Menu

Carlsberg Polska podsumowuje III edycję programu grantowego "Inicjatywy"

Dziewięć zrealizowanych projektów społecznych, 58 wolontariuszy, 483 przepracowane godziny – to bilans III edycji programu grantowego „Inicjatywy” organizowanego przez Carlsberg Polska i zakończonego w styczniu 2017 roku. Pomysły zostały zainicjowane i zrealizowane przez pracowników Carlsberg Polska na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie browarów oraz biur firmy. Celem działań była poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów bądź stwarzanie warunków zachęcających do sportu i rekreacji. W akcje angażują się także przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych organizacji społecznych.

W III edycji programu pracownicy wraz z zaangażowanymi przez nich wolontariuszami, zrealizowali dziewięć inicjatyw zgłoszonych w 2016 roku. Dzięki wsparciu finansowemu Carlsberg Polska w kwocie po 7 tys. zł. na każdy projekt, zrewitalizowano tereny zielone do celów rekreacyjno-sportowych, zamontowano siłownię plenerową, zorganizowano kino letnie, zakupiono nagłośnienie na potrzeby obsługi imprez lokalnych, stworzono miejsce na pikniki integracyjne, rozpoczęto remont i adaptację budynku przeznaczonego na siedzibę stowarzyszenia miłośników browaru Okocim.

„Zróbmy razem coś dobrego” to hasło, które od początku promuje program grantowy wśród pracowników Carlsberg Polska i zachęca do zgłaszania pomysłów na działania społeczne lub ekologiczne, aktywizujące społeczności lokalne.
Kapituła konkursu, składająca się z członków Fundacji Nasza Ziemia oraz przedstawicieli Carlsberg Polska, brała pod uwagę kluczowe kryteria decydujące o przyznaniu środków finansowych na realizację pomysłu: długotrwały efekt i korzyści projektów dla lokalnych społeczności, a także zaangażowanie organizacji pozarządowych
i władz lokalnych.

W ramach programu grantowego „Inicjatywy” wolontariusze zrealizowali następujące projekty:

Warszawa
1. Rewitalizacja skarpy i plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim w Warszawie (rezerwat przyrody).

Region Browaru Okocim (Brzesko)
1. Remont i adaptacja pomieszczenia dla ,,Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim”.
2. Modernizacja placu zabaw i rozbudowa o park Fitness w Brzesku.
3. Organizacja kina letniego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych skweru
w Porębie Spytkowskiej.
4. „Czas na wspólne działanie” - zakup nagłośnienia wraz z mikrofonami na potrzeby obsługi imprez organizowanych przez społeczności lokalne w Brzesku.
5. „Bym lepiej słyszał” – zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego dla szkoły
w Brzesku.

Region Browaru Kasztelan (Sierpc)
1. „Aktywnie odpoczywając dbamy o środowisko” - stworzenie miejsca na pikniki integracyjne mieszkańców osiedla Zatorze w postaci wiaty drewnianej ze stołem
i ławami.
2. Modernizacja terenu na łowisku wędkarskim „Glinki” i wokół niego do celów rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Sierpca i wędkarzy.
3. Modernizacja terenu rekreacyjnego na osiedlu domków jednorodzinnych na Osiedlu Jagiełły – zakup stołu rekreacyjnego z blatem do gry w szachy i stalowej ławki z myślą o pasjonatach gier planszowych.

Program grantowy z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem pracowników. Proces realizacji pomysłów był dla nich ciekawym wyzwaniem i naturalnym sposobem uczestniczenia w życiu mieszkańców w sąsiedztwie browarów i biur firmy.
W projekty, poza pracownikami Carlsberg Polska, zaangażowani byli także mieszkańcy oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych. Prace budziły entuzjazm wykonawców oraz beneficjentów projektów. Efekty tych działań będą służyły mieszkańcom przez najbliższe lata.

We wszystkich trzech edycjach programu wzięło udział łącznie 179 wolontariuszy, którzy przepracowali społecznie 1458 godzin i zrealizowali 26 projektów.

1 marca 2017 roku zostanie ogłoszona czwarta już edycja programu Inicjatywy.

 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]