowcom w dziedzinie nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, którzy znacząco przyczynili się do rozwoju swoich dziedzin na poziomie międzynarodowym. Nagroda obejmuje 1 milion duńskich koron, z czego 250 000 jest osobistym darem honorowym, zaś 750 000 przeznaczone jest na działalność badawczą. Każdego roku nagroda jest przyznawana dwóm naukowcom, z Danii i z zagranicy. Laureaci są wybierani na podstawie rekomendacji Duńskiej Królewskiej Akademii Nauki i Literatury.


Więcej informacji na:
http://www.carlsbergfondet.dk/en/News/News-from-the-Foundation/News/Researchprize2016

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]