Menu

Biały Listek CSR tygodnika POLITYKI dla Carlsberg Polska!

Z dużą przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała Biały Listek CSR tygodnika POLITYKI! To duże wyróżnienie, doceniające nasze wysiłki i zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Znaleźliśmy się w bardzo zacnym gronie laureatów Białego Listka, firm  takich jak: Danone, , Glaxo, Sanofi, IKEA, TESCO, Carrefour, Jeronimo Martins Dystrybucja, Agora, Żywiec Zdrój, T Mobile, L’Oreal, Nutrica, etc.

Ogłoszenie laureatów VII edycji Listków CSR miało miejsce 21 maja br. w siedzibie Tygodnika POLITYKA. Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte są partnerami merytorycznymi zestawienia.

Łącznie 115 firm  wypełniło ankietę dotyczącą zarządzania obszarami społecznej odpowiedzialności (CSR). Złoty Listek CSR POLITYKI otrzymało 9 firm, 21 – Srebrny, a 36 – Biały.

Warunkiem udziału w „Listkach CSR” było wypełnienie ww. ankiety przygotowanej na podstawie wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. To rodzaj przewodnika po siedmiu kluczowych obszarach odpowiedzialności organizacji, do których należą: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne.

Wg Deloitte, który budował zestawienie i analizował wyniki, odpowiedzi udzielone w ankiecie za rok 2017 pokazują zwiększoną aktywność firm w obszarach związanych z budowaniem kapitału ludzkiego i działaniami skierowanymi na obecnych pracowników (np. zdrowie), budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy i zawierania partnerstw na rzecz realizacji inicjatyw biznesowych i społecznych, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska naturalnego.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]