Menu

Browar Okocim – innowacyjność, tradycja i inwestycje

Rok 2016 był dla Browaru Okocim czasem stabilizacji. Był to również okres przygotowania i rozpoczęcia realizacji kilku inwestycji – modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy nowego oraz przebudowy istniejącego od prawie 170 lat jazu, a także planów budowy bezpośredniego połączenia browaru z obwodnicą miasta. Flagowa marka Okocim przeszła również gruntowną zmianę, w której kluczową rolę odegrała 170-letnia tradycja piwowarska oraz okocimscy piwowarzy.

Branża piwna i trendy konsumenckie w 2016 roku

2016 był kolejnym stabilnym rokiem dla branży piwowarskiej, która wg. danych Nielsena zanotowała niewielki wzrost wolumenu o 2,1proc. i wartości o 1,4proc.

Na nasyconym już rynku piwa ważne są trendy konsumenckie, które dyktują popyt na określone rodzaje chmielowego trunku. Wg. danych Nielsena Polacy są coraz większymi entuzjastami piw bezalkoholowych, czyli o zawartości alkoholu do 0,5 proc. W 2016 ten segment odnotował najbardziej dynamiczny wzrost wartości (58 proc.) i wolumenu sprzedaży (64 proc.). W 2016 stabilny był  segment chętnie wybieranych przez Polaków lagerów, zaś podobnie jak w latach poprzednich spadki dotknęły segment piw mocnych (spadek ilościowo o 3,3 proc, wartościowo o 4,2 proc.).

Dane Nielsena potwierdzają też, że konsumenci nadal chętnie  kupują piwo w małych sklepach, które odpowiadają za 64,4 proc. sprzedaży chmielowego trunku, i w których piwo stanowi niemal aż 30 proc. obrotów kategoriami spożywczymi, pozostając kluczową kategorią dla tych placówek. Na znaczeniu nieznacznie straciły dyskonty i inne sieci wielkopowierzchniowe.

 

Polacy coraz większą uwagę zwracają na jakość piwa. Według Nielsena  w 2016 roku sprzedano więcej piw markowych (wzrost ilościowo o 2,2 proc, wartościowo o 1,4 proc.), zaś marki własne sieci detalicznych odnotowały 3,5 proc. spadek ilościowy i 3,1 proc. spadek wartościowy sprzedaży.

Browar Okocim – nowe ważne inwestycje

W ubiegłym roku w Browarze Okocim rozpoczęto kilka ważnych inwestycji. W lutym 2016 rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków, w ramach której zmodernizowano ciągi: mechaniczny i biologiczny z osadem czynnym,  zastosowano automatykę w  sterowaniu pracą oczyszczalni.  Celem modernizacji jest:

  • dostosowanie oczyszczalni do spełniania wymogów określonych dla ścieków z oczyszczalni w aglomeracji, do których została zakwalifikowana przemysłowa oczyszczalnia w Brzesku;
  • zapobieżenie wydostawania się niemiłych zapachów poprzez zhermetyzowanie niektórych obiektów: osadników wstępnych i zbiorników uśredniających;
  • wyrównanie nierównomierności dopływu ścieków poprzez zmodernizowanie istniejących zbiorników na zbiorniki uśredniające

 

Zmodernizowana oczyszczalnia po remoncie będzie spełniać najnowsze, wyśrubowane normy środowiskowe. Koszt tej inwestycji to blisko 11 milionów złotych. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec maja 2017 roku. Nowoczesna oczyszczalnia ma ogromne znaczenie zarówno dla browaru jak i okolicznej społeczności.

Trwają również zapoczątkowane we wrześniu 2016 roku prace budowlane przy nowym jazie (ujęciu wody) na Uszwicy. Ma on zastąpić dotychczasowy jaz,   z czasów Jana Goetza (zbudowany w 1913). Nowy jaz będzie wyposażony  w automatyczną, uchylną klapę, która będzie otwierać się w czasie wezbrania wody, np. przy okazji dużych roztopów śniegu lub gwałtownych opadów deszczu, przepuszczając nadmiar wody w dalszy bieg rzeki, zabezpieczając tym samym  w pewnym stopniu przed wodami powodziowymi. Jaz będzie również wyposażony w specjalistyczną przepławkę przyrodniczą dla bezpiecznego przemieszczania się fauny rzecznej. Projekt i budowę przepławki poprzedziły drobiazgowe konsultacje, opinie i obszerne raporty przygotowane przez specjalistów z wielu dziedzin, w tym m.in. ichtiologów. Zakończenie tej części prac planowane jest na koniec maja 2017 roku. Drugim etapem będzie udrożnienie rzeki Uszwicy poprzez zbudowanie obejścia starego jazu. Zakończenie tego etapu powinno nastąpić na koniec 2018 roku. Koszt całej inwestycji szacuje się na kilka milionów złotych. 

