Menu

5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza

Carlsberg Polska realizuje działania z zakresu wolontariatu pracowniczego od wielu lat. Od 2014 r. jego głównym filarem jest program grantowy „InicJaTyWy”. Pracownicy aktywnie angażują się w różne akcje, głównie w miejscach, w których mieszkają i pracują. Razem z lokalnymi władzami i organizacjami społecznymi dbają o środowisko, odnawiają i porządkują miejsca użyteczności publicznej oraz wspierają akcje na rzecz potrzebujących.

Trwa już podsumowanie piątej edycji „Inicjatyw”. Jak co roku celem działań pracowników-wolontariuszy, skupionych wokół browarów i biur Carlsberg Polska, jest poprawa życia lokalnych społeczności poprzez m.in. rewitalizację terenów zielonych, stwarzanie warunków zachęcających do uprawiania sportu i rekreacji, jak też edukację nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Każdy pracownik mógł przedstawić swój pomysł na działania lokalne i zawnioskować o grant w wysokości 7.000 zł. Do tej pory Carlsberg Polska przekazał na realizację projektów swoich wolontariuszy blisko 300 tys. zł., w czterech edycjach programu wzięło udział 245 pracowników firmy, którzy przepracowali społecznie 2285 godzin, realizując 36 projektów.

Oprócz projektów w ramach programu grantowego, pracownicy Carlsberg Polska co roku włączają się także w szereg innych inicjatyw realizowanych w sąsiedztwie browarów i biur.

  • Co roku wiosną kilkudziesięciu pracowników Browaru Okocim z rodzinami sprząta park i brzegi rzeki Uszwicy.
  • W tym roku, z okazji 170.rocznicy założenia Browaru Bosman, pracownicy porządkowali i nasadzali zieleń na Pomorzanach - dzielnicy Szczecina, w której znajduje się zakład.
  • Po raz kolejny pracownicy Carlsberg Polska wystartowali w Poland Business Run – charytatywnym biegu, z którego środki przekazywane są na pomoc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W tej edycji wzięło udział dwanaście sztafet w 5-osobowych drużynach Carlsberga, które pobiegły w pięciu miastach Polski.
  • Pracownicy Browaru Kasztelan grają rokrocznie w Turnieju Szlachetnej Paczki, z którego wpisowe przekazywane jest potrzebującym rodzinom.
  • Spore grono wolontariuszy angażuje się też w podnoszenie kultury piwnej i propagowanie historii Browarów Bosman, Kasztelan i Okocim. Przy ich ogromnym wsparciu organizowana jest Noc Muzeów oraz Dni Otwarte w browarach.
  • Z kolei pracownicy-członkowie Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim niemal co tydzień oprowadzają po siedzibie Stowarzyszenia wycieczki wielbicieli złotego trunku.

- Zaangażowanie naszych pracowników-wolontariuszy jest z roku na rok coraz większe. Cieszy nas, że są wrażliwi na potrzeby innych i że tak aktywnie działają w swoich społecznościach. – mówi Jagoda Jastrzębska, odpowiedzialna za CSR w Carlsberg Polska.

Działania wolontariuszy firmy są doceniane przez lokalne władze samorządowe i mieszkańców, którzy włączają się w prace w ramach inicjowanych i finansowanych przez Carlsberg Polska projektów.

Więcej informacji o działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju dostępnych jest w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska 2017 i na stronie www.carlsbergpolska.pl w zakładce Zrównoważony Rozwój.

Kontakt dla mediów

Więcej informacji

Dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju (ESG)

Agata Koppa

Tel +48 601 564 575 Email [email protected]