 

Kolejną, ważną dla browaru i lokalnej społeczności, inwestycją, do której przygotowania trwają od dłuższego czasu, jest plan stworzenia bezpośredniego połączenia browaru z obwodnicą Brzeska. Jesteśmy w fazie koncepcyjnej. Zakres planowanego projektu będzie realizowany etapowo i obejmie najpierw pozyskanie odpowiednich zezwoleń oraz przygotowanie projektów wykonawczych, a następnie fizyczną realizację projektu. Planowana faza wykonawcza obejmie budowę pasów wyjazdowych i wjazdowych do browaru, rondo na obwodnicy, które pozwoli na wyjazd pojazdów w kierunku Tarnowa i Krakowa, a przede wszystkim znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. W planach są również prace na terenie browaru – stworzenie nowej portierni i miejsc postojowych dla tirów oczekujących na wyładunek lub załadunek. Bardzo wstępne plany zakładają zakończenie inwestycji z końcem wiosny 2019 roku, jej wstępnie szacowany koszt to kilkanaście milionów złotych.

Warto podkreślić, że w latach 2001 do 2016 Carlsberg poczynił w Browarze Okocim olbrzymie inwestycje o łącznej wartości prawie 550 mln zł. Pozwoliły one osiągnąć maksymalne roczne moce produkcyjne na poziomie ok. 4,5 mln hl i sprawiły, że browar jest wśród najnowocześniejszych w Grupie Carlsberg  i w Polsce.

Marka Okocim wraca do swoich korzeni

W listopadzie 2016 wystartowała nowa kampania prezentująca odświeżoną markę Okocim. Idea kreatywna „Tu się warzy z zasadami” odnosi się do 170-letniej tradycji browaru Okocim i nawiązuje do zasad, postaw i wartości, którymi kierował się Jan Goetz, założyciel Browaru, i które inspirują kolejne pokolenia okocimskich piwowarów.

 

Brzescy piwowarzy to główni bohaterowie nowej kampanii. Na jej potrzeby przygotowano kilka spotów telewizyjnych i do mediów społecznościowych, w których piwowarzy odkrywają przed konsumentami zasady przyświecające ich pracy.  Najwyższą jakość warzonych piw gwarantują i potwierdzają również ich podpisy, widniejące na odświeżonych i ujednoliconych etykietach poszczególnych wariantów tj. Klasycznej Pszenicy, Mistrzowskiego Portera i Mocnego Dubeltowego. Jedynie na etykiecie piwa Jasne Okocimskie znajduje się nazwisko Jana Goetza. 

Kampania marki Okocim jest mocno obecna w telewizji, digitalu i mediach społecznościowych, w prasie, a produkty otrzymują wsparcie także w sklepach. Już po kilku miesiącach marka Okocim odnotowała bardzo dobre wyniki sprzedaży.

 Piwa warzone w Browarze Okocim są doceniane przez ekspertów piwnych w Polsce i zagranicą.  W 2015 i w 2016 roku okocimskie radlery zdobyły medale w konkursie Chmielaków Krasnostawskich, Porter Okocimski otrzymał złoty medal European Beer Star 2015, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów piwnych, zaś Pszeniczne z Browaru Okocim srebro na Golden Beer Poland 2015.          

Browar Okocim – dobry pracodawca

Sprawne działanie browaru Okocim i warzone tam piwa to zasługa zgranego zespołu pracowników. Firma inwestuje w ich rozwój poprzez szkolenia, udział w projektach realizowanych w Polsce i krajach, w których działa Grupa Carlsberg. Oferuje również bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych. W Carlsberg cenimy dobrą atmosferę pracy, w której stawiamy na kulturę przedsiębiorczości, elastyczności, umiejętność sprawnego i szybkiego dostosowywania się do zmian rynkowych, pracę zespołową, pasję. Takie podejście w ostatnich latach zapewniło firmie Carlsberg i browarowi Okocim dynamiczny rozwój i wiele sukcesów.

Obecne bezpośrednie zatrudnienie w browarze i w regionie sprzedaży, wynosi ok. 440 osób, zaś pośrednio browar może tworzyć nawet ok. 4 tysięcy miejsc pracy w powiązanych branżach, takich jak m.in.: rolnictwo, logistyka, usługi, handel detaliczny i gastronomia. Wynika to z szacunków firmy Regioplan, która w 2016 roku przygotowała raport wkładu ekonomicznego Grupy Carlsberg „Economic Contribution Report”, zgodnie z którym 1 pracownik Grupy Carlsberg tworzy 9 miejsc pracy poza firmą, w powiązanych branżach. 

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]